Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 10. töönädal 8. – 11. aprillini

Esmaspäev, 8. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele kultuuriminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt rahvapärimuse tutvustamist (nr 302), kultuuripoliitika eesmärke (nr 310), võrguteenuste hinda (nr 294), tarbijate huvide kaitsmist elektriturul (nr 304), riigisaladuse avalikustamist ja prefektuuri raha võimalikku omastamist (nr 298) ning KAPO sisekontrolli (nr 300). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 12. aprilli toimuval eurogrupi kohtumisel ning 12. – 13. aprillini toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; konkurentsivõime kava „ Eesti 2020“ uuendamine ja Eesti stabiilsusprogrammi tutvustus (projektid);   

keskkonnakomisjonis – arvamus perioodil 2013 – 2020 kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste koguseid käsitleva Euroopa Komisjoni määruse kohta; tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE); jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õppekava erisused, kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse juhatuse liige Meelis Sügis ning Tartu Waldorfgümnaasiumi arendusjuht Katri Tammekand, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; arvamus Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõule (385 SE);  

maaelukomisjonis ülevaade omavalitsusreformist; Eesti, Läti ja Leedu parlamentide maaelukomisjonide kohtumise (12.-13. aprillini Riias) ettevalmistamisega seotud küsimused; 

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohad neljanda raudteepaketi osas; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia“ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta eelnõu osas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 arutelu teemal isiku põhiõiguste kaitse varjatud jälgimisel, kutsutud riigi peaprokurör Norman Aas, justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, advokaat Leon Glikman, Harju Maakohtu esimees Helve Särgava ning siseministeeriumi ja õiguskantsleri esindajad;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2013. aasta kevadisest majandusprognoosist (ruum L 241); investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE); arvamus Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seadus eelnõu (385 SE) osas;

riigikaitsekomisjonisväljasõiduistung NATO Küberkaitsekoostöö Keskusesse;

sotsiaalkomisjonis – personaalse meditsiini juurutamine Eestis 2014-2020; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta;  raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta (ruum L 333);

väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Kristiina Ojulandiga; otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (409 OE); väliskomisjoni töövisiidi Vene Föderatsiooni (9. – 12. aprillini) ettevalmistamisega seonduv; ülevaade Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest; ülevaade arengutest Euroopa Liidu idapartnerluse riikides;

õiguskomisjonis – Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); arvamus riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta; arvamus Eesti seisukohtade osas euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised (ruum L 335);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruumis L 333), istung on avalik, otseülekannet saab jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised ja üritused

Kell 14 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina Jilini provintsi valitsuse delegatsiooniga (ruum L 332).   

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb avalikul väitlusüritusel Tallinna Ülikoolis.

Teisipäev, 9. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese poliitiline avaldus Jääkeldri protsessi ja rahvakogu teemadel.

Teine lugemine – 2 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE) ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 keskkonnaseire ümberkorraldamine keskkonnaministeeriumi haldusalas; jahiseaduse eelnõu (351 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 muuseumiseaduse eelnõu (374 SE);  

maaelukomisjonis – kell 14 mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 arengufondi nõukogu liikme nimetamine; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta; Eesti seisukohad komisjoni määrusele, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Vabariigi alalise esindajaga ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis suursaadik Jüri Seilenthaliga; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu projekt; arvamus Riigikohtule ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus eelnõude (384 SE) ja (385 SE) põhiseaduskomisjoni valdkonda puudutavate sätete kohta; arvamus Riigikohtule esitatud õiguskantsleri taotluse nr 10 lubatavuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega; ülevaade rahanduskomisjoni töövisiidist Kreekasse;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 erihoolekande korraldusest (ruum L 333);

Üritused ja kohtumised

Kell 9.30 – Eesti Laskurliidu initsiatiivil toimub Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) Riigikogu laskepäev. Ürituse eesmärgiks on tutvustada Riigikogu liikmetele liidu tegevusplaane, pidades silmas laskespordi riigikaitselist tähendust. Riigikogu liikmetele ja ametnikele antakse võimalus proovida kätt laskeharjutuses elektroonilise laskeseadeldise kaudu.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Sakala Eragümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 14.45Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Toompea lossi Valges saalis diplomaatide ning nende abikaasadega.

Kolmapäev, 10. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE) ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE).

Üritused ja kohtumised

Eestis on visiidil Kanada parlamendi Kanada-Põhjamaade-Balti riikide parlamendirühma delegatsioon. Kolmapäeval, 10. aprillil kell 9.30 kohtub Kanada parlamendidelegatsioon Riigikogu Eesti-Kanada parlamendirühmaga. Kell 12 kohtutakse riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma, kell 13 Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve, kell 14.30 väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa ning kell 15 kaitseminister Urmas Reinsaluga. Samuti külastatakse NATO Küberkaitsekoostöö Keskust. Neljapäeval, 11. aprillil kohtub Kanada delegatsioon kell 11 välisministeeriumi asekantsleri Mart Laanemäe ning kell 13 Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallasega.

Kell 9.40 Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Pärnu Hansagümnaasiumis.

Kell 11 – Jüri Ratas kohtub Pärnumaa Kutsehaigete Ühingu liikmetega (Pärnu).

Neljapäev, 11. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Esimene lugemine: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (378 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, õpilaste esindaja, rektorite nõukogu esindaja, Tartu Ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Valka, kus külastatakse Sihtasutust Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ja Kaitseliidu Valgamaa Malevat;

Üritused ja kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega personalijuhtimise konverentsil “Dünaamiline ühiskond” (Tartu Dorpati konverentsikeskus).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees ja Eesti-Afganistani parlamendirühma Mati Raidma kohtub Afganistani diplomaatidega.

Kell 12 – Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt kohtub Eestis visiidil viibiva Namiibia valitsusametnike ja parlamendiliikmete delegatsiooniga. 

Kell 13 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Artur Kapi Ühingu ja Suure-Jaani vallavalitsuse initsiatiivil korraldataval raamatu „Helisevad hetked“ (pühendatud Suure-Jaani muusikafestivali tegevusele 15 aasta jooksul) esitlusel Riigikogu Konverentsisaalis.

Reede, 12. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta; seisukoha andmine neljandale raudteepaketile; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Puhas energia ja transport: alternatiivkütuste Euroopa strateegia“ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta; seisukoha andmine Komisjoni määruse eelnõule, mis käsitleb kasvuhoonegaaside saastekvootide perioodi 2013-2020 enampakkumiste koguseid;

riigikaitsekomisjonis – kell 9 väljasõiduistung Võrru, külastatakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli, Kuperjanovi jalaväepataljoni ning tutvutakse Tsiatsungõlma harjutusväljakuga.

Üritused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega Eesti Lennuakadeemia 20. aastapäeva konverentsil “Ühtne taevas – väljakutsed tuleviku lennundusharidusele”(Eesti Lennuakadeemia ja Dorpati konverentsikeskus).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb Tartus ettekandega foorumi-arutelul  Ahhaa Kosmonautikapäeva “Eesti teel maailmaruumi” raames.

Välislähetused

6. – 7. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad Prantsusmaal Marseilles’s Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) liikmesriikide parlamentide esimeeste tippkohtumisel. Kohtumine toimub Anna Lindhi Fondi ja Vahemere Liidu PA koostöös korraldatava II kodanikuühiskonna foorumi „Vahemere kahe kalda vaheline dialoog“ raames ja sellest võtavad osa valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtjate, ametiühingute esindajad, aga ka kunstnikud, kirjanikud ning ühiskonna valitud esindajad.

7. – 9. aprillini

Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb Taanis Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide peasekretäride kohtumisel.

9. – 12. aprillini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Jevgeni Ossinovski, Valdimir Velman ning Imre Sooäär osalevad parlamentide vahelise dialoogi raames väliskomisjoni töövisiidil Venemaal Moskvas, kus kohtutakse Föderatsiooninõukogu rahvusvaheliste suhete komisjoniga.  

11. – 13. aprillini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Venemaal Peterburis ENPA korraldataval konverentsil „Parlamentaarsete organisatsioonide roll eraldusjoonteta Euroopa ülesehitamisel“.  Arutusele tuleb parlamentide tegevus inimõiguste kaitsmisel ja edendamisel ning usaldusväärsuse suurendamisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside