Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 4. töönädal 7. – 10. oktoobrini

Esmaspäev, 7. oktoober

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts digitaalallkirja andmise kontrollimise kohta; välisminister Urmas Paet riikidevahelise koostöö kohta piiriületuse lihtsustamisel; haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kutsehariduse õppekeele kohta; sotsiaalminister Taavi Rõivas lapse heaolu hindamise juhendmaterjali ning tervishoiuteenuste piirhindade kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – mäendusega seotud probleemide arutelu;

kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusministeeriumi 2014. aasta riigieelarve eelnõu arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE); Riigikogu eelnõu menetlemise juhendi arutelu;

maaelukomisjonis – EL-i põllumajanduse otsetoetuste tuleviku arutelu; taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE) (ruum L 333);

majanduskomisjonis – ühine avalik istung sotsiaalkomisjoniga konverentsisaalis: Šotimaa kogemused alkoholi miinimumhinna juurutamisel ja rakendamisel – mõjud majandusele ja tervisele, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, šoti eksperdid Donald Hendrikson, Marjorie Marshall ja Peter Rice ning sotsiaalministeeriumi esindajad; veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; välisministeeriumile arvamuse andmine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolliga ühinemise kohta;

rahanduskomisjonis2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (494 SE) (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonisühine avalik istung majanduskomisjoniga konverentsisaalis: Šotimaa kogemused alkoholi miinimumhinna juurutamisel ja rakendamisel – mõjud majandusele ja tervisele, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas, šoti eksperdid Donald Hendrikson, Marjorie Marshall ja Peter Rice ning sotsiaalministeeriumi esindajad; veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840; järgneb sotsiaalkomisjoni istung: sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE);

väliskomisjonis – ülevaade senitehtust ja ettevalmistustest seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu sätetest tulenevate toimingutega; olukorrast Egiptuses, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik;

õiguskomisjonis arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse (KrMSRS) § 251 põhiseaduspärasusest; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb pakettreiside regulatsiooni digiajastusse viimist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi pakettreiside ja toetatud reisikorraldusteenuste eelnõu kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine justiitsministeeriumi asekantsleri Kristel Siitam-Nyiri ning karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Tanel Kalmetiga (ruum L332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“ kordusarutelu, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; arutelu riigihangete korraldamisest kohalikes omavalitsustes (ruum L 333); istung on avalik, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab kunstniku ja disaineri Igor Ziko isikunäituse „Põhjatuul ja vaikus Eesti maastikelˮ (Toompea lossi 3. korrus).

Teisipäev, 8. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 hallhülge ja viigerhülge kaitse tegevuskavade arutelu; keskkonnakomisjoni esimeeste kohtumine 24.-25. novembril Vilniuses;

kultuurikomisjonis – kell 14 kultuuriministeeriumi 2014. aasta eelarve eelnõu arutelu; ülevaade kultuuriministeeriumi 2013. a II poolaasta töökavadest; kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;

majanduskomisjonis – kell 14 – Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE); vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja EL-i konkurentsiõiguse rikkumise korral, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja EL-i konkurentsiõiguse rikkumise korral, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE); Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (484 OE);

rahanduskomisjonis – kell 14 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) keskkonnaministeeriumi valitsemisala, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus – Rosimannus; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 avalik istung Lapse Huvikaitse Koja ja sotsiaalkomisjoni seminari vormis teemal „Kvaliteetne asendushooldus – Eestimaa inimressursi säilitamise üks eeldustest“ (konverentsisaal), programm veebilehel http://huvikaitse.ee/, veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840;

väliskomisjonis – kell 14.00 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste jätkamine, kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad; julgeolekuolukorrast Malis, kutsutud Kaitseväe esindaja;

Sündmused

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Võrumaa ettevõtlusseminaril teemal „Millised on tänase ja homse Euroopa ohud ja võimalused?“

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kodanikuhariduse programmi Minu Riik nõukoja koosolekul.

Kell 19 – 20 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad ettevõtluskonkursside Ettevõtluse auhind 2013 ja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel 2013 laureaatide väljakuulutamisel (Estonia kontserdisaal).

Kolmapäev, 9. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE); vandetõlgi seaduse eelnõu (460 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (469 SE).

Komisjonides

sotsiaalkomisjonis – kell 12 toimub uue kodanikualgatuse koosolek, kus asutatakse Eesti Hooldajate Liit, millest on kutsutud osalema sotsiaalkomisjoni liikmed ja teised Riigikogu liikmed (konverentsisaal);

Sündmused

Kell 8 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna üliõpilastega.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse eriala üliõpilastega.

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv tervitab Euroopa Õiguse Ühenduse (FIDE) presidendi nõukogu (Valge saal).

Neljapäev, 10. oktoober

Komisjonides

põhiseaduskomisjonis – kell 10.15 politsei- ja piirivalveameti Harku väljasaatmiskeskuse külastamine koos õiguskomisjoniga;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Haridusinvesteeringute jätkusuutlikkus“ tutvustus (ruum L 263);

õiguskomisjonis – kell 10.15 politsei- ja piirivalveameti Harku väljasaatmiskeskuse külastamine koos põhiseaduskomisjoniga.

Sündmused

Kell 10.30 – põhiseaduskomisjoni liige Andres Herkel kohtub Riigikogus õppevisiidil oleva Armeenia Rahvusassamblee 18-liikmelise delegatsiooniga, kelle eesmärk on Eesti ja Läti näitel tugevdada oma komisjonide ametnike tööd seadusandlusprotsessis.

Kell 13 – Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe kohtub Riigikogus õppevisiidil oleva Armeenia Rahvusassamblee delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Üleilmse astronoomiaolümpiaadi Eesti koondisega.

Reede, 11. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; Eesti seisukohad 14.oktoobril toimuval EL-i keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 17.-18. oktoobril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; Eesti seisukohad 14. oktoobril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 15. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; informatsioon ja seisukohad Iirimaa finantsabi programmi 11. ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta; seisukoha andmine Ühtse Euroopa taeva paketi kohta; seisukoha andmine Sadamate paketi kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektroonilisi arveid käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni elektroonilisi riigihankeid käsitleva teatise kohta;

Laupäev, 12. oktoober

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Eesti iluvõimlemise meistrivõistlused Tartus.

Välislähetused

6. – 9. oktoobrini

Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv ja Jaan Õunapuu osalevad Parlamentidevahelise Liidu 129. Assambleel Genfis, Šveitsis.

10 – 11. oktoober

Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil ja Baltimaade maaturismialasel konverentsil Vilniuses.

11. oktoober

Riigikogu liige Neeme Suur osaleb Balti Assamblee majanduskomisjoni istungil ja Baltimaade maaturismialasel konverentsil Vilniuses.

10. – 12. oktoobrini

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste külastab Alalist Vahekohust Haagis, kus osaleb seminaril “Confronting Global Challenges: From Gunboat Diplomacy to Investor-State Arbitration”.

10. – 15. oktoobrini

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni liige Sven Mikser osalevad NATO parlamentaarse assamblee aastaistungil Dubrovnikus, Horvaatias.

12 – 16. oktoobrini

Riigikogu liige Väino Linde osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee sügisistungil ja alalise komitee istungil Montenegros.

13. – 15. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Parlamentidevahelise Kosmose Konverentsi (EISC) 15. istungjärgul Brüsselis.

Tagasiside