Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 5. töönädal

 

7. – 10. mai

Esmaspäev, 7. mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, millele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Vt päevakorra projekti

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Nõukogu otsusele, millega asutatakse Euroopa Politseiamet; raamotsusele rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse kohta; määruse eelnõu lepingulistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta (Rooma I määrus).

Keskkonnakomisjonis – keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega.

Põhiseaduskomisjonis ­–  Riigikogu kolme erikomisjoni moodustamise otsuste eelnõud. Need on korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve komisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon.

Rahanduskomisjonis –  ülevaade Eesti majanduse hetkeseisust ja prognoosidest, kohtumine IMF-i missiooniga.

Riigikaitsekomisjon –  kohtumine Eesti Reservohvitseride Kogu esindajatega; kaitsetahte alaste uuringute tutvustamine.

Sotsiaalkomisjonis – otsuse eelnõu “Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” (17 OE).

Õiguskomisjonis – kohtumine justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika talituse esindajatega.

Kohtumine:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Stanley Davis Phillips´iga.

 

Teisipäev, 8. mai

Kell 10 algaval istungil tulevad esimesele lugemisele 3 eelnõu, mis käsitlevad rahvusooperi, rahvusraamatukogu ja rahvusringhäälingu nõukogude liikmete nimetamist.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung maa-ametis.

Rahanduskomisjonis – otsuse eelnõu „Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamine” algatamise ettevalmistamine; Euroopa Liidu eelarve kujundamine ja mõju rahvuslikule eelarvele.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Lauri Lindströmiga, informatsioon Brüsselis toimunud EL liikmesriikide parlamentide ja EP välis- ja kaitsekomisjonide ühisistungist.

Sotsiaalkomisjonis   riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (1 SE); ülevaade sotsiaaluuringutest ja uuringute tellimisest.

Väliskomisjonis – informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Üritused:

Kell 10.30  – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Põhja- ja Baltimaade innovatsiooniseminaril (Rotermanni Soolalaos).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Riigikogu hoone vestibüülis näituse „ Mets läheb peale”. Näitus avatakse 7.-13. maini toimuva metsanädala raames, mille korraldab  Riigimetsa Majandamise Keskus koostöös Eesti Metsaseltsi, Erametsaliidu, Eesti Metsatööstusliidu ning keskkonnaministeeriumiga.

Kell 15Ene Ergma osaleb haridus- ja teadusministeeriumis kosmosepoliitika töögrupi nõupidamisel.

Kell 17Ene Ergma osaleb Euroopa Komisjoni korraldatud Euroopa päeva pidulikul vastuvõtul Euroopa Liidu majas.

 

Kolmapäev, 9. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad rahandusminister Ivari Padar, regionaalminister Vallo Reimaa ja sotsiaalminister Maret Maripuu.

Kell 14 algaval istungil on arutusel kolme erikomisjoni moodustamine. Need on: korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve komisjon ja riigieelarve kontrolli komisjon.

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome väljaannete naistoimetajatega.

Kell 11 Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Rakveres toimuvatel üritustel seoses Euroopa päevaga. Plaanis on esinemised Rakvere Reaalgümnaasiumis, Ühisgümnaasiumis ja osalemine Rakvere linna korraldatud Rooma Lepingute ettelugemise üritusel ning Euroopa päeva kontserdil.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Euroopa päeva tähistamisel Tammsaare pargis.

Kell 18.30Ene Ergma esineb sõnavõtuga Pärnus Euroopa päeva tähistamisel.

 

Neljapäev, 10. mai

Kell 10 algaval istungil on kavas kolme erikomisjoni moodustamise eelnõude teine lugemine juhul kui esimene lugemine kolmapäeval lõpetatakse.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta” eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAKile.

Väliskomisjonis – Riigikogu välissuhtlusest. Osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kohtumine:

Kell 15Ene Ergma kohtub Slovakkia suursaadiku Ivan Śpildaga.

 

Reede, 11. mai

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis –  Eesti seisukohad 14.-15. mail toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 15.-16. mail toimuval mitteametlikul pereasjade ja võrdõiguslikkuse ministrite kohtumisel ja seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta”.

Väliskomisjonis – ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga: Eesti seisukohad 14.-15. mail toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel.

Üritused:

Riigikogu ja Riigikogu Kantselei ühine metsaistutamine Aegviidu metskonnas. Üritus toimub viiendat aastat ja algab kell 10 Aegviidu metskonna kontori ees. Kohal on Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tartu Ülikooli Kuratooriumi nõupidamisel.

Kell 18  Ene Ergma kohtub  Harglas Taheva valla rahvaga.

*     *     *

Välislähetused:

6.- 7. maini

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Berliinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide, kandidaatriikide ja Euroopa Parlamendi siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil. Kõne all on terrorismivastane võitlus ja koostöö politseistruktuuride vahel.

7. – 9. maini

Riigikogu liikmed Helle Kalda ja Mart Laar ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Vabariigi Presidendi riigivisiidil Georgias ametliku delegatsiooni koosseisus.

7. – 8. maini

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osalevad Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi välis- ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

9. – 15. maini

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ja liige Mart Nutt on OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejad Armeenia parlamendivalimistel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside