Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal 7. – 10. detsembrini

Esmaspäev, 7. detsember
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 13.30 algab Riigikogu konverentsisaalis ELAKi ja väliskomisjoni avalik ühisistung, kus peaminister Andrus Ansip annab ülevaate Eesti seisukohtadest 10. – 11. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul;
keskkonnakomisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on keskkonnaalaste teenuste ühendamine maaelu arenguga Rootsi projekti „Naturbeteskött“ (looduslikel karjamaadel kasvatatud liha) näitel ja “Parem maitse – rohkem loodust!” – rannaaladel kasvatatud lihaveiste väärtliha projekt, kutsutud MTÜ Arhipelaag projektijuht Lia Rosenberg; keskkonnakomisjon jätkab maareformi seaduse § 233 muutmise seaduse eelnõu (630 SE) aruteluga;
kultuurikomisjonis – keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on keskkonnaalaste teenuste ühendamine maaelu arenguga Rootsi projekti „Naturbeteskött“ (looduslikel karjamaadel kasvatatud liha) näitel ja “Parem maitse – rohkem loodust!” – rannaaladel kasvatatud lihaveiste väärtliha projekt, kutsutud MTÜ Arhipelaag projektijuht Lia Rosenberg
majanduskomisjonis – Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE);
rahanduskomisjonis – 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 UA); 5 otsuse eelnõu: kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis (616 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis (615 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (614 OE), kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas (613 OE), kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus (612 OE);
sotsiaalkomisjonis – kohtumine Läti laste sotsiaalhooldusega tegelevate mittetulundusühingute juhtidega (ruum 262); kell 11.30 otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE) ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE);
väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Tõnu Seilenthal, Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes; välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE); kell 13.30 algab Riigikogu konverentsisaalis väliskomisjoni ja ELAKi avalik ühisistung, kus peaminister Andrus Ansip annab ülevaate Eesti seisukohtadest 10. – 11. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul;
õiguskomisjonis – riigi peaprokuröri kandidaadi arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (583 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Eesti Reformierakonna valimiskampaania rahastamise aruanded; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitude valimiskampaania rahastamise aruanded: Järva maakond, Lääne maakond, Lääne-Viru maakond, Põlva maakond, Hiiu maakond, Ida-Viru maakond, Jõgeva maakond, Harju maakond, Tartu linn, Saare maakond, Tartu maakond, Pärnu Maakond, Rapla maakond, Tallinna linn, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine“ jätkuarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) juhatuse esimees Alan Vaht ning AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) juhatuse liige Priit Enok (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis traditsioonilise Võrumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimuva IX Võrumaa valdade käsitöömeistrite tööde näituse. Avamisüritusest võtavad osa Võru maavanem Ülo Tulik ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts koos Võrumaa omavalitsusjuhtide delegatsiooniga. Väljapanek sisaldab käsitöömeistrite erinevaid kudumeid, puidust tooteid, kaltsuvaipu, lapitekke, patju, linaseid tooteid, keraamikat, laastukorve, hoidiseid ja palju muud.
 
Võrumaa omavalitsusjuhid kohtuvad 2 päeva jooksul muuhulgas ka Riigikogu fraktsioonide ja regionaalminister Siim Valmar Kiisleri ja teiste ametkondade esindajatega. Kohtumistel käsitletakse omavalitsuste tasakaalustatud arengut ja tööhõiveprobleemide lahendeid, Päästeameti tegevust regionaalsel tasandil ning maakondlikku kriisireguleerimist, EMOLi tegevust, perepoliitikat ja muid sotsiaalvaldkondi, aga ka munitsipaalpolitsei ja heakorra temaatikat.
 
Näitus jääb avatuks 9. detsembrini.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab esmaspäeval Nõmme sotsiaalmaja, kolmapäeval Lasnamäe sotsiaalkeskust ning neljapäeval Mustamäe sotsiaalkeskust.
 
Kell 18Jüri Ratas viibib Varblas, kus ta kohtub kohaliku rahvaga.
 
Teisipäev, 8. detsember
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE).
 
Seejärel anna peaminister Andrus Ansip ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast nimetatud valdkonnas.
 
Teisele lugemisele on kavandatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) ja maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE) ning esimesele lugemisele Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis –loomakaitseseaduse loomatauditõrje seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (596 SE);
majanduskomisjoniskell 13 Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse “Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)” eelnõule;
rahanduskomisjoniskell 14 otsuse „Audiitori nimetamine riigikontrolli 2009. aasta tegevuse kontrollimiseks“ algatamine; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE), (ruum L 333);
riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
õiguskomisjoniskell 13.30 kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE);  
 
Kolmapäev, 9. detsember
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Kell 14 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 8 eelnõu: 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE); kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (535 UA); välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE); Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE); loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) ning maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (630 SE).
 
Teisel lugemisel on 12 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe denonsseerimise seaduse eelnõu (560 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (561 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (612 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (613 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (614 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (615 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (616 OE); Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE); toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE); nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE); lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (583 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (638 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Riigikohtu esimehe Märt Raskiga.
 
Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus, riigikaitsekomisjojni esimees Mati Raidma, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtuvad USA välisminsteeriumi Euroopa ja Euraasia büroo asekantsleri Pamela Quanrud´i ja USA saatkonna poliitika ja majanduspoliitika osakonna juhataja Marc Nordberg´iga (ruum L 240).
 
Neljapäev, 10. detsember
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu: nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE); lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE) ning toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE).
 
Seejärel tuleb arutusele olulise tähtsusega riikliku küsimusena põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine. Ettekannetega esinevad Riigikogu liige Mailis Reps, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Toomas Kruusimägi.
 
Esimesele lugemisele tulevad otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (620 OE) ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (570 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad;
majanduskomisjonis –10. ja 11. detsembril toimub komisjoni väljasõiduistung Tartu Teadusparki, Koidula piirijaama ning ASi Värska Vesi;
rahanduskomisjonis kell 13 ühisistung koos ELAKi ja riigieelarve kontrolli komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusele tuleb ülevaade Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamsest 2009. aastal;
sotsiaalkomisjoniskell 13 ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); kell 14 algab ühisistung õiguskomisjoniga, kus on arutusel õiguskantsleri ettekanne “Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele” (ruum 262);
väliskomisjoniskell 14 ülevaade 7. – 18. detsembrini Kopenhaagenis toimuvast ÜRO kliimakonverentsist;
õiguskomisjonis kell 14 ühisistung sotsiaalkomisjoniga, arutusel on õiguskantsleri ettekanne “Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele” (ruum 262);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 ühisistung koos ELAKi ja rahanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusele tuleb ülevaade Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamsest 2009. aastal;
 
Üritused:
 
Kell 16 – Eesti võrkpalli 90. aastapäeva juubeliürituste raames algab Audentese spordihallis kohtumine 1968. aastal NSV Liidu meistriks tulnud Tallinna Kalevi ja Riigikogu võistkonna vahel. Legendide vastu mängivad teiste hulgas Jüri Ratas, Villu Reiljan, Kalle Laanet, Hanno Pevkur, Marko Pomerants ja Indrek Saar.
 
Reede, 11. detsember
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 14. – 16. detsembrini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule „Maa seire Euroopa programm (GMES) ja selle esialgsed toimingud (2011-2013); Euroopa Liidu asjade komisjoni ettekanne seoses peaministri ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel (15. detsember 2009);
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
5. – 10. detsembrini
 
Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma (5. – 9. dets.) ja liikmed Sven Mikser (5. – 10. dets.) ja Kadri Simson (6. – 10. dets.) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO Parlamentaarse Assamblee 9. parlamentaarsel atlandiülesel aastafoorumil. Arutusel on USA administratsiooni rahvusvaheline visioon ja Afganistani ning Pakistani küsimus, suhted Venemaa, Ukraina, Gruusia ja Kesk-Aasiaga, Lähis-Ida probleemid, USA poliitika Aasias jpm.
 
7. detsember
 
Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Liidu riikide parlamentide peasekretäride kohtumisel. Arutusel on parlamentaarne koostöö Lissaboni lepingu tingimustes.
 
7. – 9. detsembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Saksamaal Berliinis 8. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressi paneeldiskussioonil juhatajana. Paneeli teemaks on küberkaitse. 
 
8. – 10. detsembrini
 
Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Taanis Kopenhaagenis ja Rootsis Malmös rahvusvahelise kliimakonverentsi kliimat käsitleva seadusandluse töögrupis.
 
10. – 12. detsembrini
 
Balti Assamblee eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Beneluxi Parlamendi plenaaristungil, Balti Assamblee presiidiumi istungil ning Beneluxi parlamendi, Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumite kolmepoolsel kohtumisel.
 
10. – 18. detsembrini
 
Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil.
 
11. – 12. detsembrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esimeeste erakorralisel konverentsil. Arutusele tulevad Lissaboni lepingu mõju rahvusparlamentide tööle – parlamentidevaheline koostöö, Euroopa Liidu institutsioonide Lissaboni lepingust lähtuv orientatsioon jmt.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside