Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal 5. – 8. novembrini

Esmaspäev, 5. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele, mis käsitlevad uurimis- ja jälitusorganite tegevust ja justiitsministeeriumi haldussuutmatust. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

päevakord:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 8.-9. novembrini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl;

kultuurikomisjonis – Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), võimalikud muudatusettepanekud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõule (122 SE);

maaelukomisjonis – arutelu loomsete jäätmete käitlemisest, põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE);

majanduskomisjonis – väärismetalltoodete seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE), kindlustustegevuse seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), postiseaduse muutmise seaduse algatamine;

põhiseaduskomisjonis – teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Sihtasustuse Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus esindajatega, otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” (140 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (142 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (141 OE), otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” (143 OE) ning otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” (144 OE);

sotsiaalkomisjonis – kohtumine sihtasutuse Haraka Kodu esindajatega;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad  Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust, eelnõu kohta, kohtumine välisminister Urmas Paetiga, kutsutud ka välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE), notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Erakonna Eestimaa Rohelised esitatud täiendava aruande  läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise kohta, Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid poolt esitatud  täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta, kokkuvõte sügisesest vaheküsitlusest, avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaated auditiaruande „Linna- ja vallavalitsuse haldamis- ning valitsemiseelarve kasutamine”, auditiaruande „Pedagoogide jt haridustöötajate töötasudeks eraldatud raha kasutamine kohaliku omavalitsuse üksustes” ning auditiaruande „Euroopa Liidu toetusraha kasutamisest Eestis aastatel 2004-2006” kohta;

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma esitleb Toompea lossi kohvikus inglisekeelset aastaraamatut „Estonia 2007-2008”. See on  uus väljaanne 1998. aastal alustatud aastaraamatute seerias. Vt: www.estonianyearbook.ee

Teisipäev, 6. november

Kell 10 algaval istungil on päevakorras Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine ning Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (132 OE) esimene lugemine.

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Etendusasutuste Juhtide Liidu esindajatega, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine, arutelu doktorantide õppelaenu osalisest kustutamisest ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise vajalikkusest;

maaelukomisjonis – külastatakse Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi;

majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE), elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), postiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisest;

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses valitsusasutuste ühendamisega (125 SE), riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (111 SE) erakonnaseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (112 SE);

rahanduskomisjonisühisistung sotsiaalkomisjoniga kell 14 (ruum L241), toimub kohtumine puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega, orienteeruvalt kell 14.45 kohtub rahanduskomisjon TALO esindajatega;

riigikaitsekomisjoniskaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) ning relvaseaduse, planeerimisseaduse ja päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE);

sotsiaalkomisjonisühisistung rahanduskomisjoniga kell 14, toimub kohtumine puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega, pärast ühisistungit on arutusel riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE) ning riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE);

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE);

Kohtumised:

Kell 14Ene Ergma kohtub TTÜ välistudengitega.

Kolmapäev, 7. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning siseminister Jüri Pihl.

Kell 14 algaval istungil on teisel lugemisel konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) ning esimesel lugemisel Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (119 SE), 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE) ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE).

Kohtumised:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestis visiidile saabuva Horvaatia presidendi Stjepan Mesiciga.

Neljapäev, 8. november

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandalae lugemisele konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) ning teisele lugemisele keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE).

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub programmi „Minu riik” raames Haabersti Vene Gümnaasiumi õpilastega Toompea lossis ruumis L-262.

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – 8. – 9. novembrini toimub väljasõiduistung Ida-Virumaale, kohtutakse Viru Keemia Grupi ja teiste põlevkiviõli tootvate ettevõtete esindajatega, õhtul kohtutakse Peipsi kaluritega; 9. novembril külastatakse Estonia kaevandust, kohtutakse Eesti Põlevkivi, aga ka teiste põlevkivi kaevandavate ettevõtete esindajatega, tutvutakse Järve Biopuhastuse OÜga;

majanduskomisjonis – alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE);

rahanduskomisjonis – riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Balti Kaitsekolledžis, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, Jalaväe väljaõppekeskuses Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljonis ning Võru Lahingukoolis;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE),  riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), riikliku pensionikindlustuse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE);  

õiguskomisjonis – alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE);

Reede, 9. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK) kell 10 Eesti seisukohad 13. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar ning 15.-16. novembrini toimuval haridus-, noorte- ja kultuuriministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.

Kell 11.30 kohtuvad ELAKi liikmed Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rehn’iga.

*       *       *

Välislähetused:

4. – 5. novembrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ja liige Mai Treial osalevad Tšehhis Prahas Euroopa Terviseakadeemia (EHA) korraldataval 5. konverentsil, mis käsitleb diabeediprobleeme. Arutusel on nii globaalne kui Euroopa poliitiline initsiatiiv diabeedi seadmisel tervishoiu prioriteediks.

4. – 6. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Saksamaal Berliinis ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee nn külmutatud konfliktide (frozen conflicts) alasel kuulamisel. Ettekanded käsitlevad ajaloolaste vaatepunkti ja analüüsi lahendamata regionaalsete konfliktide osas Musta mere piirkonnas ja Kaukaasias. Samuti nende konfliktide tulevikku rahvusvahelise õiguse seisukohast ja Euroopa sekkumise võimalikkust lahenduste otsimisel.

4. – 6. novembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Saksamaal Berliinis ja Potsdamis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee istungil. Kuulatakse ettekannet ümberkorraldustest Saksa armees ning Saksamaa nägemust NATO ja Euroopa Liidu koostööst. Arutletakse NATO uue strateegilise kontseptsiooni üle ning NATO ISAF missiooni tulevikku Afganistanis.

4. – 7. novembrini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants osalevad Norras Oslos Põhjamaade Nõukogu korraldataval Põhja- ja Baltimaade kliimamuutuste ja energeetikaalasel seminaril. Muuhulgas käsitletakse ka süsihappegaasi saastuse vähendamisega seonduvat.

5. – 8. novembrini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Imre Sooäär osalevad Prantsusmaal Pariisis kollokviumil „Ballistiline raketitõrje Euroopas” ning WEU Assamblee presidentide laiendatud komitee, poliitika- ja kaitsekomitee ning tehnoloogia ja õhuruumi komitee istungitel.

7. – 9. novembrini

Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Sven Mikseriga on töövisiidil Euroopa Parlamendis ja NATO peakorteris Brüsselis. Toimuvad kohtumised, Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallase, suursaadik Raul Mälgu, ning Europarlamendi liikmetega. NATO peakorteris kohtutakse asepeasekretäri kaitseinvesteeringute alal Peter Floryga, kellega räägitakse raketikaitsest, küberkaitsest ja merendusega seonduvast. Kohtutakse Taani suursaadiku Per Poulsen-Hanseni ja Hollandi suursaadiku Herman Schaeperiga. Lõunalauas räägivad oma valdkonnast peasekretäri eriesindaja Kaukaasias ja Kesk-Aasias Robert F. Simmons, PFP partnerluse planeerimise ja aruandlusega tegeleva direktoraadi direktor Frank Boland, DASG operatsioonide direktoraadi esindaja James Pardew ning DASG kommunikatsiooni ja avaliku diplomaatia üksuse esindaja Stefanie Babst. Suursaadik Jüri Luik tutvustab Riigikogu liikmetele Eesti esinduse tööd. Väliskomisjoni delegatsiooni koosseisus on Brüsselis veel komisjoni liikmed Raivo Järvi, Toomas Varek, Vladimir Velman, Ivi Eenmaa ja Silver Meikar.

7. – 10. novembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Saksamaal Berliinis Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) korraldataval rahvusvahelisel kosmoseuurimise konverentsil, kus keskendutakse kosmose uurimise alasele tegevusele maailmas ning sellest tulenevalt Euroopa võimalustele ja kasulikkusele. Berliinist suundub Ene Ergma Görlitzisse Arvo Pärdi austamise tseremooniale. Arvo Pärdile antakse üle „Silla” auhind.

7. – 10. novembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman on ENPA delegatsiooni koosseisus valimiste-eelsel missioonil Venemaal Moskvas. Toimuvad kohtumised Duuma spiikri Boris Grõzlovi ja fraktsioonide poliitiliste liidrite Gennadi Zjuganovi, Vladimir Žirinovski ja Sergei Glazjeviga, konstitutsioonikohtu esimehe, keskvalimiskomisjoni esimehe ja mitme väiksema erakonna, liikumiste ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.

9. november

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Peep Aru ja Helle Kalda on Lätis Riias BA eelarvekomisjoni istungil, kus arutatakse BA 2008. aasta eelarvet.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside