Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal

5. – 8. detsember 2005

Esmaspäev, 5. detsember

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille projektis on 32 teemat. Sellele järgnevalt on Riigikogu liikmetel võimalus esineda vabas mikrofonis vabalt valitud teemadel.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 6. detsembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd. Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta ning seisukohad 8.-9. detsembril toimuval töö-, sotsiaalpoliitika-, tervishoiu- ja tarbijakaitsenõukogu kohtumisel. Kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); Riigikogu otsuse "Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine" eelnõu (785 OE).

Maaelukomisjonis – seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE); taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE); elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE); Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos" eelnõu (774 OE); Riigikogu otsuse "Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis" eelnõu (775 OE); Riigikogu otsuse " Eesti Kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis" eelnõu (776 OE).

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005 – Vabariigi Valitsuse ettekanne, kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk. Järgnevalt arutusel Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi strateegia 2006-2009. Kutsutud välisministeeriumi esindajad. Riigikogu otsuse "Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine eelnõu (782 OE). Järgnevalt arutusel Riigikogu rahvusvaheline poliitikakonverents ning Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide Gruusiale suunatud arengukoostööd koordineeriva Riigikogu töörühma moodustamine.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (716 SE); karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine; Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang. Vabariigi Valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE);õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE); Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE).

Üritused:

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub delegatsiooniga, mida juhivad Eesti-Soome Seltsi esimees Enn Anupõld ja Soome suursaadik Jaakko Kalela. Kohtumisel antakse Riigikogule üle Urho Kekkoneni raamat Tamminiemist. Kell 17 osaleb Ergma Soome iseseisvuspäeva tähistamisel.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis kolmepäevase näitusmüügi Võrumaa valdade ning Võru linna käsitöömeistrite ja laste töödest.

Näitusele tulevad erinevad kudumid, puidust ja metallist käsitöötooted, siidi-, klaasi- ja portselanimaal, kaltsuvaibad, lapitekid, jõululinad, padjad, setoaineline käsitöö, linased tooted, heegelpits, laastukorvid, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud.

Näituse avamisele eelneb Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumine Kagu-Eestit esindavate Riigikogu liikmetega.

Teisipäev, 6. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, kaks teisele ja 6 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb õ iguskomisjoni algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 670 SE). Esimesele lugemisele tuleb teiste hulgas ka Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ühisistung põhiseaduskomisjoniga, arutusel kontserdi- ja teatripiletite viieprotsendiline käibemaks.

Maaelukomisjonis – ülevaade 22.-24. novembril EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil arutatust.

Majanduskomisjonis – vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb pürotehniliste toodete turule laskmist, arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – ühisistung kultuurikomisjoniga. Järgnevalt arutusel õiguskantsleri märgukiri käibemaksuseaduse § 15 lg 2 p 6 kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest. Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2005. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu algatamine. Kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel siseministeeriumi kriisireguleerimise süsteem, kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (753 SE); töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6, § 90 lõike 1 punkti 1 ja § 108 muutmise seaduse eelnõu (763 SE).

Õiguskomisjonis – inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 14, millega muudetakse konventsiooni kontrollsüsteemi, ratifitseerimise seaduse eelõu (703 SE); Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 1435/2003 „Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse eelnõu (708 SE); äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE). Arvamuse andmine Riigikogu põhiseaduskomisjonile valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (764 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE).

Üritused:

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Taavi Veskimägi kohtub Bundestagi parlamendipraktika programmi valikkomisjoni liikmetega.

Kolmapäev, 7. detsember
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad k aitseminister Jürgen Ligi, põllumajandusminister Ester Tuiksoo ja minister Paul-Erik Rummo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 9 teisele ja 1 esimesele lugemisele. Teiste hulgas menetletakse ka 2006. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (741 SE) kolmandat lugemist. Teisele lugemisele tulevad Riigikogu otsuse eelnõud (774 OE, 775 OE ja 776 OE), millega soovitakse pikendada Eesti kaitseväe üksuste osalemise tähtaega rahutagamismissioonil Kosovos; Afganistanis ning Lähis-Idas, sealhulgas Iraagis. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE).

Neljapäev, 8. detsember

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest 5 tulevad kolmandale, 2 teisele ja 1 esimesele lugemisele. Teiste hulgas tuleb kolmandale lugemisele õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE). Esimesele lugemisele tuleb kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006 – 2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE).

Komisjonides:

Majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse eelnõu (784 SE). Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – pagulaste seaduse, piirivalveseaduse, riigipiiri seaduse, välismaalaste seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse¹ eelnõu (726 SE).

Sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (773 SE).

Reede, 9. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 12.-13. detsembril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet. Seisukoha andmine: EP ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb pürotehniliste toodete turule laskmist. Kutsutud: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Suurbritannia eesistumisperioodil toimuvad EL finantsraamistiku-alased läbirääkimised. Kutsutud Suurbritannia Ühendatud Kuningriigi suursaadik Nigel Haywood.

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Andres Tarandiga. Eesti seisukohad 12.12.2005 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. detsembril 2005 – Vabariigi Valitsuse ettekanne, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk.

Üritused

Kell 14 – Riigikogu teabepäev, mis sedapuhku leiab aset Linnade liidu juures Tallinnas (Ahtri 8). Teabepäeval tuleb arutusele ökoloogiline maksureform. Üritusest võtavad osa Riigikogu liikmed ja linnade esindajad üle-Eesti.

***

Välislähetused:

1. – 6. detsember

Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Bakuus ENPA raportööride valimisjärgsel missioonil.

3. – 8. detsember

NATO PA Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser ja delegatsiooni liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad Washingtonis NATO PA foorumil.

4. – 8. detsember

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Olav Aarna osaleb Pariisis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 51. istungjärgu 2. osaistungi töös.


6. – 9. detsember

Riigikogu väliskomisjoni liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Alatalu osalevad president Arnold Rüütli ametlikul riigivisiidil Läti Vabariiki.

6. – 10. detsember

Riigikogu esimees Ene Ergma sõidab ametlikule visiidile Gruusiasse, delegatsiooni kuuluvad ka Riigikogu liikmed Liina Tõnisson, Andres Herkel ja Imre Sooäär samuti Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooni võtab vastu Gruusia parlamendi esimees Nino Burdžanadze. Visiidi käigus on kavas kohtumised Gruusia presidendi Mikheil Saakashvili , peaministri Zurab Nogaideli, samuti patriarh Ilia II-ga.

8. – 11. detsember

Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja liige Väino Linde osalevad Haagis Beneluxi parlamendi istungjärgul.

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside