Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 7. töönädal 5. – 8. novembrini

Esmaspäev 5. november

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Ardo Hansson, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning justiitsminister Kristen Michal. Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga tegevust seoses VEB fondiga (nr 199), põllumajandusministri valitsemisalas toimuvat (nr 198) ning võlgade ümberkujundamist ja võlakaitse seadust (nr 202). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 9. novembril toimuval eelarve majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; Euroopa Komisjoni 2013. aasta tööprogramm, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi valitsemisala struktuurivahendite kasutamine; looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE);

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: õpetajahariduse suunad haridus- ja teadusministeeriumis, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning SA INNOVE juhatuse liige Silja Kimmel; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE);

maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE); Riigikogu avalduse “Eesti põllumajandusest ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformist” eelnõu (306 AE);

majanduskomisjonis – meresõiduohutuse seaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); planeerimisseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); arutelu vangide valimisõiguse reguleerimisest; 

rahanduskomisjonis – 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osalevad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ning sotsiaalminister Hanno Pevkur; riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE); otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” eelnõu (285 OE); otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2012. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (305 OE); 

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE);

sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), ruum L 333;

väliskomisjonis – informatsioon Eesti riigipiiri tähistamise ja väljaehitamisega seotud küsimustest, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tõnu Hunt, ning Politsei- ja Piirivalveameti ning siseministeeriumi vastavad spetsialistid; ülevaade 28. oktoobril 2012 toimunud Ukraina parlamendivalimistest;  

õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE); abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE); arutelu karistusseadustiku muutmise vajalikkusest võimuesindaja suhtes toimepandud süütegude osas (Viljandis toimunud politseinike peksmise juhtumite taustal), kutsutud justiitsminister Kristen Michal ja siseminister Ken-Marti Vaher; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (291 SE); vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on Riigikontrolli auditiaruanne „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); 

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 Riigikontrolli ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); kell 13.30 ühisistung korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga;

Üritused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Rahvusvähemuste nõukoja koosolekul (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb TTÜ peahoones akadeemik Olav Aarna 70 juubeli tähistamiseks korraldatud näituse avamisel.

Esmaspäevast, 5. novembrist saab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel vaadata Andrei Lobanovi isikunäitust „ROSTA aknad“.

Teisipäev, 6. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (251 OE), otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (260 OE), sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE), tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (242 SE), riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE) ning riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 14 jäätmemajanduse korraldamise kitsaskohad, kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Paikre prügila, keskkonnaministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 13 õppetoetuste ja õppelaenuseaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

maaelukomisjonis – kell 13 uuringu “Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja – takistused” lõpparuanne;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetluse arutelu; erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine; arvamus looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) põhiseaduspärasuse kohta; arvamus kriminaalmenetluse seadustiku § 366 ja § 367 kooskõla kohta põhiseaduse §-ga 24;

rahanduskomisjonis – kell 14 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb kaitseminister Urmas Reinsalu; 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 14 ühisistung väliskomisjoniga, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE);

väliskomisjonis – kell 14 ühisistung riigikaitsekomisjoniga (ruum L 241); väliskomisjonis on arutusel välissuhtlemisseaduse § 25 võimaliku muutmisega seonduv;  

Üritused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis maaelu arengukava 2007 – 2013 meetme 3.2. külade uuendamise ja arendamise projektinäidete rändnäituse.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Saue Päevakeskuse liikmetega Riigikogus.

Kell 15Ene Ergma kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Tofig N. Zulfugarovga.

Kell 16Jüri Ratas kohtub Inglise Kolledži õpilastega Riigikogus.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esitleb Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis oma raamatut „Sillad üle piiride“. Üritusel osalevad ka Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimees Jüri Ratas. Laupäeval, 10. novembril kell 16 esitleb Randjärv oma raamatut Tartus Vanemuise Kontserdimajas.

Kolmapäev, 7. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE) ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal. Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus. Ettekandega esineb riigikontrolör Mihkel Oviir.

Esimene lugemine – 6 eelnõu: riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (265 OE), 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE).

Üritused

Kell 6.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tähistamisel (ETV Stuudios 4).

Kell 9 – väliskomisjon kohtub Riigikogu parlamendirühmade juhtidega (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Jüri Ratas kohtub Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Tiina Tammetalu maalinäituse „Portreed“.

Kell 16 – väliskomisjon kohtub Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margeloviga.

Neljapäev, 8. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine: vanemahüvitise seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Komisjonides

maaelukomisjonis – kell 13 kohtumine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksooga;

rahanduskomisjonis – kell 14 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõud (268 SE) ja (280 SE);  

väliskomisjonis – kell 14 väliskomisjon arvamus „Eesti esindatus maailmas ja välisesinduste võrgustik“; informatsioon Eesti-Vene piirilepingute konsultatsioonide hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet;

Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avasõnadega rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa Liidu Läänemere strateegia ning aktuaalsed õigus- ja majandusküsimused, sealhulgas maksejõuetuse valdkonnas“ (Tallinna Ülikool).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Olümpiakomitee üldkoosolekul (Hotell Viru konverentsikeskus).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Laagna Rukkilille lasteaeda 30. aastapäeva puhul.

Kell 15Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga näituse „Liivimaa 16.-17. sajandi maakaartidel: Pilguheit Läti Rahvusraamatukogu kogudesse“ (Rahvusraamatukogu).

Reede, 9. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 12. novembril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 13. novembril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; Eesti seisukohad 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku läbirääkimistel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi.

Üritused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Linnupesa lasteaeda 45. aastapäeva puhul.

Kell 11 – Jüri Ratas võtab osa Tallinna ja Harjumaa osaluskohvikust.

Kell 12.15 – traditsiooniliselt on Riigikokku külla oodata Vanalinna Hariduskolleegiumi mardisante, keda tervitavad Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja parlamendi Mardid.

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Kaitseliidu Tallinna Maleva ühise tagalakeskuse avamisel.

Laupäev, 10. november

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Lõuna-Eesti meeskooride laulupäeval (Tartu Ülikooli aula).

*

Välislähetused

4. – 7. novembrini

Riigikogu liige Jaak Allik osaleb Aserbaidžaanis Bakuus 2. Bakuu rahvusvahelisel teatrikonverentsil „Maailma teatri areng 21. sajandil“.

5. – 6. novembrini

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb Belgias Brüsselis konverentsil „Uus Euroopa Liidu energiapoliitika 21. sajandiks“.

5. – 8. novembrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osaleb Suurbritannias Londonis võrdõiguslikkuse teemalisel parlamentaarsel konverentsil, mille korraldavad Parlamentidevahelise Liidu Suurbritannia parlamendirühm ning Ühiskondliku Parlamentaarse Assotsiatsiooni Briti haru (Commonwealth Parliamentary Association – CPA UK). Arutusele tulevad soolise esindatuse küsimused, parlamendiliikmete roll esindusdemokraatia kujundamisel, sooline võrdõiguslikkus meedias, poliitikas, seadusandluses, naised juhipositsioonil avalikus elus, aga ka majanduse forsseerimise ja hariduse korraldamisega seotud sooküsimused.

6. – 7. novembrini

Õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Kalle Laanet ja liikmed Andres Anvelt, Igor Gräzin, Siim Kabrits, Marika Tuus-Laul ning Peeter Võsa osalevad Soomes Helsingis õiguskomisjoni töökohtumisel Soome parlamendi administratiivkomisjoniga. Muulhulgas tulevad arutusele politseijõudude reform Soomes ning Eesti-Soome politseikoostöö, samuti tutvutakse Soome piirivalve tegevusega.

8. – 9. novembrini

Riigikogu esimees Ene Ergma, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv, asejuht Aadu Must, liikmed Aivar Kokk, Väino Linde, Neeme Suur, Ülo Tulik, Valeri Korb, Andre Sepp, Sven Sester, Vladimir Velman ja Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osalevad Leedus Vilniuses 31. Balti Assambleel ja Balti Nõukogu 18. istungjärgul. Arutusele tulevad koostöömehhanismid Põhja- ja Baltimaade finantsturgudel, Balti koostöö ühtse välismajanduspoliitika ning ühiste investeerimisprojektide arendamisel, käesolevad ja tulevikku suunatud tervishoiuprojektid, Balti huvide optimeerimine Euroopa Liidus jpm.

8. – 11. novembrini

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaal Berliinis kultuuripäevadel „Mare Balticum“, kus muuhulgas keskendutakse usu rollile ühiskonnas ning riigi ja kiriku suhetele.

9. – 12. novembrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Mati Raidma, Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad Tšehhis Prahas NATO PA 58. aastaistungil. Olulisemate teemadena leiavad käsitlemist NATO roll merejulgeoleku kindlustamisel ja piraatlusevastases võitluses, Araabia kevade õppetunnid ning mõju Euro-Atlandi piirkonnajulgeolekule, majanduslikud ja poliitilised muutused Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika regioonis ning eurokriisi allikad ja tagajärjed, üleminekuperiood Afganistanis ja Edela-Aasia julgeolek, aga ka arengud Süürias ja Iraanis. NATO PA Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser tutvustab kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportöörina Afganistani julgeolekupoliitika tulevikusuundi käsitlevat raportit. Peaassambleel esinevad pöördumistega NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen, Montenegro president Filip Vujanovic ning Gruusia president Mihheil Saakašvili. Aastaistungist võtab osa ligikaudu 350 parlamendiliiget 28st NATO liikmesriigist.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside