Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal 5. – 8. märtsini

Esmaspäev, 5. märts

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi, sotsiaalminister Hanno Pevkur, siseminister Ken-Marti Vaher ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt alusetult kinnipeetuid (nr 96), vedelkütuse erimärgistamist (nr 101), arstiabi kättesaadavust Eestis (nr 91), patsientide ravita jätmist (nr 94), nõuetele vastavate rehvide kasutamist (nr 93), Eestit kui Venemaa organiseeritud kuritegevuse transiidikoridori (nr 102), Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rahastamist (nr 95) ning Vaeküla kooli (nr 111). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 ülevaade 1. – 2. märtsini toimunud Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 8. märtsil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil; Eesti seisukohad 9. märtsil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 9. – 10. märtsini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning Euroopa Komisjoni teatisele „Energia teekaart aastani 2050ˮ; „Eesti merenduspoliitika 2011-2020ˮ tegevuskava;

kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja Euroopa Komisjoni teatisele “Energia tegevuskava aastani 2050”;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 NATO salastatud teabe juurdepääsusertifikaatide väljastamise korra muutmise arutelu, kutsutud riigi julgeoleku volitatud esindaja Märt Kraft, kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Taimar Peterkop, Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti esindajad; õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjonis – vaesus lastega peredes ning laste ja perede arengukava 2012-2020, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur (ruum L 333); eestkoste probleemid; kutsutud justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE) ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine; 

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi, maanteeameti ja Riigikontrolli esindajad, samuti Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi direktor Andrus Aavik (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Teisipäev, 6. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE)

Esimene lugemine – 3 eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) ning “Eesti merenduspoliitika 2011–2020” tegevuskava eelnõu (145 TK).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 14 keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE);

kultuurikomisjonis – kell 13 parlamentaarne kuulamine – Riigikontrolli audit „Riigi tegevus tippspordi toetamisel“, kutsutud kultuuriminister Rein Lang ning teised kultuuriministeeriumi ja riigikontrolli esindajad (ruum L 333);

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Pagarite Seltsi esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 14 hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE); transpordi arengukava rakendusplaani 2012-2013 tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 Vabariigi Presidendi otsus nr 59 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse väljakuulutamata jätmine, kutsutud presidendi õigusnõunik Ülle Madise; erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks, kutsutud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu; MTÜ Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni ettepanek 7. jaanuar riiklikuks pühaks kuulutamise kohta;

riigikaitsekomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed osalevad õiguskantsleri juures lasteombudsmani ümarlaual “Laste vaesus- otsime lahendusi!”

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega EMSL Vabaühenduste Liidu kodanikuühiskonna aasta tegijate auhindade üleandmisel (Toompea lossi Valge saal).

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma korraldataval seminaril „Riiklik planeerimine ja teenuste kättesaadavus“ Riigikogu konverentsisaalis.

Kell 16 – Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 7. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) ning karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE) ja ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu naisteühenduse koosolek (ruum L 240).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Lilli-Krõõt Repnau Tallinna ainelise graafikanäituse.

Neljapäev, 8. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) ning käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (89 UA) uuesti arutamine.

Komisjonides:

majanduskomisjoniskell 14 Eesti seisukohad riigihankeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta;

väliskomisjonis – kell 12.30 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist; Eesti seisukohad 9. – 10. märtsini Kopenhaagenis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse (181 OE);

Üritused ja kohtumised:

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega naisjuhtide ja ettevõtjate konverentsil 2012 „Eesti naine – suurepärane juht“.

Kell 13 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Riigikogu  sotsiaal-, õigus- ja põhiseaduskomisjonide koostöös korraldatav konverents “Rahvusvahelised standardid naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks“. Avasõnad ütleb sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna, ettekannetega esinevad naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise eksperdid Euroopa Nõukogu sekretariaadist, Saksamaa pereasjade, eakate, naiste ja noorsooküsimuste ministeeriumist ning Hispaania justiitsministeeriumist, samuti EWL naistevastase vägivalla Eesti seirerühmast.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori Francis Gurryga.

Reede, 9. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 12. märtsil toimuval eurogrupi kohtumisel ja 13. märtsil toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta,   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, Euroopa Komisjoni teatisele “Energia tegevuskava aastani 2050” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõudele riigihangete kohta, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta ning vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hangete kohta; 

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tööandjate Keskliidu 95. aastapäeva konverentsil „Tuulelohe lend“.

*

27. veebruarist – 9. märtsini

Riigikogu Eesti-USA parlamendirühma esimees Kadri Simson, aseesimees Imre Sooäär (26.02-11.03) ja liikmed Jüri Ratas, Annely Akkermann, Remo Holsmer, Kalvi Kõva, Indrek Saar ja Sven Sester on Ameerika Ühendriikides Washingtonis, Seattle’is, kus tutvutakse USA presidendi valimiste süsteemi praktilise poolega.

2. – 9. märtsini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Indias New Delhis ja Mumbais Eesti Arengufondi India visiidil. Toimuvad kohtumised India parlamendis, ministeeriumites, äriringkondades. Osaletakse ka hindikeelse „Kalevipoja“ esitlusel New Delhi raamatumessil.

4. – 8. märtsini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Mati Raidma osaleb Prantsusmaal Pariisis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. Külastatakse I’lle Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Landivisiau’ mereväe-aeronautika baasi.

8. – 9. märtsini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo ja alalise komitee istungitel. Arutusel on ENPA kevadistungi päevakorraga seonduv ning otsuseeelnõud, mis puudutavad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu idapartnerlust, uppunud laevavrakkide keskkonnamõjusid, aga ka Euroopa rahvusparlamentide töö kvaliteedi hindamist.  

8. – 9. märtsini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja liige Neeme Suur ning Riigikogu majanduskomisjoni liige Kalev Lillo osalevad Lätis Ventspilsis BA parlamentaarsel seminaril „Kestlik ja lõimunud Balti teadus- ja innovatsiooniruum“.

9. – 12. märtsini

Riigikogu liige Yana Toom osaleb Ukrainas Simferoopolis rahvusvahelisel ümarlaual „Vene keel Euroopas – kogemus ja perspektiivid“.

Riigikogu pressitalitus

                       

                       

 

Tagasiside