Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 5. veebruar

Kell 15 algab täiskogu istung, kus peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti välis- ja julgeolekupoliitika järjepidevuse (nr 257), Estonia parvlaevaga seonduva (nr 259), euroga liitumise (nr 260) ja maadevahetuse (nr 262) kohta, siseminister Kalle Laanet vastab IRL rahastamise (nr 256) kohta ning põllumajandusminister Ester Tuiksoo riikliku järelevalve teostamise kohta maaparandusprojektide üle (nr 261). Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
 
 
Komisjonides:
Keskkonnakomisjonis  – Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 otsuse eelnõu (1071 OE); maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1075 SE); välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eenõu (985 SE); loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE); rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE).

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (1083 SE); Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1055 SE); planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1069 SE).

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1079 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1080 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1094 SE).

Riigikaitsekomisjonisühine väljasõiduistung väliskomisjoniga kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis ja Süürias” otsuse eelnõu (1100 OE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE).

Väliskomisjonisühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE); piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE), kutsutud piirivalveameti peadirektor Roland Peets; päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE), kutsutud päästeameti peadirektori asetäitja Ain Karafin.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine regionaalminister Jaan Õunapuuga.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – riigikontrolli auditi “Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse (OJKK) rajamine” arutelu, kutsutud keskkonnaminister Rein Randver.

Üritused
Kell 10.30 – Riigikogu aseesimehed Maret Maripuu ja Ene Ergma osalevad Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus näituse „Piiririikidest partneriteks Euroopas” avamisel.

Teisipäev, 6. veebruar

Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 2 eelnõu ja esimesele lugemisele 3 eelnõu.

Komisjonides:
Maaelukomisjonis  – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (982 SE); erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu (1060 SE); püsiasustustega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palga- astmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE).

Väliskomisjonis – ülevaate Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest annab ENPA Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson.

Üritused:
Kell 13 – Riigikogu esimees Toomas Varek ja sotsiaalminister Jaak Aab avavad Riigikogu hoone vestibüülis Euroopa Sotsiaalfondi fotonäituse. Fotonäituse eesmärgiks on teada anda, mida Euroopa Sotsiaalfondi toetusel Eesti inimeste arendamiseks ning tööalase konkurentsivõime tõstmiseks alates 2004. aastast Eestis korda on saadetud. Fotonäitus annab ülevaate edukamatest ning huvitavamatest projektidest, mille abil inimesed tööd on leidnud või endale ise töökoha loonud. Piltidel on võimalik näha nii neid, kes ise initsiatiivi üles on näidanud ning töötust FIEks hakanud,  kui ka pereettevõttega algust teinuid. Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa Liidu struktuurifond, mis aitab kaasa inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmisele. Euroopa Sotsiaalfond tähistab aastal 2007 oma 50. aastapäeva. Fotonäitusel kajastatud edulood on saadaval aadressil http://www2.sm.ee/esf/index.php?lk=243 Näitus jääb avatuks 20. veebruarini.

Kolmapäev, 7. veebruar

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning sotsiaalminister Jaak Aab.

Kell 14 algaval istungil tuleb arutusele 17 päevakorrapunkti: kolmandale lugemisele 1 eelnõu, teisele lugemisele on kavandatud 14 eelnõu, muuhulgas ka valitsuse algatatud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007 – 2013 heakskiitmise otsuse eelnõu (1053 SE), isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE), piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE) ning päästeteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE). Esimesele lugemisele tuleb 2 eelnõu.

Üritused:
Kell 12.30 avab Riigikogu esimees Toomas Varek Toompea lossikunstisaalis Tiina Tammetalu maalinäituse „Eesti maastik”.

Neljapäev, 8. veebruar

Kell 10 algaval istungil on kavas 8 eelnõu kolmas lugemine.

Komisjonides:
Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (1051 SE).

Õiguskomisjonis – keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE).

Kohtumised:
Kell 13 kohtub Toomas Varek Eestis visiidil viibiva Riksdagi esimehe Per Westerbergiga.
Kell 14 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Birma Liidu Rahvusnõukogu delegatsiooniga.

Üritused:
8. – 9. veebruarini on Eestis visiidil Rootsi parlamendi (Riksdagi) esimees Per Westerberg koos teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad Riksdagi keskkonna- ja põllumajanduskomisjoni esimees Anders Ygeman, väliskomisjoni aseesimees Urban Ahlin, keskkonna- ja põllumajanduskomisjoni aseesimees Erik A. Eriksson, väliskomisjoni liige Walburga Habsburg Douglas ning Riksdagi peasekretär Anders Forsberg.Visiidi käigus kohtutakse Riigikogu esimehe Toomas Vareki, president Toomas Hendrik Ilvese, peaminister Andrus Ansipi ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade Komisjoniga. Delegatsioon tutvub ka Okupatsioonimuuseumiga.
President Toomas Hendrik Ilves võtab Riksdagi delegatsiooni vastu neljapäeval, 8. veebruaril kell 16 ning peaminister Andrus Ansip kohtub külalistega reedel, 9. veebruaril kell 11.

Reede, 9. veebruar

Komisjonides:
Väliskomisjonis – 20. veebruarile kavandatud välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena, valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Urmas Paet.
Kell 10.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil 12.-13. veebruaril 2007, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12.-13. veebruaril toimuval kultuuriministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru.
 
Kohtumised:
Kell 9.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Riksdagi esimehe Per Westerbergi ja teda saatva delegatsiooniga.
*       *       *
Välislähetused:

4. – 6. veebruarini
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson (5. – 6. veebr.) ja majanduskomisjoni liige Igor Gräzin osalevad Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia alasel kolmandal parlamentidevahelisel ühiskohtumisel. Arutusel on küsimused, mis käsitlevad jätkusuutlikku energiat, siseturgu ja innovatsiooni ning inimkapitali probleeme seoses hariduse, töökohtade loomise ja sotsiaalsete aspektidega.
4. – 23. veebruarini
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.
8. – 10. veebruarini
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi istungil ja kohtumisel Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu presiidiumiga. Arutusel on Balti riikide päevakajalised küsimused ning toimub Läti presidendile Vaira Vîke Freibergale Balti Assamblee medali üleandmise tseremoonia.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside