Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal 5. – 8. maini

Esmaspäev 5 mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Arupärimised käsitlevad Vaga ja Valka elanikele teenuste osutamist (nr 51), põlevkivi tehnoloogia arendamist (nr 52), gümnaasiumireformi (nr 54) ning õpilaskodude rahastamist (nr 56). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda:

Riigikogu juhatuse liikmete nädalakavaga saab lähemalt tutvuda siin:

Riigikogu esimees Ene Ergma:

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland:

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi kiri keskkonnatasude seaduse muutmise kohta;

kultuurikomisjonis – kutseseaduse eelnõu (213 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE);

majanduskomisjonis – tutvumine uuringu „Eesti transiit ja logistika“ II osaga, hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE);

põhiseaduskomisjonis – otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine metsanduse probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (251 OE), lennundusseaduse § 71 lõike 2 põhiseadusele vastavus, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (226 OE);

riigikaitsekomisjonis – surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE), elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE);

õiguskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr. 108272006 „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruandest „Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule”;

Kohtumised ja üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina suursaadiku Xie Junpingiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Valges saalis Valgamaa kuu Riigikogus. Tutvustatakse Valgamaa kuu programmi ning samas avatakse nädal „Ettevõtlik Valgamaa“. Esinevad Valga Gümnaasiumi noortekoor Ehe ja Valgamaa tunnustatud torupillimuusik Ants Taul. Kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma toodangut, avatud on Valgamaa turismiinfopunkt. Näitust saab vaadata Riigikogu hoone fuajees ning see jääb avatuks 9. maini.

Kell 17Ene Ergma osaleb Metsanädala avamisel Pärnus (Rüütli platsil).

Teisipäev 6. mai

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE).

Jätkatakse riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimest lugemist. Esimesele lugemisele tulevad kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (238 SE) ning karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – kell 12 ühine väljasõiduistung riigieelarve kontrolli komisjoniga Lääne-Virumaale, tutvutakse Riigimetsa Majandamise Keskuses läbiviidud struktuurimuudatuste pilootprojekti tulemustega;

kultuurikomisjoniskell 13 noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;

maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE), kutsutud põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoniskell 13 väljasõiduistung Lennuliiklusteeninduse ASi ja ASi Tallinna Lennujaam;

põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Eesti inimarengu aruande 2007 arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 14 algab ühisistung sotsiaalkomisjoniga (ruumis 262), päevakorras on ülevaade Eesti Töötukassa tegevusest, seejärel jätkub rahanduskomisjoni istung Jaan Sven Männiku Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu ( 257 OE), hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE) ning Eesti esindaja Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse nimetamine otsuse eelnõu algatamise aruteluga;

riigikaitsekomisjonis – 2008. aasta eelarve riigikaitse valdkonna võimalikud kärped, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo, otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE), kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE), kell 14.00 algab ühisistung rahanduskomisjoniga (ruumis 262), päevakorras on ülevaade Eesti Töötukassa tegevusest, seejärel jätkub sotsiaalkomisjoni istung elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE) aruteluga;

õiguskomisjoniskell 14 äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE);

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 12.00 ühine väljasõiduistung keskkonnakomisjoniga Lääne-Virumaale, tutvutakse Riigimetsa Majandamise Keskuses läbiviidud struktuurimuudatuste pilootprojekti tulemustega;

Kohtumised ja üritused:

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tšehhi Vabariigi peaministri Mirek Topolánekiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 18 – Ürituse „Klapid eest“ raames annab Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland üliõpilastele Rahvusraamatukogus loengu NATOst, maailma kriisikolletest ja Eesti rollist.

Kolmapäev 7. mai

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ning minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), esimesele lugemisele tuleb 5 valitsuse algatatud eelnõu: hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu  (229 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE) ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb INTOSAI keskkonnaauditite töögrupi juhtkomitee koosolekul, kus ta esineb sõnavõtuga (Viru hotellis).

Kell 16Ene Ergma osaleb raamatu „Konstantin Konik Unustatud suurmees“ esitlusel (Poska majas).

Neljapäev 8. mai

Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Komisjonides:

majanduskomisjonis – kell 14 lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kaevandamisseaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE), surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse; 

sotsiaalkomisjoniskell 11 kohtutakse Valga maakonna esindajatega, arutusel on tööhõive Valgamaal;

Kohtumised ja üritused:

Kell 12.00 –  Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland annab Prantsuse raadiole intervjuu teemal „Generation portraits”.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Kohtla-Järve Estonia kaevandust ning kohtub ettevõtte juhtkonnaga.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Kaitsejõudude Peastaabis ohvitseride kogu koosolekul.

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Tamsalus toimuval võrkpallikohtumisel. Üritusest võtavad osa Lääne-Virumaalt Riigikokku valitud liikmed.

Reede 9 mai

väliskomisjonis – kell 10 komisjoni Türgi visiidi ettevalmistamisega seonduv, ülevaade olukorrast Türgis ja Eesti-Türgi suhetest (Tõnis Idarand), Riigikogu liikmete osalemine vaatlejatena 21. mail toimuvatel Gruusia üldvalimistel;

Kohtumised ja üritused:

Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland viibivad Lääne-Virumaal Euroopa Päeva tähistamise üritustel.

Ene Ergma peab astrofüüsika loengud Kadrina Keskkoolis (kell 9.30) ning Väike-Maarja Õppekeskuses (kell 10.45). Seejärel tervitab Riigikogu esimees kell 13.30 Rakvere Keskväljakult algavat laste rongkäiku, millega tähistatakse Euroopa Päeva. Kell 14 tutvutakse Euromessiga (Spordihallis) ning kell 15 külastatakse Virumaa Muuseumides näitust “Sünnist saadik Eesti külastamine”. 

Kristiina Ojuland annab kella 10st 12ni igakuise intervjuu Raadio Virule ja võtab vastu kodanikke Rakveres Tallinna tn 25. Pärast seda avab Ojuland Euroopa Päeva ning osaleb teistelgi üritustel, mis päeva raames Virumaal toimuvad.

*      *      *

Välislähetused:

4. – 6. maini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär (4.-7.05) osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa julgeoleku strateegilised valikud“ ja Assamblee komiteede istungitel.

4. – 6. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tšehhis Prahas kaitsealasel konverentsil „Pärast NATO Bukaresti tippkohtumist: Euroopa ja Ameerika raketitõrje perspektiivid“. Konverentsi korraldab Tšehhi välisministeerium koostöös Tšehhi Euro-Atlandi Nõukoguga.

4. – 8. maini

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Itaalias Napolis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee atlandiülese kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee istungil.

5. mai

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb Soomes Helsingis Läänemere parlamentaarse konverentsi sotsiaaltöörühma koosolekul.

6. – 7. maini

Euroopa Liid asjade komisjoni liige Urmas Reinsalu osaleb Lätis Riias seminaril „Euroopa Liidu tulevikupeegeldus: Lissaboni lepingu tagajärjed“, mille korraldab Läti välisministeerium koostöös TAIEXiga.

6. – 8. maini

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Taavi Rõivas, Rein Ratas (5.-8.05) ja Evelyn Sepp (5.-8.05) osalevad Sloveenias Brdo kongressikeskuses toimuval 39. COSACi konverentsil.

8. mai

Riigikogu liige Raivo Järvi osaleb Soomes Helsingis rahvusvahelisel seminaril “Integratsioon või killustumine? Euroopa Liidu – Venemaa suhete tulevikusuunad”. Seminari korraldavad Rootsi Rahvapartei Soomes ning Euroopa Liberaaldemokraatlik Partei.

8. – 9. maini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Peep Aru ja Helle Kalda osalevad Leedus Vilniuses BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni ning majandus-, kommunikatsiooni- ja informaatikakomisjoni kultuuri- ja loovtööstuse alasel ühisistungil.

8. – 23. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias ja Gruusias sealsetel parlamendivalimistel. Serbias toimuvad parlamendivalimised 11. mail, Gruusias 21. mail.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside