Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IX istungjärgu esimene töönädal 8. – 11. jaanuarini

Esmaspäev, 8. jaanuar

Kell 15 algaval istungil vastab Riigikogu liikmete arupärimistele AS-i Sakala keskus ja valitsuse liiklusohutuse alase tegevuse kohta peaminister Andrus Ansip. Järgneb vaba mikrofon Riigikogu liikmetele, mis kestab kuni kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis  Eesti seisukohad 15.-16. jaanuaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – Jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (1044 SE); Looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus (927 SE)

Kultuurikomisjonis – Keeleseaduse muutmise seadus (1077 SE)

Maaelukomisjonis – Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seadus (1072 SE)

Majanduskomisjonis – Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seadus (1055 SE); Riigihangete seadus¹ (816 SE);

Põhiseaduskomisjonis – Isikuandmete kaitse seaduse muutmise seadus (1078 SE); Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (1074 SE); Välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (1040 SE); Õiguskantsleri seaduse muutmise seadus (1049 SE); Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks”

Rahanduskomisjonis – Käibemaksuseaduse muutmise seadus (1066 SE)

Riigikaitsekomisjon – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Kutsutud kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots.

Sotsiaalkomisjonis  – tervishoiutöötajate palkade arutelu

Õiguskomisjonis – Sõjahaudade kaitse seadus (1001 SE); Relvaseaduse, postiseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus (967 SE); Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seadus (939 SE)

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused:

Kell 14.30 avab Riigikogu esimees Toomas Varek Riigikogu hoones Henri van Noordenburgi fotonäituse „Eesti kodu”. Näitus koosneb paar aastat tagasi tehtud fotodest, mis kujutavad Eesti perekondi ja nende kodusid.

Teisipäev, 9. jaanuar

Kell 10 algaval istungil on teisel lugemisel Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse muutmise seadus (577 SE), esimesele lugemisele tuleb SDE fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmine (935 SE)

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumite seaduse muutmise seadus (1047 SE); Rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadus (1070 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seadus (965 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega”

Maaelukomisjonis – piimandussektori analüüsi tutvustus

Majanduskomisjonis – Maagaasiseaduse muutmise seadus¹ (1013 SE); Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (1036 SE); Raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seadus (1039 SE); Elektriohutusseadus (1045 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” esitamise arutelu

Põhiseaduskomisjonis – Isikuandmete kaitse seadus (1026 SE); Avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (1027 SE)

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Püha Tooli juures; informatsioon Eesti diplomaatiliste esinduste turvalisusest; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest.

Õiguskomisjonis – Autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seadus (931 SE)

Kolmapäev, 10. jaanuar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Aivar Sõerd ja keskkonnaminister Rein Randver.

Kell 14 algaval istungil käsitletakse 7 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb sõjahaudade kaitse seadus (1001 SE), esimesel lugemisel on valitsuse algatatud päästeteenistuse seadus (1057 SE).

Neljapäev, 11. jaanuar

Kell 10 algavale istungile on kavandatud söödaseaduse (1038 SE) kolmas lugemine.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007” heakskiitmine”

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE), toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE) ning kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE).

Majanduskomisjonis – Elektrituruseaduse muutmise seadus (1051 SE); Reklaamiseadus (717 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (1054 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus (974 SE); Erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks (1060 SE)

Reede, 12. jaanuar

Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisistung – kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidentide Margot Wallströmi ja Siim Kallasega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside