Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 11. töönädal, töö komisjonides, sotsiaalkomisjon korraldab kohtumise eakate organisatsioonidega, Riigikogu liikmete kohtumised ja välislähetused.

Riigikogu II istungjärgu 11. töönädal

8. – 11. detsember 2003

Esmaspäeval, 8. detsembril kell 15.00 algaval istungil vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, sotsiaalminister Marko Pomerants ning keskkonnaminister Villu Reiljan Riigikogu liikmete arupärimistele projekti ”21. sajandi kool”, sotsiaalabi probleemide lahendamise ja hädaabitööde tasustamise ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegevuse kohta. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 9. detsembril kell 10.00 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt kolmandale lugemisele 1 eelnõu, teisele lugemisele samuti 1 eelnõu ning esimesele lugemisele 6 eelnõu, teiste hulgas ka Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine.

Kolmapäeval, 10. detsembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, kaitseminister Margus Hanson ning siseminister Margus Leivo. Kell 14.00 algaval istungil on kavas käsitleda 26 päevakorrapunkti. Kolmandale lugemisele tuleb 7 eelnõu, teiste hulgas ka Vabariigi Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE). Jätkatakse 3 eelnõu, sh valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE) teist lugemist. Teisele lugemisele tuleb 11 eelnõu ning esimesele lugemisele 5 eelnõu.

Neljapäeval, 11. detsembril kell 10.00 algaval istungil on teisel lugemisel 5 eelnõu, teiste hulgas ka Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE). Esimesele lugemisele tuleb 1 eelnõu.

Kokku on 11. töönädala päevakorda kavandatud 43 päevakorrapunkti arutelu.

Vt päevakorra projekti http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Esmaspäev, 8. detsember

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu(190 SE), pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE)

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE), mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmisest, Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv seaduste muutmise seadus (182 SE), Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE), rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE)

Rahanduskomisjonis – 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (151 SE)

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE)

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE)

Väliskomisjonis – Riigikogu Kantselei välissuheteosakonna juhataja Jüri Kahn annab ülevaate Riigikogu esimehe välisvisiitidest; informatsiooni välisministri välisvisiitidest, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler Tiina Intelmann

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE ja 102 SE)

Teisipäev, 9. detsember

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) Majanduskomisjonis – kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse eelnõu (205 SE), riigivara võõrandamise küsimused

Rahanduskomisjonis – 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE)

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine eakate organisatsioonide esindajatega

Väliskomisjonis – ülevaade Venemaa Riigiduuma valimistest, ülevaade Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni tööst

Õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Ken-Marti Vaheri ja kriminaalpoliitika asekantsleri Margus Kurmiga, kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), asjaõigusseaduse rakendamise seaduse , riigilõivuseaduse, kinnistusraamatuseaduse, tulundusühistuseaduse, kirikute ja koguduste seaduse ja vandetõlgi seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (185 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (210 SE)

Kolmapäev, 10. detsember

Väliskomisjonis – algusega kell 11.00 toimub väliskomisjoni erakorraline istung, ülevaade Valitsustevahelise Konverentsi (IGC) hetkeseisust, Euroopa Liidu üld- ja välisasjade nõukogu viimasest kohtumisest, OSCE ministrite iga-aastasest kohtumisest Maastrichtis (1.dets. 2003), kutsutud välisminister Kristiina Ojuland

Kell 12.00 algab väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni ühisistung (ruum L 241), kus arutusel on 12. – 13. detsembril toimuv Euroopa Liidu ülemkogu, kutsutud peaminister Juhan Parts

Neljapäev, 11. detsember

Keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE)

Kultuurikomisjonis – ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 muutmise seaduse eelnõu (179 SE)

Majanduskomisjonis – kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse eelnõu (205 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), surveseaduse ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), audiitortegevuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE)

Riigikaitsekomisjonis –Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis Eesti kaitseväe üksuse kasutamise tähtaja pikendamise otsuse eelnõu (200 OE)

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse täiendamise seaduse eelnõu (32 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE)

Õiguskomisjonis – kohtumine siseminister Margus Leivo ja Päästeameti peadirektori Mati Raidmaga, ohvriabi seaduse eelnõu (146 SE), kriminaalmenetluse koodeksi ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE), kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE ja 102 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (210 SE)

* * *

Esmaspäev, 8. detsember

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Kristina Männiga.

Kell 13.30 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestisse visiidile saabuva Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) poliitilise vaatleja Cristopher Cveec´iga ja teda saatva EBRD Eesti esinduse juhi Urmas Paveliga.

Kell 14.00 – Ene Ergma kohtub Suurbritannia uue suursaadikuga Eestis Nigel Haywood´iga.

Kell 15.15 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestis visiidil viibiva Belgia suursaadiku Johan Van Dessel´iga.

Teisipäev, 9. detsember

Kell 13.00 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni kohtub Toompea lossi Valges saalis eakate organisatsioonide esindajatega, millest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad ning Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunikud. Arutusel on pensionäride pöördumine Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole.

Kolmapäev, 10. detsember

Kell 10.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Mereakadeemia rektori Jüri Lemberiga.

Kell 15.15 – Marko Mihkelson kohtub Eestis visiidil viibiva Rootsi diplomaatide 20-liikmelise delegatsiooniga (ruum L 241).

Kell 16.00 – Marko Mihkelson kohtub Suurbritannia suursaadikuga Eestis Nigel Haywood´iga.

Neljapäev, 11. detsember

Kell 13.00 – Ene Ergma osaleb Toompea lossi II korruse kohvikus toimuval inglisekeelse aastaraamatu ”Estonia 2003-2004” esitlusel. Raamat sisaldab üldandmeid Eesti kohta, aga ka ülevaadet Eesti majandusest, tsivilisatsioonist, julgeolekuküsimustest, teadus- ja arendustegevusest, kirjandusest ja rahvusvahelistest suhetest.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

7. – 9. DETSEMBER

Euroopa Liidu (EL) ja Eesti parlamentaarse ühiskomitee Riigikogu delegatsiooni juht, ühiskomitee kaasesimees Rein Lang (6. – 9. dets.), aseesimehed Liina Tõnisson (6. – 9. dets.) ja Tunne Kelam ning liikmed Eiki Berg (Berg osaleb 8. – 9. dets.) Enn Eesmaa, Raivo Järvi, Tiit Mae, Jaanus Rahumägi, Janno Reiljan, Imre Sooäär ja Vello Tafenau osalevad Brüsselis Euroopa Liidu ja Eesti parlamentaarse ühiskomitee 12. istungil. Istungil antakse ülevaade Eesti poliitilisest ja majanduslikust, samuti Eesti/Euroopa Liidu suhete hetkeseisust. Arutusele tulevad EL ühtse põllumajanduspoliitika reform, EL laienemine ja uued naabrid, Lissaboni strateegia elluviimine, arengud Valitsustevahelisel Konverentsil, aga ka poliitiline ettevalmistustöö laienemiseks.

8. – 9. DETSEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi viibib Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

8. – 11. DETSEMBER

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg viibib Euroopa parlamendi vaatlejana Brüsselis.

9. – 12. DETSEMBER

GLOBE´i Eesti delegatsiooni juh Andres Tarand ja liige Jaanus Marrandi osalevad Itaalias Milanos ülemaailmse kliimakonverentsi raames toimuval GLOBE´i 18. kongressil.

9. – 12. DETSEMBER

Riigikogu majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson osaleb Pariisis Euroopa transpordi alasel seminaril, mille organiseerib Avenir Transports.

10. – 12. DETSEMBER

Riigikogu õiguskomisjoni liige Reet Roos osaleb Brüsselis TAIEXi korraldataval seminaril ”Organiseeritud kuritegevus ja inimkaubandus”. Muuhulgas käsitletakse seminaril laste seksuaalse ahistamise ja lastepornograafiaga seotud probleeme.

12. – 13. DETSEMBER

Riigikogu esimees Ene Ergma viibib akadeemiliste ülesannete raames Brüsselis, kus osaleb ENWISE´i lõppraporti koostajate koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside