Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 13. töönädal 6. – 9. maini

Esmaspäev, 6. mai

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 13. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, sotsiaalminister Taavi Rõivas, rahandusminister Jürgen Ligi ning keskkonnaminister Keit Pentus. Arupärimised käsitlevad vastavalt kodukulude vähendamist (nr 313), sotsiaalministeeriumi arengukava (nr 309), hoolekandeteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti (nr 317), Eesti Energia täiendavat finantseerimisvajadust (nr 311), jahiseadust (nr 314) ning Eesti jahinduse arengukava (nr 315).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 13. – 14. maini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (keskkonnaministeeriumi vastutusala), kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; EL Läänemere strateegia ja tegevuskava: hetkeseis ja arengud, kutsutud Läänemere piirkonna erivolitustega diplomaatiline esindaja Raul Mälk ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Euroopa Liidu laienemine: Balkan, kutsutud suursaadik Balkani riikides Arti Hilpus ja välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu uue perioodi eelarve (2014 – 2020) Eesti osa ettepanekud looduskaitse- ja keskkonnavaldkonnas;

kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seadust muutmise seaduse eelnõu (336 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – Eesti raamseisukohad põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020, valitsuse täiendav seisukoht;

majanduskomisjonis – kell 11.10 riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE); riigivaraseaduse § 81 täiendamise seaduse eelnõu (398 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike allkirjastama 2012. aasta Kaplinna lepingut, seda ratifitseerima või sellega ühinema; kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (353 SE) ning kaubandusliku meresõidu seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 välismaalaste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (416 OE), kutsutud Riigikohtu esimehe kandidaat Priit Pikamäe ja Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud siseministeeriumi, SA Eesti Inimõiguste Keskus ning õiguskantsleri esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade riigi eelarvestrateegiast aastateks 2014–2017 ja stabiilsusprogrammist; kohtumine Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsiooni (EVEA) esindajatega (ruum L 332);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorrast Põhja-Koreas ja viimase lähinaabruses, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ja teadur Hannes Hanso; Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE);

sotsiaalkomisjonis – arutusel on laste kaitset käsitlevad seadused (ruum L 333);

väliskomisjonis – väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: uued ohud, rahvusvaheline terrorism, kutsutud Teabeameti peadirektor Rainer Saks, siseministeeriumi, välisministeeriumi ja Kaitsepolitseiameti esindajad; Riigikogu välissuhtlusega seonduv;

õiguskomisjonis – karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise kasutamise eesmärgil vältimise kohta ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse raha ülekandmisel edastatava teabe kohta eelnõude suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb finantsvastutust investori ja riigi vaidluse lahendamisel vahekohtus rahvusvahelise lepingu alusel, mille osaline on Euroopa Liit; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine Riigikohtu esimehe Märt Raskiga; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 hariduse projektipõhine rahastamine välisvahenditest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, SA Archimedes, Tiigrihüpe SA, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Kutsekoda, Spordikoolituse ja -teabe SA, Eesti Olümpiakomitee ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Teisipäev, 7. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: seaduse eelnõu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse võimaldamiseks (395 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 14 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE); mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad riigiabi ajakohastamise määruste eelnõude kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud tooteohutuse ja turujärelevalve paketi osas;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seaduse eelnõu (390 SE);

rahanduskomisjonis – kell 14 maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE); kohtumine Eesti Maksumaksjate Liidu esindajatega (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE); riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu(399 SE);

väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga;

Kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kolmapäev, 8. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine: kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE ja 386 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE) ning Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 9.30 – Riigikogu konverentsisaalis toimub väliskomisjoni avalik kuulamine “Kagu-Aasia regiooni areng: Eesti valikud”. Ettekannetega esinevad Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna Rahvusvaheliste suhete instituudi lektor Vlad Vernygora, Tallinna Ülikooli Euroopa uuringute õppetooli kultuuride uuringute doktorant Triinu Püvi ning Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi vanemteadur Karin Dean. Otseülekanne on aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Saksamaa Schleswig-Holsteini Liidumaa peaministri Torsten Albigi ja teda saatva delegatsiooniga. Kell 11 kohtub Saksamaa delegatsioon Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimehe Urmas Klaasiga (ruum L 240).

Kell 11Ene Ergma kohtub Gruusia suursaadiku Ruslan Abašidzega.

Kell 12Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Arvo Iho fotonäituse “Aastaring rannatalus”.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb kõnega Teise maailmasõja ohvrite ja langenute mälestuspäeva tähistamisel Maarjamäe mälestusväljakul.

Neljapäev, 9. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (420 OE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (340 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse ja riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); arvamus “Eesti raamseisukohtade põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014-2020“ täiendamise osas;

väliskomisjonis – kell 14 kandidaadid suursaadiku ametikohale Poolas ja Rumeenias (asukohaga Varssavis) ning suursaadiku ametikohale Kreekas, Küprosel ja Albaanias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ning suursaadikukandidaadid;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine“ edaspidise tegevuse arutelu;

Üritused

Kell 16.15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kaitseb Tartu Ülikooli senati saalis oma doktoritööd “Loovisiksuse roll Eesti laulupeoliikumises aastatel 1940–1980 Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe epistolaarse pärandi põhjal”.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa päeva tähistamisega seotud üritustel.

Reede, 10. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 13. – 14. maini toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (põllumajandusministeeriumi vastutusala), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; seisukoha andmine Eesti raamseisukohtade täiendustele põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020; Eesti seisukohad 13. mail toimuval eurogrupi kohtumisel ja 14. mail toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas; Eesti esindaja Euroopa Kohtus: Euroopa Kohtu roll, kutsutud Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaat Küllike Jürimäe.

Üritused

Kell 15 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Arengufondi kõnekoosolekul “Kuidas tegelikult oli” (Rahvusraamatukogu).

Välislähetused

6. – 7. maini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval konverentsil „Tõelise ja toimiva Euroopa rahaliidu projekt: arutelu tulevase majandus-, raha-, pangandus- ja poliitilise liidu teemal“. Maruste esineb sõnavõtuga konverentsi demokraatliku legitiimsuse ja aruandekohustuse teemalisel paneelil.

7. – 8. maini

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Kalle Laanet ning liikmed Igor Gräzin, Siim Kabrits ja Neeme Suur on õiguskomisjoni töövisiidil Leedus Vilniuses. Visiidi käigus kohtutakse Leedu parlamendi õiguskomisjoniga, samuti justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajatega.

9. – 10. maini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb Lätis Riias Balti Assamblee arengukoostöö alasel rahvusvahelisel konverentsil. Arutusele tulevad Euroopa Liidu arengukoostöö võimalused: instrumendid, valdkonnad, finantsraamistik, reeglid ja praktikanäited.

10. – 13. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Bulgaaria parlamendi valimistel.  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside