Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 14. töönädal

8.- 11. maini

Esmaspäev, 8. mai

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele OÜ Fiksor Holdingu aruannete (nr 217), eurole ülemineku (nr 221), Coal Terminal Operator AS-i söeterminali tegevuse (nr 224) ja Pärnu üksik-jalaväepataljoni sulgemise kohta (nr 225). Siseminister Kalle Laanet vastab arupärimisele tsiviilkasutuses olevate relvade (nr 219) ja uurimiskvaliteedi tõstmise kohta (nr 223). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatiste „Biomassi tegevuskava” ja „Euroopa Liidu biokütuste strateegia” kohta. Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE). Otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu. Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE).

Maaelukomisjonis – regionaalpoliitika teemaline arutelu. Kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatiste “Biomassi tegevuskava” ja “Euroopa Liidu biokütuste strateegia” arutelu ning arvamuse andmine ELAK-le. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses, eelnõu arutelu ning arvamuse andmine ELAK-le. Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” arutelu ning arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE).

Rahanduskomisjonis – valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE). Res Publica fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu ( 847 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – auditiaruande „ Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine” ülevaade. Riigikontrolli auditi „ Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel ” ja keskkonnareostuse temaatika arutelu jätkamine.

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon miinijahtijate ning õhutõrje relvastussüsteemi hanke kohta, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad. Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (887 OE).

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 42 lõige 4 muutmise seaduse eelnõu (827 SE).

Väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE). Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatiste "Biomassi tegevuskava" ja "Euroopa Liidu biokütuste strateegia" kohta, samuti Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna esindajad.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).


Üritused:

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Horvaatia kaitseministri Berislav Rončević -iga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Gruusia Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni ministri Giorgi Baramidze’ga (RK esimehe külaliste toas).

Kell 11 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Põhjamaade riigitöötajate ametiühinguliidritega (L262).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Gruusia Euroopa ja Euro-Atlantilise integratsiooni ministri Giorgi Baramidze´ga.

Teisipäev, 9. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, millest kolm tuleb teisele ja kolm esimesele lugemisele. Teise päevakorrapunktina tuleb arutusele valitsuse algatatud Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE). Samuti jätkatakse neljapäevasel istungil pooleli jäänud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu ( 800 SE) teist lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – arutelu koos Bioloogiaõpetajate Ühingu esindajatega riikliku õppekava ainekavade ja loodusõpetuse ainekavade üle.

Maaelukomisjonis – arutusel valitsuse seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta, arvamuse andmine ELAKile. Probleemid seoses ühtse pindalatoetuse maksmisega rannakarjamaadel.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE). Poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE); Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (880 OE).

Sotsiaalkomisjonis – riigikontrolli auditi "Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetuseks antud raha kasutamine" arutelu. Õiguskantsleri ettepanek nr 4 ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Venemaa suhetest. Riigikogu väliskomisjoni ja Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni kohtumise ettevalmistamine. Kutsutud välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad, samuti Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin.

Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõud (867 SE ja 872 SE).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Euroopa päeva tähistamisel Tallinna Raekojas.

Kolmapäev, 10. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Villu Reiljan ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest 3 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 3 esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE). Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE).

Neljapäev, 11. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, millest üks tuleb kolmandale ja kaks teisele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE).

Komisjonides:

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad k.a 15.-16. mail toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil ning kaitseministrite kohtumisel. Kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja välisministeeriumi esindaja. Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatiste "Biomassi tegevuskava" ja "Euroopa Liidu biokütuste strateegia" kohta. Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks” kohta.

Reede, 12 . mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15.-16. mail toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 18.-19. mail toimuval hariduse, noorte ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru ning haridusministeeriumi esindaja. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Arutusel Valge saali foorumi korraldamine teemal „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015” (jätkufoorum 22. aprillil 2005. a toimunud foorumile „Eesti ülikool avatud Euroopas”). Kohtumine Eesti Diplomaatide Kooli õpperühma liikmetega (7 diplomaati Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast).

Kell 10 – aset leiab järjekordne metsa istutamine Aegviidus, osa võtab ka Riigikogu esimees Toomas Varek.

***

Välislähetused:

7. – 9. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja liikmed Küllo Arjakas ja Mati Kepp ja aseesimees Liina Tõnisson (8. – 9.5) osalevad Brüsselis Euroopa tulevikule pühendatud parlamentaarsel kohtumisel.

10.-13. maini

Riigikogu väliskomisjoni liikmed Andres Herkel ja Janno Reiljan osalevad Gruusias Vabariigi Presidendi riigivisiidil ametliku delegatsiooni koosseisus.

10.-15. maini

Riigikogu Eesti OSCE PA delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb Aserbaidžaanis parlamendivalimiste vaatlemisel.


11.-12. maini

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Brüsselis ENPA poliitikakomitee töös.

11.-13. maini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Vilniuses konverentsil „Balti riigid Euroopa Liidus: kaheaastane kogemus ja tuleviku väljavaated”.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside