Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade päevkorra projektist, külalisdelegatsioonidest ja välislähetustest.

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal

Esmaspäeval, 6. oktoobril kell 15.00 algaval istungil vastab Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Juhan Parts. Neli arupärimist puudutavad järgmisi teemasid: ametlike maavanemate vähesuse ja valitsuse reformipoliitika kohta, peaministri poolt väidetavalt Kreenholmi töötajatele levitatud ekslikust informatsioonist vanaduspensioniea tõstmise kohta, peaministri seisukohtade ja erakonna Res Publica eestseisuse poolt vastuvõetud dokumendi kohta kodakondsuse küsimuses, peaministri poolt allkirjastatud Vabariigi Valitsuse 2003. aasta 14. mai määruse nr 153 kohta.

Teisipäeval, 7. oktoobril kell 10.00 algaval istungil on nelja eelnõu esimene lugemine. Esimesena neist käsitletakse 25 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse seadustamiseks (109 SE).

Kolmapäeval, 8. oktoobril kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, sotsiaalminister Marko Pomerants ja minister Jaan Õunapuu.

Kell 14.00 algavale istungile on kavandatud 10 küsimuse arutelud. Kõigepealt on Vabariigi Valitsuse algatatud turvaseaduse eelnõu (12 SE) kolmas lugemine. Seejärel käsitletakse esimesel lugemisel Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ”2002. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise” eelnõu (75 OE). Kuulatakse ära Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2002. aastal. Seejärel on terve rea eelnõude esimene lugemine, mille hulgas on ka Vabariigi Valitsuse algatatud vanemahüvituse seaduse eelnõu (125 SE).

Neljapäeval, 9. oktoobril on kavas ühe küsimuse arutelu: Vabariigi Valitsuse algatatud Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE) teine lugemine.

Vt. päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev

Keskkonnakomisjonis – kalandusega seotud probleemid.

Kultuurikomisjonis – Riigikogu liikmete Helmer Jõgi, Olav Aarna ja Jaak Alliku algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE) arutelu jätkamine, Ühenduse Vabariigi Eesti – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE), Ühenduse Vabariigi Eesti – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, väljateenitud aastate pensioni seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE).

Maaelukomisjonis – põllumajandustoetused 2004. aastal.

Majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Raadiosidebüroo moodustamise konventsiooni muutmisdokumendi ja selle lisa, Euroopa Kommunikatsioonibüroo asutamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (101 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Ukraina vahelise vabakaubanduslepingu, Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu ning Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise seaduse eelnõu (135 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohanimeseaduse eelnõu (96 SE), Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (86 SE).

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (108 SE), r ahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse ”Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute liikmete nimetamine” eelnõu (123 OE), Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest.

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise koostöö planeerimine, külalisdelegatsiooni vastuvõtmine, välislähetused.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvituse seaduse eelnõu (125 SE), olulise tähtsusega küsimuse ”Eesti demograafiline seisund ja väljavaated” arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis – Vabariigi Valitsuse poolt 2. juunil algatatud lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (77 SE), ülevaade 4. oktoobril toimunud Euroopa Liidu valitsustevahelise konverentsi avaistungist.

Õiguskomisjonis – turvaseaduse eelnõu (12 SE).

Teisipäev

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62) , o soonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seaduse eelnõu (79), jäätmeseaduse eelnõu (105).

Majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu (38 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Tšehhi parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga.

Sotsiaalkomisjonis – kiirabi kontseptsioon Eestis ja Põhjamaades.

Väliskomisjonis – Vabariigi Valitsuse poolt 2. juunil algatatud lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (77 SE).

Õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (126 SE), konsulaarseaduse eelnõu (114 SE), täitemenetluse seaduse muutmise eelnõu (115 SE).

Neljapäev

Majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE).

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2004. aasta riigieelarve” eelnõu (128 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ülevaade Euroopa Sotsiaalharta täitmise raportist.

Õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (85 SE).

* * *

6. oktoober

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma peab tervituskõne VI Täiskasvanud Õppija Nädala avaüritusel Vanalinna Stuudios.

Kell 15.15 – Majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Eestis visiidil oleva Saksamaa Majandus- ja tööministeeriumi riigisekretäri Rezzo Schlauchi ja teda saatva delegatsiooniga. Vestlusteemadeks Eesti majanduspoliitika ELga ühinemise kontekstis ja kahepoolsed suhted.

6.- 9. oktoober

Eestis on külaskäigul Tšehhi parlamendi kaitsekomisjoni delegatsioon. Programmis on ettenähtud kohtumised Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja julgeasutuste järelvalve erikomisjoni liikmetega, Kaitseministeeriumi, Kaitsejõudude Peastaabi ja Balti Kaitsekolledži esindajatega.

7. – 8. oktoober

Soome Eduskunna esimehe Paavo Lipponeni visiit Eestisse. Kohtumised on president Arnold Rüütli, Riigikogu esimehe Ene Ergma, peaminister Juhan Partsi, aseesimehe Toomas Savi, väliskomisjoni, õiguskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ning välisministeeriumi esindajatega. Külastatakse kunstimuuseumi ja arhitektuurimuuseumi.

* * *

4. – 8. oktoober

Riigikogu liikmed Tunne Kelam ja Rein Lang (5. – 7. oktoober) ning Liina Tõnisson (4. – 8. oktoober) osalevad Roomas 30. COSACi konverentsil.

6. – 9. oktoober

Riigikogu aseesimehed Toomas Savi (6. – 7. oktoober) ja Peeter Kreitzberg (7. – 9. oktoober) on Brüsselis Euroopa Parlamendi vaatlejatena.

6. – 8. oktoober

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Kiievis NATO – Ukraina parlamentidevahelise komisjoni töökohtumisel ja NATO PA poliitilise komitee töövisiidil.

6. – 8. oktoober

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb Berliinis parlamentidevahelisel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia konverentsil.

7. – 8. oktoober

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok ja liige Andres Jalak osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval kohtumisel rahvusparlamentide rahanduskomisjonide esindajatega.

7. – 9. oktoober

Riigikogu õiguskomisjoni liige Helmer Jõgi osaleb Brüsselis TAIEXi poolt korraldatud rahapesu teemalisel seminaril.

7. – 10. oktoober

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ja aseesimees Tarmo Leinatamm osalevad Brüsselis seminaril ”Ühtse põllumajanduspoliitika reform”.

8. oktoober

Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Helsingis seminaril ”Venemaa siirderiigi kontekstis”.

9. – 10. oktoober

Riigikogu esimees Ene Ergma on Ungari parlamendi esimehe kutsel Budapestis Euroopa Liidu liitumislepingu ratifitseerimisprotsessi- ja laienemise alasel konverentsil.

9. – 12. oktoober

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Riigikogu delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb Roomas OSCE PA Alalise komitee istungil ja sügiskonverentsil ning Vahemere foorumil.

10. – 15. oktoober

Riigikogu maaelukomisjoni liige Imre Sooäär osaleb Kölnis seminaril ”Euroopa Liidu laienemisega seotud muudatused põllumajandussaaduste ja toiduainetetööstuse turul ning mahepõllumajanduse avanevad võimalused”.

12. oktoober

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb patroonina Pärnus Rukkileiva nädala lõpuüritusel. Kell 10.45 on rukkileiva õnnistamise jumalateenistus Elisabethi kirikus ja kell 12.00 on aktus Endla teatris.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside