Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Esmaspäev, 6.detsember

Kell 15 algaval istungil vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip arupärimisele Vabariigi Valitsuse järjepidevuse kohta (nr 114). Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. detsembril toimuval ELi majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi. Eesti seisukohad 9.-10. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, mis kehtestab Loode-Atlandi kalandusorganisatsiooni raames süvalesta taastamisplaani. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Parlamendi, EL liikmesriikide ning Bulgaaria, Rumeenia, Türgi ja Horvaatia parlamentide maaelukomisjonide esindajate kohtumisest Haagis 25.-27.novembril.

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse¹ eelnõu (404 SE), elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE). Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb juurdepääsu sadamateenuste turule.

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohtute tööpiirkondade ühinemiseks (503 SE).

Rahanduskomisjonis – e-raha asutuste seaduse¹ eelnõu (415 SE), käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 täiendamise seaduse eelnõu (468 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE), Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja ja selle muudatuste vastuvõtmise seaduse eelnõu (477 SE).

Väliskomisjonis – Venemaa strateegia parlamendikuulamised, kutsutud Riigikantselei koordinatsioonibüroo direktor Rainer Saks, Kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus ja Teabeameti peadirektor Tarmo Türkson. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu – väliskomisjoni ettekande ettevalmistamise jätkamine.

Õiguskomisjonis – isikunimeseaduse eelnõu (369 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Üritused:

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade käsitöömeistrite ja laste tööde näituse. Näitusele tulevad erinevad kudumid, puidust ja metallist käsitöötooted, siidi-, klaasi- ja portselanimaal, kaltsuvaibad, lapitekid, jõululinad, padjad, setoaineline käsitöö, linased tooted, heegelpits, keraamika ja palju muud. Näitusmüük jääb avatuks kolmapäevani.


Kell 13
– ruumis L241 toimub pressibriifing, kus Riigikogu majanduskomisjoni esimees Mart Opmann tutvustab ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise kavasid. Kõne all on kolm vastavasisulist eelnõu (508 SE, 459 SE, 460 SE), neid kõiki ühendab vajadus suurendada sihtasutuse KredExi poolt tagatavate elamumajanduslaenude kogumahtu. Kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna selgitab vajadust muuta õppetoetuste ja õppelaenu seadust doktorandi toetust puudutavas osas. Eelnõu (504 SE) eesmärgiks on luua doktorantidele soodsamad tingimused, mis võimaldaksid neil doktoriõppe edukalt lõpetada ja lühendada doktoritöö kaitsmiseks kuluvat aega. Riigikogu menetluses olev isikunime seaduse eelnõu (369 SE) eesmärgiks on lõpetada segadus, mis praegu nimekasutuses valitseb. Milliseid probleeme on tulnud lahendada menetluse käigus, sellest kõneleb õiguskomisjoni esimees Väino Linde.

Teisipäev, 7.detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 11 eelnõu, millest 2 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 7 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud seaduse ”2005. aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE). Teise päevakorrapunktina on olulise tähtsusega riikliku küsimusena kavas välispoliitika arutelu, ettekandega esineb välisminister Kristiina Ojuland ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Viienda päevakorrapunktina on plaanis justiitsminister Ken-Marti Vaheri ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmises seaduse eelnõu (515 SE).

Põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 26. novembri ettepaneku nr 10 erakonnaseaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks arutelu. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Kaitseväe üksuse missiooni pikendamine Kosovos. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötu sotsiaalse kaitse seaduse §-de 8 ja 11 muutmise seaduse eelnõu (472 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise seaduse eelnõu (352 SE, 380 SE).

Väliskomisjonis – oluliste välispoliitiliste sündmuste ja küsimuste arutelu, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland. Informatsioon Eesti eesistumisest Balti Ministrite Nõukogus 2005. aastal, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Üritused:

Kell 13 – pärast välispoliitika arutelu Riigikogu istungil annab väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson pressikonverentsi (ruumis L241).

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Itaalia parlamendirühma liikmed kohtuvad Itaalia suursaadiku Ruggero Vozzi`ga.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Hispaania parlamendirühma esimees Jüri Tamm ning aseesimehed Andres Lipstok ja Trivimi Velliste kohtuvad Hispaania suursaadiku Miguel Bauz à y Mor è ‘ga.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iisraeli suursaadiku Shemi Tzur‘ga.


Kolmapäev, 8. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, sotsiaalminister Marko Pomerants ja siseminister Margus Leivo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 19 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale, 8 teisele ja 4 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas ka valitsuse algatatud ravimiseaduse eelnõu (360 SE) ning isikunimeseaduse eelnõu (369 SE).

Üritused:

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Aserbaidžaani parlamendi delegatsioon. Planeeritud on kohtumised põhiseaduskomisjoni aseesimehe Evelyn Sepa ja Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani sõprusrühma esimehe Eldar Efendijeviga. Muu hulgas osalevad külalised Aserbaidžaani ja Türgi kultuuripäevade lõpetamise tseremoonial Tallinna 21. Keskkoolis ning kultuuripäevade raames toimunud õpilastööde konkursi võitjate autasustamise üritusel Riigikogu Valges saalis.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Briti parlamendi alamkoja liikme George Foulkes’iga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Urmas Viigi näituse ”Praktiline ilu”.


Neljapäev, 9. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu, millest kaks tuleb kolmandale, üks teisele ja kolm esimesele lugemisele. Päevakord algab õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekuga nr 10 Riigikogu poolt vastuvõetud erakonnaseaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE), teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (495 SE), Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsiooni ja selle protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (489 SE), Riigikogu otsuse " Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 kinnitamine" eelnõu (474 OE), Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 13.-14.12.2004 toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad. Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine eelnõu (513 OE), Riigikogu otsuse " Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine eelnõu (512 OE).

Õiguskomisjonis – päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE), äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE), isikunimeseaduse eelnõu (369 SE).

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu Valges saalis autasustatakse Aserbaidžaani ja Türgi kultuuripäevade raames toimunud õpilastööde konkursi võitjaid. Tervituskõnega pöördub kohaletulnute poole Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Portugali uue suursaadiku João Manuel da Cruz da Silva Leitão`ga (RK esimehe külalistetuba).


Reede, 10. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 13.-14. detsembril toimuval EL üld- ja välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi ELi osakonna peadirektor Meelike Palli ja Eesti alaline esindaja EL juures suursaadik Väino Reinart. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi (EP) ja EL Nõukogu otsuse eelnõu Meedia 2007 programmi rakendamise kohta, kutsutud Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna nõunik Meelis Muhu. Seisukoha andmine EP ja EL Nõukogu otsuse eelnõu Kultuur 2007 programmi käivitamise kohta, kutsutud Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja Eike Eller.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu Valges saalis toimub UNICEF`i Sinilinnu-aastapreemiate üleandmise tseremoonia. Üritusel astub tervituskõnega üles Riigikogu esimees Ene Ergma, kes annab ka laureaatidele üle tunnustähti.

***

Välislähetused

4.- 8. detsember

NATO Parlamentaarse Assamblee Riigikogu delegatsiooni liige Toomas Tein osaleb Washingtonis NATO PA Transatlantilisel parlamentaarsel foorumil. Lähemalt käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasid: USA välispoliitika, rahvusvaheline koostöö võitluses terrorismi vastu ning NATO ja ELi koostöö julgeoleku valdkonnas.

5.- 6. detsember

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Amsterdamis konverentsil ”Teaduse kujundid: teaduse ja ühiskonna uued vastastikused mõjud”.

9.-10. detsember

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson , aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Toomas Alatalu ja Mihhail Lotman osalevad Riias Eesti, Leedu ja Läti parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumisel.

9.- 12. detsember

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas ja Ants Pauls osalevad Oslos Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu poolt korraldataval trilateraalsel energeetikakonverentsil.


Riigikogu pressitalitus

Tagasiside