Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 7. töönädal

7.- 10. märts 2005

Esmaspäev, 7. märts

Kell 15 algaval istungil toimuvad kõigepealt Riigikogu aseesimeeste erakorralised valimised.

Seejärel tuleb käsitlusele õiguskantsler Allar Jõksi ettepanek (21.02.05) Riigikogu liikme Margus Hansoni kriminaalvastutusele võtmiseks karistusseadustiku § 242 järgi ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks.

Istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele Euroopa Liidu suhkrutrahvi tekkimise põhjuste kohta (nr 129), arupärimisele riigi kohustuste kohta kohalike omavalitsuste ees (nr 130) ning arupärimisele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 41 lõike 2 võimaliku rikkumise kohta Narva linnavolikogus (nr 136).

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastab arupärimisele valitsuse tegevusplaani kohta Ida-Virumaa tööhõiveprobleemide lahendamiseks (nr 128) ja sotsiaalminister Marko Pomerants arupärimistele perearstidega seotud probleemide (nr 132) ja tulumaksureformi rakendumise kohta (nr 134) ning arupärimisele olukorra kohta Eesti tervishoius (nr 135).

Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 10. märtsil toimuval ELi keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Villu Reiljan. "Valge saali foorumi" korraldamisest, fraktsioonide seisukohad.

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (556 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – EL Nõukogu maaelu arengu määruse eelnõu arutelu.

Majanduskomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE) reklaami, müügiedendust ja sponsorlust puudutavate sätete arutelu arvamuse andmiseks sotsiaalkomisjonile.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (576 SE), komisjoni visiidil Valka tõstatatud küsimuste arutelu.

Rahanduskomisjonis – Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (534 SE).

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) .

Teisipäev, 8. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda neli eelnõu, millest kolm tuleb teisele ja üks esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas 71 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE II-3).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse "Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine" eelnõu, Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Padise vallas.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Vabaduse memoriaali rajamine” eelnõu (361 OE), Riigikogu otsuse ”Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule” eelnõu (367 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine asjaolude väljaselgitamiseks seoses parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveost Eesti Vabariigi territooriumilt 1994. aastal” eelnõu (533 SE), Eesti lipu seaduse eelnõu (470 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Tallinna Linnavalitsuse esindajatega arutamaks Vabaduse väljaku detailplaneeringut. Kohtutakse abilinnapea Ülle Rajasalu ja peaarhitekt Igor Volkoviga.

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised – kolmanda sektori koostöö Venemaaga, kutsutud Eestimaa Looduse Fondi esindaja Toomas Trapido, Peipsi Koostöö Keskuse esindaja Margit Säre, Avatud Eesti Fondi esindaja Annika Kool ning Fenno-Ugria asutuse ja Eesti Euroopa Liikumise esindajad; Riigikogu otsuse ”Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (583 SE); Riigikogu otsus Riigikogu otsuse ”Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (586 SE); Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu muutmise ettevalmistamise jätkamine – fraktsioonide seisukohad; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni 2006. aasta liikmemaksust; Eesti-Vene piirilepingu teemalise avaliku istungi ettevalmistamine.

Õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE).

Kolmapäev, 9. märts

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, keskkonnaminister Villu Reiljan ja sotsiaalminister Marko Pomerants.

Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda seitse eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale ja viis esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tulevad majanduskomisjoni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (547 SE) ja valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse, kaubamärgiseaduse § 41 ja patendiseaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (542 SE).

Üritused:

Kell 9.30 kaitseministeeriumis algaval seminaril ”Euroopa Liidu Ühise Kaitse- ja Julgeolekupoliitika hetkeseis ja väljakutsed” osaleb riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste.

Neljapäev, 10. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele. Esimesele lugemisele tuleb muuhulgas põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Majanduskomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (383 SE), tubakaseaduse eelnõu (350 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu (557 SE).

Üritused:

Kell 9.30 algab kahepäevane riigikaitse erikursus riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmetele. Kursuse käigus tutvutakse kaitsejõudude infrastruktuuriga.

Kell 10.30 kohtub väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Leedu parlamendi väliskomisjoni esimehe Justinas Karosas`ega.

Kell 12.30 peab Ene Ergma Rakvere Gümnaasiumis füüsikaloengu.

Reede, 11. märts

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 16.-17. märtsil toimuval EL-i üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel. Kutsutud välisminister Rein Lang. Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Arutusel Ungari parlamendi poolt 3. juunil korraldatav parlamentaarse järelevalve konverents uutele EL liikmesriikidele.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 16.-17. märtsil 2005 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Üritused:

Pühapäev, 13. märts

Kell 12.00 osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma Enn Võrgu 100. sünniaastapäeva tähistamise pidulikul kontsert-jumalateenistusel ja mälestustahvli avamisel Rapla Maarja-Magdaleena kirikus.

***

Välislähetused:

7.- 15. märts

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Kasahstani Vabariigis NATO PA tsiviiljulgeoleku komitee töös ja 12.- 15. märtsini Horvaatia Vabariigis Dubrovnikus toimuval Rose-Rothi julgeolekualasel seminaril.

8. – 10. märts

Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Londonis NATO PA majanduse- ja julgeolekukomitee töös.

10.- 12. märts

Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Mailis Reps osaleb Firenzes toimuval ENPA sotsiaal-, tervishoiu- ja perekonnaasjade komitee ning UNICEF-i ühisistungi töös.

11. – 17. märts

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Kairos Euromedi Parlamentaarse Assamblee 1. istungjärgul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside