Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 10. töönädal 6. – 9. detsembrini

Esmaspäev, 6. detsember
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Seejärel vastavad õiguskantsler Inderk Teder, peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ja justiitsminister Rein Lang Riigikogu liikmete viiele arupärimisele. Arupärimised käsitlevad vastavalt tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit (nr 523), Türi Kolledži regionaalpoliitilist tähtsust (nr 520), integratsiooni eelarvet (nr 522), konfiskeeritud narkootiliste ainete kadumist (nr 525) ning AS Eesti Energia poolt konkurentsireeglite võimalikku rikkumist (nr 533). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidus asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. detsembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel ja 10. detsembril  toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil;
keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE);
kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE);
maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb toiduabi jaotamist liidu enim puudustkannatavatele isikutele;
majanduskomisjonis – parlamentaarne kuulamine: AS-i Estonian Air strateegiad (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; arvamus karistusseadustiku § 872 põhiseadusele vastavuse kohta;
rahanduskomisjonis – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE); notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE);
riigikaitsekomisjonis– otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (852 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (851 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” eelnõu (850 OE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta eelnõu suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusele, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda;
sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse § 39 muutmise seaduse eelnõu (872 SE); ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE); pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE);
väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Tõnu Seilenthal, Fenno-Ugria Asutus juhatuse liige Andres Heinapuu, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa;
õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 arutelu Riigikogu liikme Jaanus Rahumäega tema majanduslike huvide deklaratsiooni teemal; ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest; Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 9. detsembril korraldatavast arutelust;
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel”, kutsutud sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja (ruum L 333);
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Nädala jooksul on Ratasel veel kavas kohtumised Pääsküla Gümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Nõmme Gümnaasiumi, Tallinna 32. Keskkooli, Mustamäe Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Katharina Viigiga.
 
Kell 13 – Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Rõuge vallavalitsuse koostöös sündinud X Võrumaa omavalitsuste käsitöömeistrite tööde näituse „Kümnes mäkketõus“. Väljapanekus on kudumid, puidust tooted, kaltsuvaibad, lapitekid, padjad, linased tooted, keraamika, laastukorvid, hoidised ja palju muud. Võrumaa poolt osalevad avamisüritusel Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Tiit Tõnts ja Võrumaa omavalitsusjuhid. Näitus on avatud 6. – 8. detsembrini.
Riigikogu külastuse raames toimuvad Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumised Kagu-Eestit esindavate Riigikogu liikmetega. Arutusele tulevad tasakaalustatud arengu küsimused.
 
Kell 13Jüri Ratas külastab Lasnamäe sotsiaalkeskust ning kell 14 Kristiine sotsiaalkeskust.
 
Teisipäev, 7. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Peaminister Andrus Ansip annab ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas.
 
Teine lugemine – 4 eelnõu: keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE), kalapüügiseaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE) ja (724 SE), sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE) ja hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE).
                         
Esimene lugemine – 4 eelnõu: rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (794 SE), liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (874 SE) ja Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
kultuurikomisjonis – kell 13 muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE);
majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (853 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.30 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants;
rahanduskomisjonis – kell 14 kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 870 SE); perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse eelnõu ( 836 SE); kell 14.30 kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots
sotsiaalkomisjonis – kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (856 SE); tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE) tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (845 SE);
väliskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arengukoostöö ministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 9. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;     
õiguskomisjoniskell 14 karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (717 SE);
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikaitse nõukogu istungil.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus peab Tallinna 21. Koolis loengu “Eesti majanduse olukord ja perspektiivid”.
 
Kolmapäev, 8. detsember
 
Kell 13infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 7 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE), konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE), keskkonnatasude seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (809 SE) ning kalapüügiseaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE) ja (724 SE).
 
Teine lugemine – 10 eelnõu: otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus“ eelnõu (850 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (851 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ eelnõu (852 OE), notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE), Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE), jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE), halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (814 SE), kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE) ning meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE).
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (862 SE), Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE) ja arhiiviseaduse eelnõu (854 SE).
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia üldkogul (Akadeemia majas).
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Mustamäe Sotsiaalmaja.
 
Kell 16 – Riigikogu õiguskomisjoni liikmed kohtuvad ELSA Estonia (European Law Students Association) üliõpilastega (ruum 241).
 
Neljapäev, 9. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 5 eelnõu: sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE), notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE), Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE), jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE) ja hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE).
 
Esimene lugemine: otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (869 OE).
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: Eesti rahvastiku tervis. Ettekannetega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse juht Jarno Habicht.
 
Komisjonide istungid:
 
majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu ( 874 SE); riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE);
põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (875 OE);
riigikaitsekomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (849 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (848 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (847 OE); rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE);
sotsiaalkomisjonis – kell 14 vaimupuudega inimeste hambaravi; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE); 
õiguskomisjoniskell 14 kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; võlaõigusseaduse, mittetulundusühingute seaduse jt. seaduste muutmise seaduse eelnõu (881 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitika- ja majandusosakonna juhataja Marc Nordbergiga.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Pirita sotsiaalkeskust.
 
Kell 14 – Riigikogu teabekeskuses (Toompea 1) toimub demokraatia töötuba teemal „Muukeelne noor Eestis – võimalused ja väljakutsed”. Seminaril arutatakse Eestis elavate erinevatest rahvustest noorte olukorra ja eneseteostusvõimaluste, viimase aja arengute ning kitsaskohtade üle. Arutelu üheks lähtepunktiks on uuringu „Lõimumiskava monitooring 2010” tulemused, mis käsitlevad 18-35-aastaste mitte eestikeelsete noorte integratsiooni Eesti ühiskonda. Sõna võtavad Raivo Vetik Tallinna Ülikoolist, Andres Herkel Riigikogu põhiseaduskomisjonist, Silver Pramann kultuuriministeeriumist ja Jevgeni Krištafovitš ühendusest Avatud Vabariik.
 
Kell 14.50Keit Pentus kohtub “Minu Riik” programmi raames Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilastega.
 
Reede, 10. detsember
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) – kell 10 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad 13. ja 14. detsembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välisasjade (ÜN/VN) nõukogu istungitel, kutsutud välisminister Urmas Paet; ELAKis Eesti seisukohad 13. – 14. detsembrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrusi, mis käsitleb toiduabi jaotamist liidu enim puudustkannatavatele isikutele; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Galileo programmil põhineva satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutavale avalikule teenusele juurdepääsu võimaldamise korda; seisukoha andmine majanduse- ja eelarvepoliitika tugevdamise seadusandlik paketile; 
 
Kohtumised:
 
Kell 9.15 – rahanduskomisjoni kohtumine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga (ruum L 240).
 
*
 
Välislähetused:
 
4. – 8. detsembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Sven Mikser ning Kadri Simson (4. – 9. dets) osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA Atlandiülesel parlamentaarsel foorumil.
 
6. – 7. detsembrini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Soomes Helsingis Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu (PN) tippkohtumisel. Arutusel on BA ja PN prioriteedid ja koostöö 2011. aastal.
 
7. – 10. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb raportöörina Prantsusmaal Strasbourgis ENPA migratsioonikomitee ja monitooringukomitee istungitel. Arutusel on Gruusia, Moldova, Ukraina, Serbia, Armeenia, Albaania ja Türgi liikmekohustuste täitmisega seotud küsimused.
 
7. – 15. detsembrini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Jaapanis Nagoyas Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) 28. üldassambleel.
 
9. – 10. detsembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb Suurbritannias Londonis Parlamentide vahelise Liidu (IPU) Briti grupi korraldataval seminaril „Noorte osalemine poliitikas”.
 
9. – 11. detsembrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Trivimi Velliste osaleb Belgias Brüsselis Beneluxi parlamendi istungil ning Beneluxi ja Balti Assamblee presiidiumide kohtumisel.
 
9. – 12. detsembrini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis Atlandiüleste suhete teemalisel konverentsil, kus ta esineb ettekandega. Kõne all on väärtuste ja poliitiliste traditsioonide sarnasus ja erinevus, suhted Venemaaga, majanduse üleilmastumise ja säästliku energiakasutusega seonduv.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside