Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 4. töönädal 7. – 10. veebruarini

Esmaspäev, 7. veebruar 
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt valimiskampaania rahastamist (nr 548), töötingimusi (nr 553), Kliima- ja Energiaagentuuri (nr 557), telekanalite kadumist vabalevist (nr 561), kohalike omavalitsuste olukorda (nr 551), erimärgistusega kütuse kasutamist lumekoristusel (nr 558) ja IRLi poolt riigi raha kasutamist partei asjaajamises (nr 565). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu nõukogu direktiivi eelnõu kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta; veeseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE); keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE); ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE);
kultuurikomisjonis – Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE) muudatusettepanekud ja teise lugemise ettevalmistamine
majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb e-riigihangete laiemat kasutuselevõttu Euroopa Liidus; Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatisele;
põhiseaduskomisjonis – arvamus Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (900 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE); rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE); Euroopa kohaliku omavalitsuse harta kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuses osalemise õigust käsitleva lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (908 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE);
rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (923 SE); Eesti seisukohad Komisjoni teatisele ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas kohta; hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE);
sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (906 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (878 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta;
väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni ettekanne; Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); ülevaated Eesti delegatsioonide tegevusest NATO Parlamentaarses Assamblees (NATO PA) ja Parlamentidevahelises Liidus (IPU);
õiguskomisjonis – avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Riigikogu valimise kampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 auditiaruande „Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud SA Eesti Represseeritute Abistamise Fondi partnerorganisatsioonide liikmeskonna aastakokkutulekul (Estonia kontserdisaalis).
 
Teisipäev, 8. veebruar
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: välispoliitika. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjonis esimees Sven Mikser.
 
Teine lugemine – 3 eelnõu: kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE).
 
Esimene lugemine – 4 eelnõu: ühistranspordiseaduse § 24 täiendamise seaduse eelnõu (868 SE), looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (867 SE), looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE) ja keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE).
 
Kell 14 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 eelnõu (909 OE); metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE);
kultuurikomisjoniskell 13 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE); muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE);
maaelukomisjonis – Haanja looduspargi rajamisega seonduv;
majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE);
rahanduskomisjonis – vedelkütuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (895 SE); tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (877 SE);
riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis (NTM-I), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE);
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE); elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE); karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE);
 
Üritused:
 
Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Hollandi suursaadiku Maurits Robbert Jochems’iga (ruum L 243).
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Soome suursaadiku Aleksi Härkoneniga (Soome saatkonnas).
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Teenusmajanduse Koja avalikus vestlusklubis “Kuidas targalt majandada” (Telliskivi loomelinnakus).

 

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatu „Põhiline partituur – intervjuud akadeemikutega“ esitlusel (Teaduste Akadeemias).
 
Kolmapäev, 9. veebruar
 
Kell 13 – infotund. Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE).
 
Teine lugemine – 5 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE), Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE), rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), arhiiviseaduse eelnõu (854 SE) ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE).
 
Esimene lugemine – 6 eelnõu: investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks eelnõu (916 SE), kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE), loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE).
 
Kell 12 – kultuurikomisjoni istung, arutusel on arhiiviseaduse eelnõu (854 SE), Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE), keeleseaduse eelnõu (808 SE) ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).  
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb seminaril Space Science 2011 (Tartus Ahhaa keskuses).
 
Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Tallinna raamatukogude pensionäridega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus ja kunstnik Eve Kask esitlevad Toompea lossi kunstisaalis raamatut “101/Casting Their Eyes“. Eve Kask portreteerib raamatus “101/Casting Their Eyes“ XI Riigikogu liikmete silmi ja soove. Raamatu koostamine sai alguse 2010. aasta kevad-suvel alanud kunstiprojektist “Mida inimesed tahavad II“. Kunstnik veenis sada ühte Riigikogu liiget selles osalema: kõik pidid täitma soovisedeli ja soostuma oma silmade pildistamisega. Raamat on eesti ja inglise keeles ja mõeldud kinkimiseks Riigikogu külalistele.
 
Neljapäev, 10. Veebruar
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 3 eelnõu: kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE),  tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE) ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (904 SE).
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: Eesti vastus Euroopa väljakutsetele. Ettekannetega esinevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Riigikogu liige Mart Nutt ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kiviberg.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu:  valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE).
maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE); algatatud loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE);
majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE); jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seadus eelnõu tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE); konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (925 SE); kliima- ja energiaagentuuri seaduse eelnõu (926 SE);
põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu: õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (914 SE);
riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku toimimise teatise kohta;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu: täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kohtuvad USA abivälisministri Rose Gottemoelleriga (ruum L252).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Heljo Männi 85. juubelisünnipäeva tähistamise üritusel Nõmme raamatukogus.
 
Kell 13Ene Ergma osaleb naissuursaadikute kohtumisel (Norra suursaadiku residentsis).
 
Reede, 11. veebruar
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 14. – 15. veebruarini toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb e-riigihangete laiemat kasutuselevõttu Euroopa Liidus; Eesti seisukohad 14. veebruaril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte- ja kultuurinõukogu istungil (haridus- ja noorte teemad); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 9 – Riigikogu konverentsisaalis algab Balti Assamblee ümarlaud teemal„Piirkonna arenguvõime: inimkapital ja teadmistepõhine majandus”, mille avab Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste. Ümarlaua töö toimub kahes paneelis: 1) innovatiivse ettevõtluse arendamine ning 2) teadustöö ja ettevõtluse suhe regionaalses perspektiivis. Ettekannete ja sõnavõttudega esinevad mitmed Balti riikide teadlased ja majanduseksperdid.
 
Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Nõmme Vanameeste klubiga. Reedel kohtub Pentus veel Pirita sotsiaalkeskuse liikmete, mittetulundusühinguga Puruvanakesed ning huvialaklubi Raavis liikmetega.
 
Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogu hoones Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrantidega.
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartu haridusmessi „Intellektika“ avamisel (Tartu Näituste messikeskuses).
 
Kell 15.30Jüri Ratas osaleb Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu korraldataval avalikul arutelul „Pensionireformi perspektiivid lähiaastate“ (Rahvusraamatukogus).
 
Kell 16 Keit Pentus osaleb Heljo Männi 85. juubeli tähistamise üritusel Apollo raamatupoes Solarise keskuses.
 
Kell 17.30Ene Ergma kohtub Mustvee inimestega Mustvee töötute keskuses.
 
*
 
Välislähetused:
 
10. – 11. veebruarini
 
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ungaris Budapestis COSACi esimeeste kohtumisel. Arutusel on prioriteedid Ungari Euroopa Liidu eesistumisperioodil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside