Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 7. töönädal 8. – 11. märtsini

Esmaspäev, 8. märts
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, siseminister Marko Pomerants ning rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli (nr 359), pedofiiliavõrgustiku olemasolu (nr 361) ning riigi majanduslikku olukorda (nr 375). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 11. – 12. märtsini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel;
keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – Euroopa Komisjoni teatis „Valikuvõimalused Euroopa Liidu nägemuseks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat“.
kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE) ning noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Eesti Üliõpilaskondade Liidu pöördumine avaliku sektori töötajatele ja   lapsevanematele õppelaenu hüvitamise kohta; ettepanek korraldada Riigikogus arutelu Eesti keelepoliitikast; pöördumine pedagoogide palgaküsimuste kohta; põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – liiklusseaduse eelnõu (475 SE);
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE), Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE);
rahanduskomisjoniskell 11.30 väljasõiduistung, kohtumine töötukassa esindajatega;
riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – tutvutakse julgeolekupoliitika aluste eelnõu projektiga, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet; riigikaitsekomisjon jätkab Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE) aruteluga; 
sotsiaalkomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu elundidoonorluse direktiivi eelnõu kohta; ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE); edasine tegevus tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamisel;
väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitikat puudutavatel teemadel ning Eesti Välispoliitika Instituudi tulevikust, kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) sekretariaadi ja eelarvega seotud küsimused, ülevaade 1. – 3. märtsini toimunud väliskomisjoni töövisiidist Saksamaale (ruum L 333);
õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE); ülevaade inimkaubanduse alasest seminarist;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga, arutusel on erakondade rahastamise kontrollimehhanismide tõhustamine ja Riigikogu liikmete riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse kuulumine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Riigi infosüsteemide arendusprotsessi tulemuslikkus“ arutelu (ruum L 333);
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Raadiku Lasteaeda, kus ta annab üle õnnitlused lasteaia 25.aastapäeva puhul.
 
Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa suursaadiku Martin Hanz’iga.
 
 
8. ja 9. märtsil toimub Tallinnas kahepäevane konverents „Läänemere strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks”, mille korraldavad Tallinna Ülikool, Riigikogu, Vabariigi Presidendi Kantselei, välisministeerium ja siseministeerium koostöös erinevate institutsioonidega. Konverents on Läänemere strateegia elluviimise protsessi oluliseks osaks, kus poliitikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse valdkonna teadlased ja kohaliku omavalitsuse praktikud arutavad uusi vajadusi ja võimalusi teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ning integreeritud koostööks.
 
8. märts – konverents:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega rahvusvahelise konverentsi „Läänemere strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks” väliskülalistele (Riigikogu konverentsisaalis). Seejärel konverentsi külalistega regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Kell 14.30 algab Tallinna Volikogus konverentsi ümarlaua diskussioon, mille teemad on Euroopa Liidu Läänemere strateegia – väljakutse koostööle kohalikul ja regionaalsel tasandil ning järgmised sammud jätkusuutliku võrgustiku kava loomisel.
 
9. märts – konverents:
 
Kell 10 algab Tallinna Ülikooli Tallinna saalis konverentsi plenaaristung. Tervistussõnavõttudega esinevad Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ning Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud. Seejärel esinevad plenaarettekannetega Riigikogu esimees Ene Ergma, Euroopa Liidu Nõukogu presidentuuri ja Euroopa Komisjoni esindajad, Taani hariduse ja Põhjamaade koostöö minister Bertel Haarder, Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Paneelide põhiettekanded teevad välisminister Urmas Paet, Rootsi valitsuse nõunik Alexander Schenk ja Soome Omavalitsusliidu välissuhete direktor Heikki Telakivi. Pärastlõunal jätkatakse paneeldiskussioonidega, kus keskendutakse Läänemere strateegiast lähtuvatele väljakutsetele koostööks kohalikul ja regionaalsel tasandil
 
Teisipäev, 9. märts
 
Kell 10 algaval istungil on esimesele lugemisele kavandatud monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE) ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 11.30 Euroopa Komisjoni teatis „Tuumaenergia ajakohastatud näidisprogramm seoses teise strateegilise energeetikaülevaatega“; Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE);
kultuurikomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistungkell 14 Riigikogu konverentsisaalis, ülevaade Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tööst Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) rakendamisel, muuhulgas saavad sõna regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja Alari Rammo, Liia Hänni e-riigi Akadeemiast, Annika Uudelepp Poliitikauuringute Keskusest PRAXIS ja Mall Hellam Avatud Eesti Fondist, istungit saab jälgida reaalajas aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Jaan Kallasega;
majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse, arutusel on turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), AS Eesti Energia investeerimiskava finantseerimisskeemidest, kiiruskaamerate kasutuselevõtt, toimimine ja sellega seonduv (sh möödasõiduvõimalused ja -kohad), teehoiukavast, Eesti riikliku merendusepoliitika alused (merenduspoliitika arengukava), tuumaenergeetika alase seadusandluse ettevalmistamisest;
riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung – kell 14 Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
 
 
 
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Teaduste Akadeemias, Kohtu 6).
 
Kell 17Ene Ergma osaleb Ajakirjanike Liidu aasta parima ajakirjaniku hindamiskomisjoni koosolekul.
 
Kolmapäev, 10. märts
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE), teisele lugemisele Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE) ning esimesele lugemisele rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Saksa suursaadiku Martin Hanz’iga.
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Läti välisministri Maris Riekstiņšiga.
 
Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Maasike Maasiku ja Tiina Puhkani gobelääntehnikas piltvaipade näituse „Teine kohtumispaik”.
 
Kell 13 - väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson annavad ametilõuna Läti välisministrile Māris Riekstiņšile.
 
Neljapäev, 11. märts
 
Kell 10 algaval istungil on arutusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena töökohtade loomine – kriisist väljumise põhiküsimus. Ettekannetega esinevad Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel Rüütli, Eesti Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare ning Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eamets.
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 13 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
rahanduskomisjonis – (pärast täiskogu istungi lõppu) väljasõiduistung, kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajatega;
väliskomisjonis – kell 14 arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik Lätis Jaak Jõerüüt;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE); päästeseaduse eelnõu (513 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (514 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu liikmed kohtuvad Venemaa tunnustatuima inimõiguslase Ljudmilla Aleksejavaga, kes viibib Eestis Avatud Eesti Fondi kutsel (ruum L240). Kohtumise juhatab sisse Riigikogu esimees Ene Ergma, arutelu juhib Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.
 
Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Riigikogu liige Trivimi Velliste kohtuvad Poola suursaadiku Tomasz Chłoń’iga.
 
Reede, 12. märts
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 16. märtsil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 15. märtsil toimival Euroopa Liidu keskkonnanõukogu kohtumisel; seisukoha andmine Komisjoni teatisele “Valikuvõimalused ELi nägemuseks ja eesmärgiks bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas pärast 2010. aastat”.
 
Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkooli 40. aastapäeva tähistamisel.
 
Pühapäev, 14. märts
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma jälgib III Jõhvi Balletifestivali galaetendust (Jõhvi Kontserdimajas, Pargi 40, Jõhvi).
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
10. – 14. märtsini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osalevad Armeenias Jerevanis NATO Parlamentaarse Assamblee Rose-Rothi julgeolekuseminaril „Taga-Kaukaasia regionaalsed arengud: väljakutsed, võimalused ja väljavaated”.
 
10. – 15. märtsini
 
Euroopa-Vahemere Parlamentaarse Assamblee (Euromedi PA) Eesti delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb Jordaanias Ammănis Euromedi PA 6. plenaaristungil. Arutusel on Lähis-Ida rahuprotsess, kliima- ja keskkonnamuutused ning taastuvenergia, samuti Euro-Vahemere Pangaga seotud (Euro-Mediterranean Bank) küsimused.
 
11. – 12. märtsini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo ja alalise komitee istungitel. Arutusel on assamblee kevadistungi ettevalmistamisega seonduv, muudatused komiteedes, komiteede poolt tõstatatud küsimused jmt.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside