Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal
8. – 12. märts 2004

Esmaspäeval, 8 märtsil kell 15.00 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimistele Res Publica annetuste registris puuduvate annetajate ning haldusreformipoliitika kohta. Sotsiaalminister Marko Pomerants vastab arupärimisele Vabariigi Valitsuse ja TALO vahel sõlmitud palgakorralduse kokkuleppe ning haridus- ja teadusminister Toivo Maimets hariduse finantseerimise reformi ja haridusosakute põhimõttele ülemineku kohta. Istung jätkub Riigikogu liikmete vaba mikrofoniga.

Teisipäeval, 9 märtsil kell 10.00 algaval istungil tuleb esimese päevakorra punktina arutlusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus. Päevakorra projekti kohaselt tuleb teisele lugemisele Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE). Esimesele lugemisele on esitatud ühistranspordiseaduse § 59 lõike 12 muutmise seaduse eelnõu (225 SE)

Kolmapäeval, 10 märtsil algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Margus Hanson, keskkonnaminister Villu Reiljan ning regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 14 eelnõu. 4 seaduseelnõu tuleb kolmandale, 7 teisele ning 3 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb muuhulgas koalitsiooniparteide fraktsioonide poolt algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE) ning Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE). Viienda päevakorrapunktina tuleb teisele lugemisele Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (262 SE)

Neljapäeval, 11 märtsil istung algab kell 10.00

Komisjonides:

Esmaspäev, 8. märts

Keskkonnakomisjon – Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE), kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE)
Kultuurikomisjon – Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE)
Maaelukomisjon – Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi 2002. ja 2003. aasta üheaastaste rahastuslepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (259 SE), loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE)
Majanduskomisjon – Tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmiste seaduse eelnõu (166 SE), mõõteseaduse eelnõu (216 SE), küttegaasi ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE)
Põhiseaduskomisjon – Vabariigi Presidendi 3. märtsi 2004 a. otsusega nr 545 välja kuulutamata jäetud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse arutelu, Valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmise seaduse poliitikareklaami ja valimiskampaania kulude piiramiseks (234 SE), reklaamiseaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE)
Riigikaitsekomisjon – Kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemise kohta Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (274 SE), Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel ratifitseerimise seaduse eelnõu (276 SE), ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE)
Sotsiaalkomisjon – Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE)
Väliskomisjon – Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (262 SE), Lääne-Euroopa Liidu (WEU) presidendi Armand de Decker´i kiri (01.03.2004 nr 463) ESDP (Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsepoliitika) parlamentaarse dimensiooni loomise kohta. Osavõtma on kutsutud Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna juhataja Jüri Kahn.
Õiguskomisjon – Telekommunikatsiooni muutmise seadus (219 SE), Kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (196 SE)
Euroopa asjade komisjonis – Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006. Osavõtma on kutsutud peaminister Juhan Parts, valitsuse nõunik ja EL-i asjade direktor Henrik Hololei, Riigikantselei ELS juhataja Gert Antsu.

Teisipäev, 9. märts

Keskkonnakomisjon – Looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE)
Kultuurikomisjon – Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” algatamine.
Maaelukomisjon – Väljasõiduistung Riigi Maa-ametis
Majanduskomisjon – Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), toote ohutuse seaduse¹ eelnõu (220 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimus
Põhiseaduskomisjon – Õiguskantsleri ettekande nr 1 seaduse ”2004. aasta riigieelarve” § 6 lõikega 6 kehtestatud toimetulekupiiri määra vastavusest põhiseaduse §-dele 10 ja 28 lõikele 2 arutelu.
Riigikaitsekomisjon – Riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung sidepataljoni, tagalapataljoni ja kavandatava Männiku objektiga tutvumine.
Sotsiaalkomisjon – Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (22 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 ja § 61 muutmise seaduse eelnõu (48 SE)
Väliskomisjon – Põhja-Atlandi lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (262 SE), Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostöö hetkeseisu ja tulevikuperspektiivide arutelu. Balti Assamblee (BA) deklaratsiooni projekti arutelu. Kutsutud BA Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, juhi asetäitja Trivimi Velliste ning Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna juhataja Jüri Kahn.
Õiguskomisjon – Riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE), Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE)

Neljapäeval, 11 märts

Majanduskomisjon – Tolliseaduse eelnõu (280 SE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse eelnõu (236 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE), lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE), eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (228 SE), riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE)
Põhiseaduskomisjon – Ühisistung sotsiaalkomisjoniga: õiguskantsleri ettekande nr 1 seaduse ”2004. aasta riigieelarve” § 6 lõikega 6 kehtestatud toimetulekupiiri määra vastavusest põhiseaduse §-dele 10 ja 28 lõikele 2 arutelu jätkamine.
Sotsiaalkomisjon – Õiguskantsleri 03.02.2004 ettekande nr 1 arutelu (toimetulekupiiri määra vastavusest põhiseaduse §-dele 10 ja 28 lõikele 2)
Õiguskomisjon – Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (233 SE)

 * * *
Esmaspäev, 8 märts

Kell 13.00 – toimub ruumis L241 pressibriifing, kus Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi tutvustab ajakirjanikele Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu, põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu räägib europarlamendi valimistest ja Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmisest ning riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser valgustab tagamaid, mis aitavad Riigikogul langetada otsust Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamise kohta Iraagis ja teistes konfliktijärgsetes riikides.

Teisipäev, 9 märts

Kell 13.00 – kohtuvad Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühma liikmed Venemaa suursaadiku Konstantin Provaloviga (ruumis L-241)
Kell 14.30 – esitab Riigikogu esimees Ene Ergma tööandja võrdõiguslikkuse seminaril ettekande ”Talentide raiskamine: naisteadlased postkommunistlikes riikides” (Tööandjate Maja Peetri saal, Kiriku 6)

* * *
6. – 10. märts

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb Amsterdamis ”Reproduktiivsete õiguste ja kultuuri” konverentsil.

7.– 9. märts

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Sloveenia Vabariigis Ljubljanas ENPA poliitkomitee töös.

8. märts

Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Brüsselis konverentsil ”Tuleviku Komisjon – Laienemine – Valimised: Uued võimalused naistele.”

8. – 11. märts

Riigikogu liige, Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Olav Aarna osaleb Oslos Lääne-Euroopa Liidu Assamblee kaitsekomitee istungil ja relvastusküsimuse seminaril.

Riigikogu pressitalitus
05. märts 2004

Lisainformatsioon: Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside