Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 17. töönädal

 

5. – 8. juunini

Esmaspäev, 5. juuni

Kell 15 algaval istungil vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps arupärimistele Eesti Vabariigi õppeasutuste direktoritele või pedagoogidele kehtivate keelenõuete (nr 230) ja religiooniõpetuse kohta gümnaasiumides (nr 235). Arupärimisele religiooniõpetuse kohta (nr 236) vastab ka õiguskantsler Allar Jõks. Lisaks sellele peab ta vastama arupärimisele eelnõu „Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks” menetlemise kohta (nr 234). Siseminister Kalle Laanet vastab arupärimisele sisejulgeoleku hetkeolukorra kohta (nr 227). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel ning seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi. Kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Transpordis biokütuste osakaalu suurendamise eest vastutava ministeeriumi küsimus; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja keskkonnaminister Villu Reiljan. Eesti seisukohad 8.-9. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel.

Keskkonnakomisjonis – punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (888 SE).

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE). 

Majanduskomisjonis – erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE); lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (892 SE); korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse, ehitusseaduse, seadmete energiatõhususe seaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE); vedelkütusevaru seaduse, vedelkütuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE). Transpordi arengukava 2006-2013 ja ühistranspordi arenguprogrammi 2006-2010 arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – presidendi poolt väljakuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse arutelu; Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE); kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE); investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse, Tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE). Arvamuse andmine ELi Nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE). 

Riigieelarve kontrolli komisjonis – teiste hulgas arutusel järgmised auditiaruannete ülevaated: rahandusministeeriumi tegevus rakendusasutuste ja -üksuste akrediteerimisel; Tallinna Ülikooli majandustegevus; Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutuse majandustegevus. Samuti tuleb arutusele Euroopa Liidu ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ühisalgatusel töötava organisatsiooni SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) rahvusvaheliste tippekspertide koostatud raport Eesti Riigikontrolli kohta. Lisaks arutusel ka riigikontrolöri arvamus Riigikontrolli ja parlamendi vahelise koostöö tõhustamiseks.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 – valitsuse ettekandega tutvumine; kutsutud välisminister Urmas Paet. Samuti tuleb arutusele välisministeeriumi haldusala 2007. aasta eelarve ning Eesti välisesinduste arengukava 2006-2009 hetkeseis.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE); kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE); äriseadustiku ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE);   Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (900 OE).

Üritused:

Kell 10 – Isamaaliidu fraktsiooni liige Peeter Tulviste kohtub Austria Rahvusnõukogu Vabaduspartei fraktsiooni esimehe Günther Barneti ja saadik Josef Bucheriga.

Kell 12.30   Eesti-Georgia arengukoostöö raames õppevisiidil viibiv Georgia parlamendi delegatsioon kohtub Eesti-Georgia parlamendirühma esimehe Andres Herkeliga.

Teisipäev, 6. juuni

Kell 10 algaval istungil toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Lisaks sellele on päevakorras viis eelnõu, mis kõik tulevad esimesele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – arutusel religiooniõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

Maaelukomisjonis – uuringukeskuse Faktum & Ariko uuringu „Eesti elanikkonna hoiakud maaelu probleemide suhtes” tutvustus.

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu seoses Euroopa Komisjoni poolt Eesti vastu algatatud rikkumismenetlusega ülevõtmata direktiivi osas. Riigivara tasuta võõrandamisega seotud küsimused.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2005. aasta aruandest. Riigieelarve seaduse § 9¹ muutmise seaduse eelnõu (881 SE).  

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).  

Väliskomisjonis – arutusel presidendi otsus välissuhtlemisseaduse (365 SE) väljakuulutamata jätmisest.

Õiguskomisjonis – piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE); halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE). 

Üritused:

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Gruusia parlamendi inimõiguste komisjoni esimehe Elene Tevdoradze ja õiguskomisjoni liikme Paata Lezhavaga  (RK esimehe külalistetoas).

Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek, riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa võtavad osa Riigikaitse nõukogu istungist Kadrioru lossis.

Kell 18 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Rootsi suursaadiku Dag Harteliusega (residentsis, Pikk 28)

Kell 19.30 – ELAKi esimees Kristiina Ojuland kohtub Eestisse kolmepäevasele visiidile saabunud Sloveenia Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga.

Kolmapäev, 7. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, minister Paul-Eerik Rummo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 18 eelnõu, millest 6 tuleb kolmandale, 6 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Päevakorras on ka presidendi poolt väljakuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse uus arutelu. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas ka valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE). Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Üritused:

Kell 9.15 – maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Bundestagi turismikomisjoniga.

Kell 12 – Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Riigikogu ELAKi liikmetega. Kell 13.15 võtab külalised vastu Riigikogu aseesimees Maret Maripuu.

Neljapäev, 8. juuni

Kell 10 algaval istungil astub kõnepulti Riigikohtu esimees Märt Rask, kes annab ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Teisele lugemisele tuleb elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE).

Komisjonides:

Põhiseaduskomisjonis – arutusel Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (868 SE); halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE). Poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu. Õiguskantsleri ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega täitmise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE). 

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12.-13. juunil toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil.

Üritused:

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esindajatega.

Kell 13.15 – Valges saalis toimub sotsiaalkomisjoni avalik istung teemal „Rahvastiku tervisepoliitika- investeering tervisesse”.

Reede, 9. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12.-13. juunil toimuval ELi üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; kutsutud välisministeeriumi esindaja. Kohtumine Eesti alalise ELi esinduse juhi suursaadik Väino Reinartiga.

Üritused:

Kell 9.25 – rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen kohtub Bundestagi SPD fraktsiooni aseesimeeste Ludwig Stiegler ja Joachim Poß`iga.

Kell 9.30 – väliskomisjoni liikmed osalevad Eesti ja Soome välisministeeriumi ning Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse poolt organiseeritud põhjamõõtme poliitika teemalisel konverentsil Olümpia hotelli konverentsikeskuses.

***

Välislähetused:

3. – 10. juunini

Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Ukrainas Civic League Ukraina-NATO töörühmas, milles tuleb arutusele Ukraina euroatlandi integratsiooni teema.

3. – 10. juunini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad Türgis ülemaailmsel Aserbaidžaani kongressil.

5. juuni

Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Londonis ENPA poliitikakomitee raportöörina sümpoosionil „Euroopa Liidu ja Venemaa energiaalased suhted”.

6. juuni

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel on Pariisis ENPA monitooringu komisjoni istungil.

8. – 11. juunini

Õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi osaleb Thbilisis ÜRO väikerelvade ja kergrelvastuse kontrolli töörühma koosolekul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside