Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 
Riigikogu IV istungjärgu 4. töönädal 6. – 9. oktoobrini
 
Esmaspäev, 6. oktoober
 

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad õiguskantsler Indrek Teder, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning siseminister Jüri Pihl Riigikogu liikmete arupärimistele. Arupärimised käsitlevad vastavalt omandireformi (nr 77), põllumajanduse otsetoetusi (nr 80) ning riigi ettevõtete müüki (nr 81). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid algavad kell 11:
 

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Eesti seisukohad 7. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; ELAK-i tellitud EL ministrite nõukogu töörühmade esindatuse uuringu esitlemine;

keskkonnakomisjonis – geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (315 SE);

kultuurikomisjonis – 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, osaleb haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse õppekava puudutavad muudatused;

maaelukomisjonis –  väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (310 SE) eelnõu, otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (337 OE);

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Välisinvestorite Nõukogu (Foreign Investors Council in Estonia) esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332); kell 12.30 on kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames; seejärel on arutusel elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE) ning hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE);

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE);
 

rahanduskomisjonis – riigi eelarvestrateegia 2009 – 2012; 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE);

riigikaitsekomisjonis – reservväelaste õppekogunemised, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE);

väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: Välisministeeriumi roll välismajanduspoliitika koordineerimisel, ülevaade Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite mitteametlikust kohtumisest 29. – 30. septembrini 2008 Prantsusmaal Bordeaux’s;

õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 kohtumine Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekti Elmar Vaheriga, ülevaade Põhja Politseiprefektuuri ja Soome ekspertide poolt läbiviidud ühisest tööprojektist „Korruptsioonivastane võitlus kohalikes omavalitsustes”, samuti korruptsioonivastase seaduse rikkumisega seonduvatest väärteomenetlustest;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 arutusel on Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumi esindajate konverentsi võimalik korraldamine ning Riigikontrolli auditiaruanne „Kõrghariduse riiklik koolitustellimus”;

Kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Moldova suursaadiku Veaceslav Dobinda’ga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osalebBNS-i ja USA Saatkonna korraldataval ühisseminaril “Ameerika Ühendriikide presidendivalimised ja võimalikud muudatused riigi välispoliitikas” (hotell Euroopa).

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Belgia suursaadiku Nicolaas Buyck’iga.
 
Teisipäev, 7. oktoober
 

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 5 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE), muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) ning Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE);

kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE);

maaelukomisjoniskell 14 maareformi hetkeseisust Riigikontrolli auditi “Riigi tegevus reformimata maaga” valguses;

majanduskomisjoniskell 13 kohtumine EVEA esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis kell 13.15 digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE) ning julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE);

rahanduskomisjoniskell 14 tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigieelarve seaduse § 91 muutmise seaduse eelnõu ( 277 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 14 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;

sotsiaalkomisjoniskell 14 riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE);

väliskomisjonis – väljasõiduistung NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskusesse;
 
Kolmapäev, 8. oktoober
 

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Kell 14 algaval istungil tulevad teisele lugemisele valitsuse algatatud hasartmängumaksuseaduse eelnõu (216 SE) ning meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Esimesele lugemisele on kavandatud valitsuse algatatud 10 eelnõu: Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE), väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE), kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE), äriseadustiku ja karistusseadustiku ja karistusseadustiku muutmise seadus ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) ning saneerimisseaduse eelnõu (334 SE).

Kohtumised ja üritused:
 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb konverentsil „Õpilasest Ettevõtjaks 2008” ettekandega ”Ettevõtlus Euroopas” (Sokos Hotellis Viru).

Kell 16 – Riigikogu väliskomisjoni ja Eesti-India parlamendirühma esindajad kohtuvad Eestit külastava India delegatsiooniga.

Neljapäev, 9. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele töölepinguseaduse eelnõu (299 SE).
 
Komisjonides:

majanduskomisjonis – kell 13 kohtumine justiitsminister Rein Langiga olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames (ruum L 332); seejärel käsitletakse autoveoseaduse riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) ning Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (288 SE); Eesti seisukohtade arutelu kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi osas;

maaelukomisjoniskell 14 sõidetakse 2-päevasele (9. – 10.10) väljasõiduistungile Läänemaale.

rahanduskomisjoniskell 13  2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE) haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala, ülevaate esitab minister Tõnis Lukas;

riigikaitsekomisjoniskell 11 Riigikogu 22. jaanuari 2003. a otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” muutmise otsuse eelnõu (356 OE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE);

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (49 SE); liiklusseaduse ja karistusseadustiku ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE);

Reede, 10. oktoober
 
Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 10 ühisistung väliskomisjoniga Eesti seisukohad 13. – 14. oktoobrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 15. – 16. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;

riigikaitsekomisjoniskell 11 toimub väljasõiduistung Pärnus, tutvutakse Lääne Kaitseringkonna tegevuse ja õppusega “Siil 2008”. Kell 13 algab kohtumine Läti Seimi kaitsekomisjoniga.

Kohtumised ja üritused:
 
Kell 15.35 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Türgi presidendi Abdullah Gül’iga.
Kell 16.40Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Gruusia välisministri Eka Tkešelašviliga.

Kell 17Ene Ergma osaleb KUMUs Türgi presidendi auks korraldataval kontserdil.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Ida-Virumaal.
 
Laupäev, 11. oktoober
 

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Mustvee Gümnaasiumi 180. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel. 

Pühapäev, 12. oktoober

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Sumo MMi Rakvere Spordikeskuses.

 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
5. – 7. oktoobrini
 

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee poliitika- ja kaitsekomitee istungitel ning ümarlaual „Alalise struktureeritud koostöö eelised. Mõistest reaalsuseni“.

6. – 9. oktoobrini
 

Riigikogu liige Hannes Astok osaleb Albaanias Tiranas Euroopa Nõukogu regionaalsel seminaril „Uue tehnoloogia kasutamine avaliku sektori moderniseerimisel“.

7. – 11. oktoobrini
 

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Mikser ja Kadri Simson osalevad Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma julgeoleku alasel seminaril. Kõne alla on olukord Iraagis ning arengud Iraanis.

9. – 10. oktoobrini 

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Prantsusmaal Pariisis rahvusvahelise teadusfilmide festivali raames toimuval debatil „Naised teaduses“. Visiidi käigus kohtub Ergma ka Prantsusmaa Senati uue presidendi Gérard Larcher’iga, kes valiti sellele ametikohale 1.oktoobril 2008. Kohtumisest võtab osa veel Senati FRA-Balti sõprusgrupi esimees Denis Badre. Kohtumisel on kõne all Prantsuse eesistumise aktuaalsed teemad, EL-Venemaa suhted, Gruusia, Iraagi ja Afganistaniga seonduvad küsimused.

9. – 11. oktoobrini
 

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Horvaatias Zagrebis konverentsil „Mõisad ja lossid – majandus- ja regionaalarengu edasiviivad jõud“.

9. – 11. oktoobrini

Riigikogu liige Kaia Iva osaleb Saksamaal Berliinis 3. Euroopa Naiste Assotsiatsiooni kongressil.

9. – 12. oktoobrini
 

Riigikogu liikmed Maret Merisaar ja Valdur Lahtvee osalevad Prantsusmaal Pariisis Euroopa Roheliste parteide 9. nõukogu istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside