Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelinformatsioon 6.- 12. märtsini

Riigikogu VII istungjärgu 7. töönädal

6. – 9. märts

Esmaspäev, 6. märts

Kell 15 algaval istungil vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps arupärimistele venekeelsetes gümnaasiumites eesti õppekeelele ülemineku (nr 189) ja koolide tervisekasvatuse kohta (nr 193). Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab arupärimisele püsiühenduse kohta Saaremaaga (nr 190). Keskkonnaminister Villu Reiljan arupärimistele meditsiinitarvete steriliseerimiskeskuse (nr 192), Coal Terminal Operator AS-i söeterminaali tegevuse (nr 194) ja riigivara rendileandmise kohta (nr 201). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmed saavad üles astuda vabalt valitud teemadel.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi (EP) ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EMÜ) 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes; seisukoha andmine EP ja nõukogu määruse eelnõule uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) 726/2004 muutmise kohta; seisukoha andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse, ühtlustatakse ja täpsustatakse meditsiiniseadmeid käsitlevaid direktiive 90/385/EÜ, 93/42/EMÜ ja 98/8/EÜ ning selles esitatud tegevuste elluviimise korda. Eesti seisukohad 10. märtsil toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel; kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega, eelnõu arutelu. Riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (688 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Peeter Vaheri kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (842 OE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – ühispöördumine riikliku õppekava teemal.

Väliskomisjonis – väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaabis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE); päästeseaduse, lõhkmaterjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE); kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE); politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning selllest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Kohtuekspertiisi järjekorrad” ja kriminaalpoliitika temaatika arutelu. Kutsutud on siseminister Kalle Laanet ja justiitsminister Rein Lang.

Üritused:

Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Türgi parlamendi viieliikmeline delegatsioon, mida juhib Türgi-Eesti parlamendirühma esimees Mehmet Siyam Kesimoğlu. Planeeritud on kohtumised Riigikogu, riigikantselei, välisministeeriumi ning kaubandus- ja tööstuskoja esindajatega, samuti saadakse kokku Tallinna Ülikooli Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo ekspertidega. Visiidi käigus tutvuvad külalised KUMU ning okupatsioonimuuseumiga ning külastavad rahvusooperit Estonia.

Teisipäev, 7. märts

Kell 10 algaval istungil esineb peaminister Andrus Ansip ülevaatega valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Järgnevalt menetletakse valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (832 SE) esimest lugemist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – osavõtt rahanduskomisjoni istungist, arutusel käibemaksumäär kultuuriüritustelt.

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta.

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse teemaline avalik istung.

Rahanduskomisjonis – Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse eelnõu (844 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (807 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE).

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung kaitseliidu Männiku õppekeskusesse, ülevaade kaitseliidust ja selle allorganisatsioonidest.

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung tervisekaitseinspektsiooni.

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine (Gymnich) Salzburgis, Austrias 10.-11. märtsil. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus.; Välisministeeriumi tegevuskava Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Okeaania riikidega suhete arendamise kohta. Kutsutud välisminister Urmas Paet, välisministeeriumi 2. poliitikaosakonna peadirektor Karin Jaani ja 3. poliitikaosakonna peadirektor Simmu Tiik.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, väärtoemenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonnateenuse seaduse muutmise eelnõu (791 SE); pärimisseaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (761 SE).

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Toomas Varek kohtub Türgi parlamendi delegatsiooniga. Kell 13.15 saab delegatsiooniga kokku Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland. Kell 15 avatakse Riigikogu hoone fuajees Türgi kultuuri ja ajalugu tutvustav näitus.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Maailma Toiduprogrammi asedirektori John M. Powell’i ja teda saatva delegatsiooniga (ruumis L 251).

Kolmapäev, 8. märts

Kell 13
algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, sotsiaalminister Jaak Aab ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 10 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 1 esimesele lugemisele. Muu hulgas tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE). Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Üritused:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi parlamendi delegatsiooniga.

Neljapäev, 9. märts

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 4 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, üks teisele ja kaks esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (821 SE).

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (815 SE); liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Sotsiaalkomisjonis – aruanne Eesti tervisesüsteemi kohta. Järgnevalt arutusel haiglavõrgu arengukava.

Väliskomisjonis – Ülevaade Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest Innsbruckis, Austrias 6.-7. märtsil. Kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja kaitseministeeriumi esindajad.

Reede, 10. märts

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 13. märtsil toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval erakorralisel energeetika nõukogu kohtumisel. Seisukoha andmine EL Nõukogu raamotsuse eelnõule vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega kehtestatakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende EL täideviimise eesmärgil.

Üritused:

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni korraldusel toimub Valge saali foorumi avalik istung. Vaatluse alla võetakse energiatõhususe teema. Foorum on avatud lugemiseks ja kommenteerimiseks veebikeskkonnas järgmisel aadressil: https://www.riigikogu.ee/?id=31541 Foorumi kodulehel on avaldatud seisukohavõtud Eesti juhtivatelt spetsialistidelt, samuti leiab sealt Euroopa Komisjoni väljaande „Kuidas saavutada vähemaga rohkem – roheline raamat energiatõhususe kohta”, 2005. Foorumile on kutsutud ministeeriumite, juhtivate ülikoolide, uurimisinstituutide, samuti alternatiivenergia, energiasäästu ja loodushoiuga tegelevate organisatsioonide esindajad.

***

Välislähetused:

5. – 9. märtsini

Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Washingtonis Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste visiidil.

5. – 6. märtsini

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Vladimir Velman osaleb Riias Balti Assamblee eelarvekomisjoni töös.

7. – 8. märtsini

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA monitooringu komitee töös.

8. – 11. märtsini

Riigikogu esimees Ene Ergma viibib ametlikul visiidil Poolas. Delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Küllo Arjakas, Väino Linde, Jarno Laur ja Ela Tomson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Varssavis leiavad aset kohtumised Poola Seimi esimehe Marek Jureki ning Senati esimehe Bogdan Borusewicz`iga, 10. märtsil toimuvad kohtumised Poola Vabariigi presidendi Lech Kaczyński ja peaminister Kazimierz Marcinkiewicziga. V isiidi käigus kohtutakse ka teiste täitevvõimu, senati ja kohaliku omavalitsuse esindajatega. Riigikogu delegatsioon asetab pärja Tundmatu Sõduri hauale, külastab Nicolaus Copernicuse Astronoomia Keskusest, samuti tutvutakse Krakowi linnaga.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 631 6351

Tagasiside