Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 4. töönädal

7. – 10. veebruarini 2005

Esmaspäev, 7. veebruar

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele HIV/AIDSi leviku kohta Eestis (nr 122) ning arupärimisele laekumata eurotoetuste kohta (nr 124). Laekumata eurotoetuste kohta päritakse aru ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansipilt (nr 126) ning haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsalt (nr 125). Maimets vastab ka arupärimisele õpetajate palkade kohta (nr 120). Põllumajandusminister Ester Tuiksoolt päritakse aru riigi enamusosalusega Werol Tehaste AS-i ja erainvestorite koostöö kohta (nr 123). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel isikute vaba liikumine Euroopa Liidus. Kutsutud: välisministeeriumi asekantsler Riina-Ruth Kionka ja sotsiaalministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse eelnõu (481 SE).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (505 SE). Arutelu seto kultuuri teemadel, kutsutud kultuuriminister Urmas Paet. Spordiseaduse eelnõu (514 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel maaparandustoetuste rakendamine.

Majanduskomisjonis – riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, liiklusseaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka -, ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 536 SE), Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu muudatusettepanekute tähtaja ( 559 SE ) määramine.

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts. Järgnevalt tuleb arutusele riigikaitseline seadusandlus.

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – väljasõiduistung välisministeeriumis, arutusel välispoliitiline agenda 2005.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE). Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Üritused:


Kell 13
– algab pressikonverents, millel Riigikogu esimees Ene Ergma annab ülevaate Kanada visiidi olulisematest teemadest (L-241).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Rein Lang kohtub Belgia välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste riigisekretäri Didier Donfut`iga (Belgia saatkonnas).

Teisipäev, 8. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu, mis mõlemad tulevad esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – arutusel pangateenuste kättesaadavus maal ning hoiu- ja laenuühistud.

Põhiseaduskomisjonis – Riigi Teataja seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (539 SE), riigipiiri seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (540 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal" eelnõu (533 OE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti relvaabi Iraagile, kutsutud kaitseminister Jaak Jõerüüt ja ministeeriumi asekantsler Sulev Kannike.

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruande "Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus" arutelu ning olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine.

Väliskomisjonis – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaator Erhard Busek´iga. Kohtumine Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga ÜRO juures Tiina Intelmanniga. Kandidaadi arutelu Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Vene Föderatsioonis. Kohtumine Läti Vabariigi erakorraline ja täievolilise suursaadikuga Eesti Vabariigis Edgars Skujaga . Vabariigi Valitsuse poolt 2005. aasta 31. jaanuaril esitatud Hollandi kompromissettepanek Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 539/2001/EÜ vastastikkuse põhimõtte kohaldamiseks muutmise eelnõu – Riigikogu seisukoha andmine. Kutsutud välisministeeriumi konsulaarosakonna Schengeni büroo direktor Lauri Bambus.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 528 SE), liiklusseaduse §- de 17, 28, 29, 73 ja 74 39 muutmise seaduse eelnõu ( 541 SE). Arvamuse andmine Riigikohtule liiklusseaduse § 41 3 lõigete 1 ja 4 vastavusest põhiseadusele.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb innovatsiooniteadlikkuse programmi Hea Eesti Idee avaüritusel (Tallinna Reaalkooli aulas).

Kell 13 – Toompea lossi kunstisaalis leiab aset teenäitaja autasustamistseremoonia. Tänavu pälvis teenäitaja aunimetuse Silvia Ojamuru. Riigikogu esimees Ene Ergma annab laureaadile üle tiitliga kaasneva mälestuseseme.

Kolmapäev, 9. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, teadus- ja haridusminister Toivo Maimets ning kultuuriminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest 3 tuleb kolmandale, 7 teisele ja 5 esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (529 SE).

Üritused:

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari asevälisministriga Euroopa Liidu küsimustes Iván Udvardi´ga (L 251).

Neljapäev, 10. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 5 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale ja neli esimesele lugemisele. Juhul kui eelnõu 544 SE teine lugemine lõpetatakse kolmapäeval, 9. veebruaril, tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 64 muutmise seaduse eelnõu (531 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE).

Väliskomisjonis – arutusel m itteametlik Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite kohtumine 14.-15. veebruaril 2005, kutsutud välisministeeriumi kantsler Priit Kolbre. Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (543 SE).

Õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE). Eelnõu arutelu toimub justiitsministeeriumis.

Üritused:

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Ameerika Ühendriikide Suursaadiku Aldona Zofia Wos´iga (L-251).

Reede, 11. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Kontrollikoja 2003. aasta aruanne, kutsutud kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid. Järgnevalt arutusel Euroopa Liidu struktuuriabi kasutamine Eestis 2004. aastal. Kutsutud rahandusministeeriumi asekantsler Renaldo Mändmets, põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektori asetäitja Katrin Noorkõiv.

Õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku eelnõu (143 SE). Eelnõu arutelu toimub justiitsministeeriumis.

Põhiseaduskomisjonis – kell 12 algab Valga Maavalitsuses komisjoni väljasõiduistung. Istungist võtavad osa nii Võru, Põlva kui ka Valga maavalitsuse esindajad ja omavalitsusjuhid. Arutlusele tulevad põhiseaduskomisjoni menetluses olevad eelnõud ning nendega seotud teemad: kohaliku omavalitsuse valimised, Vabariigi Valitsuse seadus, välismaalaste seadus, riigipiiri seadus, avaliku teenistuse seadus, Eesti lipu seaduse eelnõu, kohtute seadus, rahvastikuregistri seadus jne.

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu istungisaalis algab Eesti Vabariigi kohtunike täiskogu istung. Kohtunikke tervitab avakõnega Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb III Setomaa ümarlaual Värskas.

***

Välislähetused:

7.- 10 veebruarini

Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ja liige Margus Hanson osalevad Vilniuses konverentsil ”Balti regioon ja Lõuna-Kaukasus: koostööstrateegiad ja reformimudelid”.

8.- 10. veebruarini

Riigikogu aseesimees Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang osaleb Luksemburgis EL-i liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide esimeeste töös.

9. – 13. veebruarini

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA liikmesriikide kohustustetäitmise järelvalvekomitee raportöörina Aserbaidžaani missioonil.

10.-11. veebruarini

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg osaleb Berliinis konverentsil ”Balti metropolid innovatsioonikeskustena”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside