Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal 7. – 10. aprillini

Esmaspäev, 7 aprill

Kell 15 algaval istungil annab ametivande riigikontrolör Mihkel Oviir. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, sotsiaalminister Maret Maripuu ning justiitsminister Rein Lang. Arupärimised käsitlevad vastavalt programmi „Eesti toit“ ellurakendamist (nr 37), arstiabi kättesaadavust Saaremaal (nr 43) ning eeluurimise info avalikustamist (nr 48).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda siit:

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Paistu kooli õpilastega (ruum L 240)

Komisjonide istungid algavad kell 11:

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE);

kultuurikomisjonis – huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32.1 muutmise seaduse eelnõu (207 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esindajatega;

majanduskomisjonis –kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), Euroopa Komisjoni Euroopa sadamapoliitikat käsitleva teatise arutelu;

põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), teabe avalikustamine kohtueelses kriminaalmenetluses, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE);

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolör Mihkel Oviiri sõnavõtt teemal „Mis tehtud, mis teoksil“, lisaks arutelu teemal „E-harta”;

Teisipäev, 8. aprill

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) ning esimesele lugemisele keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE);

kultuurikomisjonis – tutvumine Patarei vanglaga, arutelu kultuurikeskuse teemal;

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Jõgevamaale

väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;

õiguskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), kutsutud siseminister Jüri Pihl;

Üritused:

Riigikogu sotsiaalkomisjon eesotsas komisjoni esimehe Heljo Pikhofiga on väljasõiduistungil Jõgevamaal.

Kell 10.30 algab Jõgeva Maavalitsuses ümarlaud, kus on arutusel papilloomiviiruse ja emakakaelavähi vältimisega seonduv ning Mustvee perearstikeskuse renoveerimine.

Seejärel külastatakse lastekodu „Metsatareke“ (arutatakse struktuurifondidest rahaliste vahendite taotlemist), õpilaskodu Vaimastveres (laste meditsiiniline teenindamine, vajadused seoses õpilaste arvu suurenemisega ning õpilaskodu ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate koostöö) ning Jõgeva Haiglat (arengud personali küsimustes, eriarstiabi tagamine, hooldusosakonna vajadused).

Kohtumised:

Kell 15Ene Ergma kohtub perearstidega eesotsas Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse esimehe Diana Ingeraineniga.

Kolmapäev, 9. aprill

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 14 algaval istungil tulevad kolmandale lugemisele välismaalaste seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE) ning autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE).

Teisel lugemisel on koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE) ja riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE).

Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE), kutseseaduse eelnõu (213 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE),  äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Üritused:

Kell 12 – Toompea lossi kõrval Kuberneri aias avatakse Jõgevamaad tutvustav päev. Tervitussõnavõttudega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimees Toivo Tõnson ning Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Laulab Jõgeva Gümnaasiumi segakoor. Riigikogu vestibüülis on avatud käsitöönäitus, III korruse fuajees fotonäitus.

Kell 18 – Riigikogu juhatuse ja fraktsioonide esindajate nõupidamine.

Neljapäev, 10. aprill

Kell 10 algavale istungile on kavandatud 2 eelnõu kolmas lugemine: huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) ning koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE).  

Komisjonides:

majanduskomisjonis – kell 14 väljasõiduistung majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse;

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung rahandusministeeriumisse, arutelu teemad: 2008. aasta kevadprognoos, riigi eelarvestrateegia, riigi finantsjuhtimise arendamise kontseptsioon, ülevaade seaduseelnõude ettevalmistamisest;

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta;

väliskomisjonis – kell 13 kohtumine valitsuse kommunikatsioonibüroo direktori Inga Jagomäega; ülevaate välisministeeriumi tegevusest Aafrika suunal annab välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 4. büroo direktor Jüri Kahn;

Üritused:

Kell 12Ene Ergma annab Rapla Gümnaasiumi õpilastele astrofüüsika tunni.

Reede, 11. aprill

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – Eesti seisukohad 14. – 15. aprillini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 11. – 12. aprillini toimuval keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 14. – 16. aprillini toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa sadamapoliitika kohta; Eesti seisukohad 17. – 18. aprillini toimuval tervishoiuministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu.

Üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu majanduskomisjon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga sõidab väljasõiduistungile Lääne-Virumaale, et tutvuda metsasektori probleemidega ning kohtuda Erametsaliidu ja Metsatööstuse Liidu esindajatega. Rakke ja Väike-Maarja valdades tutvutakse erametsanduse ühistegevusega Viru-Lemmu Metsaseltsi baasil, tutvutakse Kunda haava puitmassi töötlemisega AS Estonian Cell’is. Teemad, millest räägitakse, on metsa ressursi kasutamine, metsatööstuse olukorra halvenemine ja selle seos riigi majandusega ning metsaomanikele täiendavate võimaluste loomine.

Kell 13.30 – Riigikogu väliskomisjoni kohtub rahvusvahelise Birma munkade organisatsiooni delegatsiooniga.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Tartumaal.

*       *       *

Välislähetused:

6. – 8. aprillini

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi, Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Taavi Veskimägi (7. – 8.04) ning väliskomisjoni liige Mart Laar (7. – 8. 04) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni poolt korraldataval foorumil „Maksupoliitika: majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamise euroopalik tee“.

6. – 10. aprillini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb Suurbritannias Liverpoolis WEU Assamblee kollokviumil „Kaitsevarustuse tarned Euroopas“.

6. – 10. aprillini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga on visiidil Ukrainas ja Moldovas.

Esmaspäeval, 7. aprillil on kavas kohtumised Verhovna Rada (parlament) Euroopa integratsiooni komisjoni esimehe Boris Tarasiuki, Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Andrõi Ševtšenko, esimese asevälisministri Volodõmir Handogi ning eurointegratsiooniga seotud mittetulundusühingutega. Teisipäeval, 8. aprillil kohtutakse Ukraina asepeaministri eurointegratsiooniministri Hrõhori Nemõrja. Kolmapäeval, 9. aprillil jätkub visiit Moldovas, kus kohtutakse Moldova parlamendi esimehe Marian Lupu, aseesimehe, Moldova-Eesti parlamendirühma esimehe Iure Rosca ja rühma liikmetega, välis- ja eurointegratsioonikomisjoni esimehe Grigore Petrenco ja komisjoni liikmetega. Neljapäeval, 10. aprillil toimub kohtumine välis- ja eurointegratsiooniminister Andrei Stratani ja Moldova Välispoliitika Assotsiatsiooni tegevjuhi Andrei Popoviga.

ELAKi delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo, ning liikmed Rein Ratas ja Taavi Rõivas.

7. aprill

Riigikogu liige Ott Lumi viibib Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei Läänemere strateegia arutelul.

8. – 10. aprillini

Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Kalev Kotkasega on Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamendis (EP). Kolmapäeval, 9. aprillil kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi esindaja Niall O’Neilliga, EP põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehe Neil Parish’iga, Eesti saadikutega EPs Marianne Mikko, Katrin Saksa, Andres Tarandi, Tunne Kelami ja Siiri Oviiriga, Euroopa Komisjoni DG AGRI  majanduse ja poliitika analüütiku Santiago Albuquerque’ga ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Brüsseli esinduse juhi Ene Kärneriga. Neljapäeval 10. aprillil kohtutakse suursaadikuga Eesti esinduses Euroopa Liidu juures Tiit Naberiga, osalevad ka põllumajandusministeeriumi nõunikud Eesti esinduse juures Olavi Petron, Katrin Puhm ja Signe Aaskivi. Seejärel tutvutakse Belgia Esindajate Koja ja Senatiga, kohtutakse Euroopa Komisjoni peadirektoraadi direktori WTO, OECD ja toiduainete kaubanduse alal Signe Ratsoga ning Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallase kabinetiülema Henrik Hololeiga.

Maaelukomisjoni delegatsiooni koosseisus on Brüsselis veel komisjoni aseesimees Aleksei Lotman ning liikmed Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk, Jaanus Marrandi, Leino Mägi ja Arvo Sarapuu.

9. – 19. aprillini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühm eesotsas rühma esimehe Ivi Eenmaaga osaleb Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas IPU 118. assamblee istungil ja komiteede koosolekutel. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel rühma aseesimehed Marika Tuus, Erki Nool ning Jüri Tamm, samuti Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (Sibul osaleb 11. – 19.04).

11. – 14. aprillini

Riigikogu liige Valdur Lahtvee osaleb Sloveenias Ljubljanas Euroopa Roheliste Partei nõukogu töökoosolekul.

11. – 16. aprillini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 118. assamblee raames toimuval parlamentide naisspiikrite kohtumisel. Arutusel olevate teemade võtmesõnad on naised ja vaesus. Lähemalt käsitletakse vaesuse vähendamise ja välistamise võimalusi, diskrimineerimisega seonduvat ning naistesse investeerimist (investing in women).

 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside