Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 7. töönädal

7. – 10. november 2005

Esmaspäev, 7. november

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip arupärimistele alkoholipoliitika (nr 171) ja Riigikogu otsuse eelnõu “Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” menetlemise kohta (nr 173), samuti arupärimisele Venemaa vabanduste kohta seoses okupatsiooniga (nr 179). Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab arupärimisele eurotoetuste jagamise kohta (nr 178). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, milles Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadega.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Liidu vahendite kasutamine, ülevaade hetkeseisust. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE).

Maaelukomisjonis – seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE); taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe korralduse seaduse eelnõu. Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 7. novembril toimuval istungil; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Arutelu Venemaal elavate soome-ugri rahvaste olukorrast; kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Tartu Ülikooli dotsent, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees, Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees Tõnu Seilenthal; Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu esimees, ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja Mart Meri.

Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja temaga liitunud isikkoosseisu ohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (705 SE); vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (715 SE).

Üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Maarja Unduski näituse.

Teisipäev, 8. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Nende hulgas on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eenõu (710 SE); sundeksemplari seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Maaelukomisjonis – 2006.a riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel terrorismi ennetamine, kutsutud kaitsepolitseiameti esindajad. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel seaduse eelnõu algatamine õiguskantsleri ettepaneku nr 4 alusel.

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast valimistejärgsel Saksamaal; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Eesti välisesinduste arengukava 2006-2009. Informatsioon aukonsulite võrgu laiendamise kohta; kutsutud välisminister Urmas Paet. "Lepingu Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu Liikmesriikide) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga" ratifitseerimise seaduse eelnõu (733 SE). Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni kõne teesid.

Üritused:

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Horvaatia peaministri Ivo Sanader`iga.

Kolmapäev, 9. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Raivo Palmaru ja siseminister Kalle Laanet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 3 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Kolmandal lugemisel menetletakse valitsuse algatatud hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE). Esimesel lugemisel on teiste hulgas valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Üritused:

Kell 11.40 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia I üldkogul Teaduste Akadeemia saalis.

Kell 12. 30 – Riigikokku tulevad külla Mardid ja Kadrid.

Neljapäev, 10. november

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele õiguskomisjoni algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) ja riigikaitsekomisjoni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE).

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – maaelu arengukava 2007-2013 SWOT analüüsi tutvustus.

Riigikaitsekomisjonis – operatiivraadiosidesüsteemi Tetra demonstratsioon.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konverentsil “Kristlikud väärtused Eesti poliitikas” (Pirita Lillepaviljonis).

Reede, 11. november

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14.-15. novembril toimuval hariduse, noorsoo ja kultuuri nõukogu kohtumisel. Kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. RAK meetme 3.9 "Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine" rakendamist käsitleva pöördumise arutelu. Kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, pöördumisele allakirjutanud kalandusettevõtete ja rahandusministeeriumi esindaja.

Üritused:

Kell 10 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Parlamendi liikme Siiri Oviiriga.

***

Välislähetused:

7. – 8. november

Ken-Marti Vaher osaleb Riias organiseeritud kuritegevuse probleeme käsitleval seminaril.

10. november

Keskkonnakomisjoni aseesimees Aivar Õun tutvub Helsingis Soome keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni tööga.

9. – 13. november

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Moskvas ja Sõktõvkaris rahvusvahelisel seminaril ”Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomiteede tegevuse laiendamine rahvusvahelise koostöö raames”.

11.- 15. november

Riigikogu NATO PA delegatsiooni juht Sven Mikser ning delegatsiooni liikmed Tiit Matsulevitš ja Margus Hanson osalevad Kopenhaagenis NATO PA aastaistungi töös.

Riigikogu pressitalitus

4. november 2005

Tagasiside