Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 17. töönädal 7. – 10. juunini

Esmaspäev, 7.juuni
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 17. töönädala päevakord. Seejärel vastab siseminister Marko Pomerants Riigikogu liikmete arupärimisele Eesti elanike väljarände kohta (nr 442). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
keskkonnakomisjonis – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); ettepanek maapõueseaduse ja/või looduskaitseseaduse muutmiseks; jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE); info 26.- 28. maini Kiievis toimunud rahvusvahelise konverentsi „Vene ajalugu kooliõpikutes. Ajaloo õpetamise kogemus SRÜ ja Balti riikides” resolutsiooni kohta;
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: haridus- ja teadusministeeriumi ettekanne poliitikatest ja nende rakendamisest kõrge tööpuuduse ja majandusliku struktuuri muutumise tingimustes, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas;
põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE); riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (771 OE);
rahanduskomisjonis – ülevaated Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni 2009. aasta aruannetest; hoiu – laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE); kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olev kaitseväeteenistuse seaduse uus eelnõu; rahuaja riigikaitse seadusest tulenevad riigikaitse põhikavad;
sotsiaalkomisjonis – inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks” eelnõu (720 OE); ettepanekud ravimiseaduse muutmiseks;
õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE); karistusregistriseaduse eelnõu (762 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE) ning ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa nõukogu liikme Tarmo Kriisiga;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruannete „Riigikohtu 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Riigikogu Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Õiguskantsleri Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Vabariigi Presidendi Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Mahtra lasteaia kollektiiviga Riigikogus. Nädala jooksul kohtub aseesimees veel Kiikhobu, Sikupilli, Kirsikese ja Rõõmupesa lasteaiaga.
 
Teisipäev, 8. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 4 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE) ning biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE).
 
Esimesele lugemisele on kavandatud 6 eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (773 OE), Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE), riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE) ning töökohtade loomise seaduse eelnõu (740 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE); 
maaelukomisjonis – erimärgistatud kütuse kasutamine;
majanduskomisjoniskell 14 liiklusseaduse eelnõu (475 SE);
põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), kutsutud Riigikohtu esimees Märt Rask, õiguskantsler Indrek Teder, justiitsminister Rein Lang ja palju teisi põhiseadusküsimuste eksperte (ruum L 332);
rahanduskomisjoniskell 14 tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (734 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE); alkoholi-, tubaka- , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväe keskpolügooni arendamine, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; riigikaitse laia käsitluse tutvustus (Jaak Aaviksoo);
sotsiaalkomisjoniskell 13 õiguskantsleri ettekanne kodutute varjupaigateenuse seadusregulatsioonist; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; kunstliku viljastamise ja embrüo kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; ettepanekud ravimiseaduse muutmiseks;
väliskomisjoniskell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Iisraeli Riigis ja Montenegro Vabariigis ning erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja ametikohale Ühinenud Rahvaste Organisatsooni juures, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ning suursaadiku kandidaadid; ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel ÜRO 64. peaassamblee ajal, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik ÜRO juures Tiina Intelmann; relvastuskontroll (tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu ülevaatekonverents);
õiguskomisjoniskell 13 kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE);
 
Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Colombia suursaadiku Jorge Alberto Barrantes Ulloa’ga (ruum L 253).
 
Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Gruusia suursaadiku Ruslan Abašidzega.
 
Kell 16 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Filipiinide suursaadiku Maria Zeneida Angara Collinsonga (L253).
 
Kolmapäev, 9. juuni
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ja siseminister Marko Pomerants.
 
Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel 3 eelnõu: hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (240 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) ning välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE).
 
Teisele lugemisele planeeritakse 13 eelnõu: rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE), otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (751 OE), inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE), taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE), riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE), riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE), omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE), noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE), jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE) ning looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE).
 
Poliitilise avaldusega esineb justiitsminister Rein Lang, misjärel tuleb esimesele lugemisele otsuse eelnõu „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ heakskiitmise kohta (757 OE). Seejärel on esimesel lugemisel veel 4 eelnõu: halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE), riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE) ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (728 SE).
 
Komisjonis:
 
riigikaitsekomisjoniskell 10 kaitse- ja julgeolekutehnoloogiatest ning selle valdkonna majanduse ja tööstuse arenguvõimalustest Eestis (ruum L 241);
 
Kohtumised:
 
Kell 13 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Gruusia suursaadiku Ruslan Abashidze’ga (ruum L 253)
 
Neljapäev, 10. juuni
 
Kell 10 algaval istungil annab Eesti Panga president Andres Lipstok ülevaate Eesti Panga 2009. aasta aruandest ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein tutvustab Finantsinspektsiooni 2009. aasta aruannet.
 
Kolmandale lugemisele tuleb 6 eelnõu: inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE),  taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE), riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE), elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE),  riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE), omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE).
                       
Esimesele lugemisele tuleb otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (753 OE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – kahepäevane (10. – 11.06) väljasõiduistung Prangli saarele;
majanduskomisjoniskell 14 monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse eelnõu (597 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE); Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE);
väliskomisjoniskell 13 välisministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve, kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Liidu – Venemaa suhete areng (Urmas Paet); ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
õiguskomisjonis – kohtumine Human Trafficking Foundation esindaja Anthony Steen’i, justiitsministeeriumi ja politsei vastava valdkonna spetsialistide ning Eestis inimkaubanduse valdkonnas tegutsevate MTÜde esindajatega, osaleb ka Riigikogu inimkaubanduse vastane saadikurühm (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 11.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Eesti-Afganistani parlamendirühma liikmed kohtuvad Afganistani diplomaatidega ja Eesti diplomaatide kooli esindajatega.
 
Reede, 11. juuni
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonisühisistung kell 10, arutusel on Eesti seisukohad 14. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungitel, kus osalevad ka arengukoostööministrid, kutsutud välisminister Urmas Paet;
 
Üritused:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Vormsi saarel. Külastatakse kohalikku omavalitsust, haridusasutusi ja ettevõtteid.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
6. – 7. juuni
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Lätis Riias Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Vahetatakse informatsiooni väliskomisjonide töövaldkonna küsimustes ning tutvutakse Incukalnsi maaaluse gaasihoidlaga.
 
7. juuni
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb Rootsis Stockholmis seminaril „Arengud Euroopa laenu-, võlakirja- ning ühinemise ja ülevõtmise turgudel”.
 
7. – 9. juunini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma on koos teda saatva delegatsiooniga Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Kreekas Ateenas. Teisipäeval, 8. juunil toimuvad kohtumised Kreeka peaministri Georgios Papandreou ning Kreeka parlamendi esimehe Philippos Petsalnikosega, kes annab Ergmale üle Kreeka parlamendi kuldmedali. Teisipäeval kohtutakse veel parlamendi aseesimehe, Euroopa asjade komitee esimehe Rodoula Zissi, Kreeka – Eesti parlamendirühma esimehe Panagotis Kouroumplise ning peamise opositsioonipartei Nea Demokratia juhi Antonis Samarasega, külastatakse Ateena planetaariumi ja Ateena vana observatooriumi. Kolmapäeval, 9. juunil tutvub Ene Ergma Ateena Akadeemiaga, kus ta kohtub Akadeemia tegevpresidendi Konstantin Svolopoulosega. Delegatsioon külastab ka Akropoli muuseumi.
Delegatsiooni kuuluvad veel Riigikogu liikmed Maret Maripuu ja Kalle Laanet ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.
 
7. – 9. juuni
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Raivo Järvi ja Jüri Tamm on visiidil Belgias Brüsselis, kus tutvutakse Belgia Euroopa Liidu eesistumise plaanidega. Kavas on kohtumised Euroopa Liidu rahandusvoliniku Olli Rehni, Europarlamendi liikmete, Belgia välisministeeriumi EL osakonna peadirektori Xavier Demoulini ja Euroopa Uuringute Keskuse direktori Tomi Huhtaneniga.
 
9. – 11. juunini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb Saksamaal Berliinis 5. Rahvusvahelise parlamendiliikmete päeva raames toimuval rahvusvahelisel Berliini lennundusnäitusel ILA 2010.
 
9. – 11. juunini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb Norras Oslos Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi tsiviiljulgeoleku töörühma istungil.
 
9. – 12. juunini
 
Riigikogu liikmed Peep Aru ja Mart Jüssi osalevad presidenti saatva ametliku delegatsiooni koosseisus Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidil Islandil.
 
9. – 13. juunini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Küprosel Limassolis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide parlamentide esimeeste kohtumisel. Kohtumise peamised aruteluteemad on parlamendi opositsiooni õigused ja vastutus ning rahvusparlamendid ja rahvusvahelised inimõigused: diskrimineerimisest hoidumise põhimõtete elluviimine.
 
10. – 11. juunini
 
Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ning liikmed Kadri Simson ja Toomas Trapido on Saksamaal Berliinis ja Frankfurdis rahanduskomisjoni töövisiidil Saksamaa parlamendis. Toimuvad kohtumised Saksamaa Liidupäeva rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga, rahandusministeeriumi ning Euroopa keskpanga esindajatega. Kohtumistel käsitletakse Euroopa Liidu riikide eelarvepoliitikate jätkusuutlikkust, puudujäägi vähendamist ning kriisist väljumise strateegiaid ja võimalusi, samuti euroala hetkeseisu ja tulevikureforme ning Eesti liitumist euroalaga.
 
10. – 11. juunini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni ja Euroopa Liidu liikmesriikide roheliste parlamendisaadikute nõupidamisel, mille teemaks on finantsstabilisatsiooni meetmed ja päästepakett Euroopa Liidu majanduskriisist välja toomiseks.
 
11. – 13. juunini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Saksamaal Berliinis julgeolekupoliitika ümarlaual (Munich Young Leaders 2010), kus ta esineb ka ettekandega.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside