Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. oktoobrini

Esmaspäev, 8. oktoober

Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Peaminister Andrus Ansip vastab neljale arupärimisele. Need on lasteaiakohtade arvu suurendamise programmi, Tallinnale kahju hüvitamise, justiitsminister Rein Langi tegevuse ja Eesti transiidisektori olukorra kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Päevakorra projekti leiab: https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=pk_otsing&u=20070308131818

Komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 9. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011 eelnõu arutelu jätkamine. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi annab ülevaate riigi reostustõrjevõimekusest, põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-2015 eelnõu hetkeseisust ning edasisest menetlusest, Euroopa Liidu reoveekäitluse alaste nõuete tähtaegsest ja täielikust ülevõtmisest; kalapüügiseaduse § 13 4 muutmise seaduse eelnõu (41 SE).

kultuurikomisjonis – riigikontrolli auditi „Kultuurimälestiste kaitse” kontrolliaruande arutelu koos riigikontrolli ja kultuuriministeeriumi esindajatega; riigikontrolli auditi kontrolliaruande „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus” arutelu koos riigikontrolli ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega.

maaelukomisjonis – põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE).

majanduskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile EP ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb  tarbijate kaitset seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega; teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE); tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE).

põhiseaduskomisjonis – Riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE); ELAKile arvamuse andmine nõukogu direktiivi muutmise kohta, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele; Riigikohtule arvamuse andmine põhiseadusele vastavusest rahandusministri määruse „Eesti kaupade nomenklatuuri rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid” kohta.

rahanduskomisjonis –  arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta; Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (96 SE).

riigikaitsekomisjonis – kohtumine julgeoleku koordinatsioonidirektori Andreas Anveldiga.

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Paindlikkuse ja turvalisuse ühiste põhimõtete poole: rohkem paremaid töökohti paindlikkuse ja turvalisuse kaudu” kohta.

õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (95 SE); notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (104 SE).

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta; Vene Erakonna Eestis täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kõigi kulude tasumise kohta; Eesti Iseseisvuspartei vastuskirja läbivaatamine 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania tasumata kulude kohta; kohtumine justiitsminister Rein Langiga eesmärgiga saada ülevaade kehtiva korruptsioonivastase strateegia „Aus riik” meetmetest ja saavutustest ning  aastateks 2008-2012 kavandatavast uuest korruptsioonivastasest  strateegiast.

riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus” arutelu. Kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Sirje Jõgiste; ülevaate auditiaruande „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kohta” kohta esitab Toomas Varek; riigikontrolli 2008. aasta tööplaani koostamiseks esitatud ettepanekutest.

Üritused:

Kell 14.45 avab Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland  näituse „Riigikogu tuli taas kokku”. Näitusel on kronoloogia   ja pildimaterjali abil võimalik meenutada sündmusi 1992 aastal, mil valiti ja asus tööle taasiseseisvunud Eesti  Riigikogu. Tuginedes ajaloolisele järjepidevusele, kus enne 1940. aastat töötas Eesti Vabariigis aastatel 1920-1940 kuus Riigikogu koosseisu, nimetati 1992. aastal valitud parlament VII Riigikoguks. Viimane kuulutas 1990. aasta märtsis kehtestatud üleminekuperioodi lõppenuks ja taastas Eesti Vabariigi põhiseadusliku riigivõimu.  

Kohtumine:

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Sambia välisministri Kabinga J. Pandega.

Teisipäev, 9. oktoober

Kell 10 algaval istungil annab peaminister Andrus Ansip ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Seejärel tulevad esimesele lugemisele kaks eelnõu.

Komisjonide istungid:

kultuurikomisjonis – 2008. aasta riigieelarve eelnõu kultuuriministeeriumi valitsemisala arutelu kultuuriministri osavõtul; kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE).

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine menetluskulude väljamõistmiseks põhiseaduslikkuse järelevalve asjas; võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE).

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

sotsiaalkomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) naiste öötöö kohta käiva konventsiooni (nr 41) ja igasugustes kaevandustes maa-alustel töödel naiste tööjõu kasutamise kohta käiva konventsiooni (nr 45) denonsseerimise seaduse eelnõu (107 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE).             

väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis: informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (73 SE).

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Riigikogu vestibüülis Eesti Külaliikumist  Kodukant tutvustava näituse. Liikumisel täitub kümnes tegutsemisaasta. Näitus annab ülevaate Kodukandi liikumise olulisematest ettevõtmistest, mis suunatud maapiirkondade arendamisele.

Kolmapäev, 10. oktoober

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele kolm ja esimesele lugemisele seitse valitsuse algatatud eelnõu.

Külaline Soomest:

Soome Eduskunna esimees Sauli Niinistö on Eesti visiidil 10. – 11. oktoobrini. Kolmapäeval, 10. oktoobril kell 12 on kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. Seejärel peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paetiga. Neljapäeval 11. oktoobril kohtub külalisega president Toomas Hendrik Ilves ja seejärel Riigikogu väliskomisjoni liikmed.

Neljapäev, 11. oktoober

Kell 10 algaval istungil on kavandatud kolmandale lugemisele kaks eelnõu juhul kui kolmapäeval lõpetatakse nende teine lugemine.

Komisjonides:

rahanduskomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE); riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE).

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), 2008. aasta riigieelarve eelnõu haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala arutelu ministri osavõtul.

Kohtumine:

Kell 9. 45 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Soome parlamendi esimehe Sauli Niinistöga.

Reede, 12. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 18.-19. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 15.-16. oktoobril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuste teatavate aspektidega.

keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühine väljasõiduistung Võrtsjärve piirkonda tutvuma sealse sotsiaal-majandusliku olukorraga.

väliskomisjonis – ühisistung ELAKiga. Eesti seisukohad 18.-19. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogul; Eesti seisukohad 15.-16. oktoobril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet.

Kohtumine: 

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Portugali Eesistumise raames Euroopa Liidu riikide suursaadikutega Eestis (Kohtu 10).

Riigikogu tähtpäev: 

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma korraldab Draamateatris VII Riigikogu tööle asumise ja Riigikogu kantselei taasloomise 15. aastapäeva puhul piduliku vastuvõtu Riigikogu liikmetele, kantselei ametnikele ja lähematele koostööpartneritele. Ühiselt vaadatakse Andrus Kivirähki näidendit „Voldemar”.

Laupäev, 13. oktoober

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb avakõnega Kohtla-Järve kutluurikeskuses kell 10 algaval foorumil “Naine Eesti kaardil”, mille korraldavad MTÜ Kodanikukoolitus ja MTÜ Eesti Naiste Koostöökett.

*       *      *

Välislähetused:

4. – 10. oktoobrini

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi , liikmed Sven Mikser (5.-7. oktoobrini) ja Kadri Must (5.-10. oktoobrini) osalevad Reykjavikis NATO PA aastaistungi töös.

6. – 10. oktoobrini

Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt on ECRI (Euroopa Rassismi ja Sallimatuse vastase komitee) raportöörina kontaktvisiidil San Marinos.

6. – 12. oktoober

Riigikogu Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Ivi Eenmaa, asepresidendid Marika Tuus (6.-11. oktoobrini) ja Erki Nool (7.-11. oktoobrini), liige Indrek Saar (7.-10. oktoobrini) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (7.-12. oktoobrini) osalevad Parlamentidevahelise Liidu 117. Assambleel Genfis. Kõne all on parlamentidevahelise koostöö aktuaalsed küsimused. Heiki Sibul osaleb ka Genfis toimuval e-parlamendi konverentsil.

7. – 9. oktoobrini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad Roomas toimuval 9. Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil, kus arutatakse Euroopa ühise kosmosepoliitika aktuaalseid küsimusi.

7. – 10. oktoobrini

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Londonis ja Lissabonis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Kõne all on Portugali eesistumisperioodiks seatud eesmärkide realiseerimine.

8. – 9. oktoobrini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Trivimi Velliste, liikmed Mart Jüssi ja Jaak Salumets osalevad Vilniuses BA ja Põhjamaade Nõukogu ühisel konverentsil „Poliitikute roll muutuvas maailmas.”

10. – 12. oktoobrini

Sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb Genfis toimuval seminaril „Kõikide naistevastase diskrimineerimise vormide kaotamise konventsiooni rakendamine. Parlamentide ja nende liikmete roll.”

10. – 12. oktoobrini

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad Bakuus SRÜ ja Baltimaade noorte liidrite 3. foorumil „Vastutajate põlvkond.”

11. oktoober

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Soomes Helsingis seminaril “Putini-järgse ajastu poole – Soome väljakutsete muutmine”, mille korraldab Helsingi Ülikool. Teemad on: julgeolek ja ühiskond – riskid ja võimalused ning julgeolek ja energiaga varustatus – väljakutsed ja võimalused tulevikus. Marko Mihkelson esineb seminaril ka ettekandega.

11. – 12. oktoobrini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Helle Kalda ja Kalvi Kõva osalevad Leedus BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni ümarlaual „Kõrgharidus ja Lissaboni strateegia.”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside