Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 4. töönädal

6. – 9. veebruar

Esmaspäev, 6.veebruar

Kell 15
algaval istungil kinnitatakse Riigikogu töönädala päevakord, mille projekti kohaselt tuleb istungitel arutusele 10 teemat. Pärast päevakorra kinnitamist algab vaba mikrofon, milles Riigikogu liikmed saavad esineda vabalt valitud teemadel.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel EL vahendite kasutamine Eestis. Riigikontrolli tegevus EL eelarve aastaaruande ja Eesti siseriikliku EL vahendite kasutamise auditeerimise analüüsimisel. Kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir. Euroopa tuleviku arutelu algatamine Riigikogus, arutelu jätkamine.

Keskkonnakomisjonis – teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE); keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seaduse eelnõu (819 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist käsitleva direktiivi eelnõu.

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu 23.01.2006 istungil arutatust. Maaelu arengukava 2007-2013 arutelu.

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (815 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 798 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Sotsiaalkomisjonis – töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (792 SE).

Väliskomisjonis – kuulamised soome-ugri teemal – arutelu jätkamine. Arutusel rahvusvaheline koostöö hõimurahvaste abistamiseks, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).

Teisipäev, 7. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolm eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Villu Reiljani ülevaade õlireostuse põhjustest ja tagajärgedest.

Kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade suhtes direktiivi 89/552/EMÜ muutmiseks.

Majanduskomisjonis – reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Paldiski väeosade julgeolekuriskide hinnang ning väeosade külastamise kavandamine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine MTÜ Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit Eestis esindajatega.

Väliskomisjonis kell 14 algab Valges saalis komisjoni avalik istung, millel arutatakse valimiseelset olukorda Valgevenes. Istungit juhib komisjoni aseesimees Marko Mihkelson. Üritusest võtavad osa Valgevene opositsiooni ühise presidendikandidaadi Aleksander Milinkeviczi esindaja Euroopa Liidus Jan Czurylowicz, samuti Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) poliitikakomitee Valgevene allkomitee esimees Andres Herkel, Riigikogu ühenduse Valgevene demokraatliku arengu kaitseks esimees Vladimir Velman, v älisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk ning MTÜ Avatud Vabariik esindaja Jevgeni Kirshtafovitsh.

Õiguskomisjonis – Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (822 SE); asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE).

Üritused:


Kell 17
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Väliskaubanduse Liidu pidulikul vastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumis.

Kolmapäev, 8. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Villu Reiljan, siseminister Kalle Laanet ja välisminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda kuus eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, üks teisele ja neli esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE). Esimesele lugemisele tuleb teiste hulgas valitsuse algatatud Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Toompea lossi kunstisaalis avatakse Mari Roosvalti maalinäituse Visioon.

Neljapäev, 9. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Toivo Tootseni, Tõnu Kauba ja Helle Kalda algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (1 5 SE) teist lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta” eelnõule arvamuse andmine. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (801 OE).

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte Riias toimunud Soome-Balti arengu ning seksuaaltervishoiu ja -õiguste alase ümarlaua tööst.

Väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitiliste seisukohtade kajastamisest, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Õiguskomisjonis – väljasõiduistung politseiametisse.

Reede, 10. veebruar

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 14. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel ning ülevaade nõukogu määruse eelnõu, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta menetlemise hetkeseisust, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb liikmesriikide teatavaid teleülekandeid puudutavaid õiguslikke sätteid ja haldustegevuste koordineerimist (uus televisiooni direktiiv), kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru. Euroopa Komisjoni 2006. aasta õigusloome- ja tööprogramm, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ja Riigikantselei esindajad.

***

Välislähetused: 5. – 10. veebruar

Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ning liige Helir – Valdor Seeder ning riigikaitsekomisjoni aseesimees Trivimi Velliste osalevad Thbilisis Marshalli Keskuse poolt korraldataval konverentsil Lõuna – Kaukaasia ja Balti riikide parlamentide liikmetele.

7. – 9. veebruar

Riigikogu Lääne Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb Brüsselis Lääne – Euroopa Liidu Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete, poliitika-, tehnoloogia- ja õhuruumi ning kaitsekomitee istungil ja kohtumisel WEU Nõukoguga.

7.-10. veebruar

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja väliskomisjoni liige Ela Tomson osalevad president Arnold Rüütli riigivisiidil Horvaatia Vabariiki.

9.-10. veebruar

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ettevalmistavas töös.

9. – 11. veebruarini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb Vilniuses ja Druskininkais Balti Assamblee õiguskomisjoni istungil ja kohtumisel Beneluxi parlamendi õiguskomisjoniga.

Riigikogu pressitalitus

3. veebruar 2006

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside