Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade päevakorrast, üritustest, välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 17. töönädal

6.- 9. juuni 2005

Esmaspäev, 6.juuni

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt on ettenähtud 31 küsimuse arutelu. Pärast seda on vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. juunil toimuval majanduse ja rahanduse nõukogu kohtumisel. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti väikesadamate ja kohalike merevedude problemaatika.

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (649 SE), otsuse ”Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine” eelnõu (652 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega" eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – põllumajandusministeeriumi esindajate ülevaade EL asjade menetlemisest.

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seadus; otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine”” muutmise eelnõu (644 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE).

Rahanduskomisjonis – üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu ( 622 SE), Riigikogu otsuse ”Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga Kontrollkomiteesse” eelnõu (671 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi toimivad ja kavandatavad abiprogrammid. Kutsutud kaitseministeeriumi esindajad, komisjoni algatatav karistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus eelnõu projekt.

Sotsiaalkomisjonis – soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Väliskomisjonis – Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil – valitsuse ja väliskomisjoni ettekanded; Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE). Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk; välisministeeriumi haldusala 2006. aasta eelarve.

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE), väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Üritused:

Eestis on 5.- 9. juunini visiidil Tšehhi parlamendi alaline komitee koostööks Tšehhi parlamendi kantseleiga.

Esmaspäeval, kell 10 kohtub delegatsiooni liikmetega majanduskomisjoni esimees Mart Opmann . Teisipäeval, kell 11 on kohtumine rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneniga, kell 14.30 tutvustab Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul kantselei tegevust. Kohtumised on veel Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimehe Jaanus Männiku, Riigikogu aseesimehe Toomas Vareki ja Eesti-Tšehhi parlamendirühma liikmetega.

Eestis on 4.- 12. juunini koolitusvisiidil Gruusia parlamendi ametnike delegatsioon.

Esmaspäeval, kell 10 tutvustab Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul Riigikogu struktuuri ja tegevuse aluseid. Gruusia parlamendi ametnikud tutvuvad nii Riigikogu kui ka valitsusasutuste ning põhiseaduslike institutsioonide tööga. Koolituse viivad läbi Eesti vastutavad ametiisikud.

Teisipäev, 7. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas kõigepealt olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Seejärel on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 4 tuleb teisele ja 5 esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskojas. Teema – kutsehariduse areng. Arutelu jätkamine.

Maaelukomisjonis – väljasõiduistung Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

Majanduskomisjonis – raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE), Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (635 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus, riigiasutuste veebilehtedel ametiisikute palgaandmete avalikustamise korrast kinnipidamise arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Tšehhi Senati sotsiaalkomisjoniga.

Väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE).

Õiguskomisjonis – kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

Üritused:

Kell 13 kohtuvad Eesti-Tšehhi parlamendirühma liikmed Eestisse visiidile saabunud (6.- 9. juuni) Tšehhi Senati tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni liikmetega. Visiidi käigus kohtutakse Riigikogu aseesimehe Toomas Vareki, sotsiaalkomisjoni esimehe Mai Treiali, sotsiaalminister Jaak Aabi ja rahandusminister Aivar Sõerdiga.

Kell 9 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub EADS – (European Aeronautic Defence and Space company) esindajate Uwe Kamlage ja Marco Fassio´ga.

Kolmapäev, 8. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Villu Reiljan ja sotsiaalminister Jaak Aab. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 12 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 8 teisele ja 1 esimesele lugemisele. Kolmapäevase päevakorra esimese punktina tuleb arutusele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Riigikogu töökorra seaduse muutmise seaduse uuesti arutamine.

Üritused:

Kell 10 kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa Poola Vabariigi suursaatkonna nõuniku Krzysztof Olendzki´ga (L 253).

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen kohtub Ameerika Ühendriikide Suursaadiku Aldona Sophia Wos’iga.

Neljapäev, 9. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas kuulata ära Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Seejärel on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Kavas on ka Vabariigi presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eestis viibiva (8.-10.juuni) Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsiooniga.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikohtu esimehe ülevaate arutelu, pagulaste seaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), õiguskomisjonile arvamuse andmine kinnisasja sundvõõrandamise seaduse jt seaduste kooskõla kohta põhiseadusega.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE).

Õiguskomisjonis karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Üritused:

Kell 19 kohtub väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa Saksamaa parlamendi Bundestagi väliskomisjoni esimehe Volker Rühe´ga Saksamaa suursaadiku residentsis.

Reede, 10. juuni

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 13.-14. juunil toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel. Kutsutud välisminister Urmas Paet; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ühise kalanduspoliitika rahastamismeetmed. Kutsutud keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 13.-14. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE).

***

Välislähetused:

4. – 6. juuni

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Lissabonis ENPA alalise komitee töös.

4. – 9. juuni

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas (4.-8.06.) ja Ants Pauls (5.-9.06.) osalevad Makedoonia Vabariigis Skopjes toimuval Kagu-Euroopa parlamentide energeetikakonverentsil.

6. – 7. juuni

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni konsultatsioonirühma ”Teadus ja ühiskond” 10. koosolekul.

8.- 10. juuni

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Helsingis Soome Teaduste Akadeemia kutsel 10. Balti Intellektuaalse koostöö konverentsil.

9.- 11. juuni

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Trivimi Velliste osaleb Poola Vabariigis Szczecinis Läänemeremaade Nõukogu (CBSS) 13. üldkogul.

9. – 13. juuni

Riigikogu liikmed Arnold Kimber, Indrek Raudne, Sven Sester ja Aivar Õun osalevad Bakuus rahvusvahelisel konverentsil ”Poliitiliste vangide probleem Aserbaidžaanis – tsiviilkontrolli efektiivse mehhanismi loomine”.

9. – 10. juunini

Majanduskomisjoni liige Ants Pauls osaleb Münchenis majandusalasel tippkohtumisel ”Euroopa Lissaboni strateegia: kas oleme poolel teel?”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside