Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 11 töönädal 8. – 11. detsembrini

Esmaspäev, 8. detsember
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler Riigikogu liikmete arupärimistele. Arupärimised käsitlevad vastavalt Estonia kaevanduse põlengut (nr 98) ning taandarengut regionaalhalduse reformis (nr 99). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.    
 
Kokku on 11. töönädala päevakorraprojektis 41 päevakorrapunkti.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 ühisistung väliskomisjoniga, Eesti seisukohad 11. – 12. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip; ELAK käsitleb ka Eesti seisukohti 15. – 16. detsembrini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel;
keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE); 
kultuurikomisjonis – riigieksamite korraldusega seotud küsimused;
maaelukomisjonis – ühtse pindalatoetuse ja täiendavate otsemaksete tulevik ning ÜPP rakendamise seaduse kavandatud muudatused;
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine – ülevaade riigiasutuste valmisolekust rasketest ilmastikuoludest tingitud kriisisituatsioonide lahendamisel; otsuse „Abinõud riigi infotehnoloogia kulutuste vähendamiseks ja infotehnoloogilise innovatsiooni soodustamiseks” eelnõu (374 OE) (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE);
rahanduskomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE);
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (386 OE); otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (387 OE);
sotsiaalkomisjonis kell 13 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, Riigikontrolli audit “Strateegiad tervislike eluviiside ja hoiakute kujundamiseks” (ruum L 333);
väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE);
õiguskomisjonis – perekonnaseisutoimingute eelnõu (68 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; töölepinguseadus eelnõu (299 SE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE);
riigieelarve kontrolli komisjonis – vt sotsiaalkomisjonis
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade käsitöönäituse. Avamisüritusel saavad sõna Võru maavanem Ülo Tulik ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts. Näituse väljapanekus on esindatud erinevad kudumid, puidust tooted, siidimaal, kaltsuvaibad, lapitekid, padjad, linased tooted, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud. Käsitöömeistrite tööde näitus toimub Võrumaa Omavalitsuste Liidu algatusel ja koostöös Rõuge Vallavalitsusega Riigikogus juba VIII korda.
8. – 10 detsembrini toimuvad veel Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumised rahandusminister Ivari Padariga, Kagu-Eesti saadikurühmaga, siseminister Jüri Pihliga ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Marko Pomerantsiga. Kohtumistel käsitletakse finantsjuhtimisseadust, omavalitsuste eelarvega seonduvat, omavalitsusliitude tugevdamist finantseerimisel, piiriülest temaatikat, abipolitseinike väljaõppe võimalusi ja küsimusi jäätmemajandusseaduse ning selle tegelikkuse üle.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus esmaspäeval Tallinna Ühisgümnaasiumi, teisipäeval Kalamaja Põhikooli, kolmapäeval Tallinna Heleni Kooli ning neljapäeval Õismäe kooli, Läänemere Gümnaasiumi ja Tallinna 37. Keskkooli õpilastega.
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Olümpiakomitee 85. aastapäeva tähistamisel (Lillepaviljonis).
 
Teisipäev, 9. detsember
 
Kell 10 algaval istungil annab peaminister Andrus Ansip ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.
Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud ohvriabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE).
Teisele lugemisele on kavandatud 4 eelnõu: politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) ning võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 13 sadamaseaduse eelnõu (393 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE);
maaelukomisjoniskell 13 maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE);
majanduskomisjonis – lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse , äriseadustiku ja Eesti Väärtpaberite Keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 376 SE);
riigikaitsekomisjonis kell 14 väljasõiduistung NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskusesse, külastatakse ka üksik-sidepataljoni;
väliskomisjoniskell 14 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatud rahvusvahelistumise strateegia 2009-2014 (ruum L 333);
õiguskomisjonis – (15 min. pärast täiskogu istungi lõppu) karistuspoliitika alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu suuantud süütegude osas; korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);
  
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb inimsusevastaste kuritegude uurimise Eesti rahvusvahelise komisjoni tegevuse lõpetamisele pühendatud konverentsil (Eesti Teaduste Akadeemia saalis Kohtu 6):
Kell 11.30 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Eestis visiidil viibiva Norra parlamendi delegatsiooniga (ruum L-240).
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb lühiseminaril „Arengud majanduses 2009. aastal“ (Tööandjate majas Kiriku 6)
 
Kolmapäev, 10. detsember
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning sotsiaalminister Maret Maripuu.
Kell 14 algaval istungil on päevakorras kokku 27 eelõu.
Kolmandal lugemisel on neist 9: rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE); kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE); metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) ning masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE);
Teisele lugemisele on kavandatud 11 eelnõu: tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE); otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ eelnõu (386 OE); otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (287 OE); Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE); tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE); Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE) ning töölepingu seaduse eelnõu (299 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (371 SE); mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE); kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE); maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE); Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE) ning otsuse “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (394 OE).
 
Kohtumised ja muud üritused:
 
Kell 9.10 – väliskomisjoni istung, piiriületuskord Kagu-Eestis ja Narvas alates 19. jaanuarist 2009, kutsutud välisminister Urmas Paet ja siseminister Jüri Pihl.
 
Kell 11.30 – Riigikogu Järva- ja Viljandimaa saadikurühm kohtub Viljandimaa kuu raames Võhma linna esindajate ja maavanema Kalle Küttisega, kõne alla tulevad maade munitsipaliseerimine, haldus- ja haridusreform ning ÜF projektide rahastamine.
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Eesti linnade küünlanäituse. Esinevad Võhma Gümnaasiumi lapsed ja Võhma linna meesansambel. Peter Paul Wüthrich räägib näituse saamisloost. Küünlanäitus valmis Võhma linnapäevadeks; kõik 47 linna Eesti kaardil on tähistatud selleks näituseks spetsiaalselt kujundatud küünaldega. Suured meetrised küünlad on kaunistatud motiividega, mis räägivad teatud linna ajaloost, legendidest, kultuurisündmusest või ettevõttest. Näituse kunstnik on Natalja Remmer. Näituse tegemiseks kulus umbes 500 kg parafiini, 200 m küünlatahti ja rohkem kui 2500 töötundi.
 
Neljapäev, 11. detsember
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 6 eelnõu: võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE); ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE); maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (377 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 13 osavõtt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud ühisarutelust “Põhikooli ja gümnaasiumiastme lahutamine”;
sotsiaalkomisjonis – (orienteeruvalt kell 11) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta, eelnõu suhtes; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE);
väliskomisjoniskell 13 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatud rahvusvahelistumise strateegia 2009-2014; Riigikogu välissuhtlemine 2009;
riigieelarve kontrolli komisjoniskella 15 – 17 komisjoni teabepäev Toompea lossi konverentsisaalis, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak tutvustab riigi finantsjuhtimise arendamise kontseptsiooni;
 
Reede, 12. detsember
 
Üritused:
 
Viljandimaa kuu raames toimub Viljandi maakonnas Riigikogu teabepäev, millest võtavad osa Riigikogu esimees Ene Ergma ning fraktsioonide esindajad Tiina Oraste, Peep Aru, Jaak Aab, Sven Mikser, Jaanus Marrandi ja Mart Jüssi. Olustveres arutatakse koos maakonna juhtide ja haridusjuhtidega kutsehariduse olukorda, Kõpus väikeste omavalitsuste ja maakoolide tuleviku üle. Mõisaküla rahvamajas toimub kohtumine Viljandimaa omavalitsuste esindajatega. Ühises ümarlauas tuleb juttu haldusterritoriaalsest reformist, teehoiust ja ühistranspordist ning avalike teenuste kättesaadavusest.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland külastab Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Mõdrikul.
 
Kell 15 – Kuberneri aias toimub Eesti lipu austamise tseremoonia, millega tähistatakse 90 aasta möödumist sinimustvalge lipu püsivast heiskamisest Pika Hermanni tippu. Kõnega esinevad Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland ja Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. Tervituseks mängib Kaitseväe orkester Indrek Toompere juhatusel.

 

 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
7. – 9. detsembrini
 
Riigikogu liige Aadu Must osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liidu kultuuriküsimustega tegelevate parlamendikomisjonide istungil, mille korraldab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon koostöös Prantsusmaa Rahvusassamblee ja Senati kultuurikomisjoniga. Käsitletakse keeleõpet, mitmekeelsust ning kultuuridevahelist dialoogi, aga ka kultuurilist mitmekesisust ja digitaalmajandust.
 
8. – 9. detsembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv osaleb Belgias Brüsselis Euroopa poliitikakonverentsil „Elagu Euroopa! Vormides tervishoiurevolutsiooni“, kus keskendutakse Euroopa majandusolukorra reaalsusele, rahvuslikele skeemidele Euroopa Liidu praktikas ning Euroopa tervishoiuturu probleemidele.
 
10. – 11. detsembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Ott Lumi osaleb Belgias Brüsselis ProMenPoli (Promoting and Protecting Mental Health – Supporting Policy through Integration of Research, Current Approaches and Practices) vaimse tervise alasel seminaril.
 
10. – 14. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Hispaanias Gran Canarial Las Palmases ENPA migratsiooni-, põgenike- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on migratsiooni ja põgenike olukord Hispaanias, paadipõgenike laiaulatuslik saabumine Kanaari saartele, aga ka Euroopa migratsiooniküsimused laiemalt.
 
11. detsembril
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Brüsselis ELDRi (Euroopa Liberaalid, Demokraadid ja Reformiparteid) juhtide ja ministrite kohtumisel ning büroo koosolekul.
 
11. – 12. detsembrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Ester Tuiksoo osalevad Tšehhis Prahas ELAKi delegatsiooni visiidil enne Tšehhi eesistumise algust Euroopa Ministrite Nõukogus. Kohtutakse nii Senati kui Esindajatekoja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetega, aga ka välisministeeriumi esindajatega.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside