Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 10. töönädal 5. – 8. detsembrini

Esmaspäev, 5. detsember
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 10 töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, siseminister Ken-Marti Vaher ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavalt  riigikontrolöri märkusi ja riigi juhtimist (nr 53), maareformi (nr 59), vabatahtlikke päästjaid (nr 47), põlevkivielektrijaama ploki ehitust (nr 48), Tallinna Sadama uue terminali hoonestusõigust (nr 49) ning Eesti Energia (välis)investeeringuid (nr 52 ja nr 58).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – ülevaade maareformi hetkeseisust, osaleb keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus;
kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise otsuse ning Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõude algatamisega seonduv;  
maaelukomisjonis – kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtide ja Maa-ameti esindajatega (Riigikogu konverentsisaalis);
majanduskomisjonis – lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE); ülevaade Eesti merenduspoliitikast 2011- 2020;
põhiseaduskomisjonis – kell 12 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE);
rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE); 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE);
riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE); riigikaitsekomisjoni algatatav rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu;
sotsiaalkomisjonis – kell 12 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE);
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), kutsutud siseministeeriumi kantsler Erkki Koort; otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, vandeadvokaat Indrek Leppik, SA VEB juhataja Rein Järvelill;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Siim Kabritsa MHDdes toodud andmete kontrollimine; kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, ülevaade korruptsioonivastase seaduse eelnõu kooskõlastusprotsessist  (ruum L332);
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 jäämurdmise arengukava elluviimiseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise otstarbekuse põhjalikuma arutelu vajalikkus (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu juhatuse liikmed osalevad uue kaitseväe juhataja ametisse astumise tseremoonial Kaitseväe peastaabis.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega ajakirja Kodu & Aed võistluse Kodu Kauniks lõpetamisel.
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Mustamäe sotsiaalkeskust.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Riigikogu hoone vestibüülis XI Võrumaa valdade käsitöömeistrite tööde näituse.
 
Kell 15.30 – Riigikogu liikmed kohtuvad Eestis visiidil viibiva Valgevene endise riigipea Stanislau Šuškevitš’iga (ruum L 241) .
 
Kell 17Ene Ergma kohtub Gruusia parlamendi delegatsiooniga.
 
Teisipäev, 6. detsember
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).            
 
Teine lugemine – 6 eelnõu: käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE), politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) ning Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Eesti Kunstiakadeemias (Suur-Kloostri 11), tutvutakse EKA tegevuste ja õppesuundadega, arutusel on kõrgkoolidevaheline koostöö, EKA panus Eesti ettevõtluskeskkonda, rahvusvahelistumine ja kõrgharidusreform, kohtumisest võtab osa rektor Signe Kivi;
maaelukomisjonis kell 14 kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega (ruum L 333);
majanduskomisjonis – kell 14 ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE); kohtumine EASiga;
põhiseaduskomisjonis – kell 14 Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse ning audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 11: avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta, vastava eelnõu väljatöötamisega seonduv (ruum 241);
rahanduskomisjonis – kell 14 Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE); otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 SE);
riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, Eesti ettepanekud 9. – 13. septembrini 2012 Ungaris Siofokis toimuval Soome-ugri rahvaste VI maailmakongressil, kutsutud Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed Tõnu Seilenthal ja Andres Heinapuu
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Põhja-Tallinna sotsiaalkeskust Lasnamäe sotsiaalkeskust.
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Kirjanduse Teabekeskuse näituse “Eesti kirjandus tõlkes 2001 – 2011” avamisel.
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Saksamaa majandusauhinna pidulikul üleandmisel.
 
Kolmapäev, 7. detsember
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine – 7 eelnõu: Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE), lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE) ning 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE).
 
Teine lugemine – 3 eelnõu: otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE), otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE) ning otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE).
 
Esimene lugemine: töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE).
 
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi koostatud näituse „Loodusfilmi tuhat nägu“. Näitus kõneleb nii fotos kui sõnas septembris oma 80. sünnipäeva tähistanud ja värskelt PÖFFiI elutööpreemiaga tunnustatud Rein Marani filmiloomingu olulisematest töödest.
 
Neljapäev, 8. detsember
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (123 SE) ning politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE).
 
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Elektri hind” arutelu. Ettekannetega esinevad Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Baltic Energy Partners OÜ partner Peeter Pikk ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Urve Palo.
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2011. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (135 OE), kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE) ning kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (110 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (89 SE);
väliskomisjonis – kell 14 avalik diplomaatia ja Eesti esindatus maailmas, Eesti Instituudi tegevjuhi kohusetäitja Mart Meri ja välisministeeriumi esindaja; arutelu 4. detsembril toimunud Vene Riigiduuma valimistest;  
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Riigikogu vähemusrahvuste saadikute ühenduse koosolekul.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu liikmetega.
 
Reede, 9. detsember
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 12. – 13. detsembrini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil; Euroopa Liidu asjade komisjoni 2012 I poolaasta tööplaan;
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Nõmme Sotsiaalmaja.
 
Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Pärnu Ooperipäevadel 2011.
 
Pühapäev, 11. detsember
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eestimaa jõulurahu väljakuulutamise üritusel Jõgeval.
 
*
 
Välislähetused:
 
3. – 7. detsembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ning Kadri Simson osalevad Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA atlandiülesel parlamentaarsel foorumil. Atlandiüleste suhetega seonduvalt käsitletakse julgeolekuprioriteete, fiskaalmuutusi ning põlvkondade vahetuse küsimusi, samuti on arutusel suhted Venemaaga, arengud Afganistanis ning nn Araabia kevad.
 
5. – 6. detsembrini
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa sotsiaalse sidususe ja demograafilise arengu teemalisel kohtumisel. Muuhulgas on arutusel demograafiliste muutuste ja majanduse olukorra seosed.
 
5. – 7. detsembrini
 
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Austrias Viinis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomitee istungil. Arutusele tuleb põhja-lõuna suunaline koostöö roheliste tehnoloogiate kasutamise valdkonnas.
 
8. – 9. detsembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA majandussuhete ja -arengu komitee istungil. Arutusel on käibemaksupoliitikaga seotud küsimused, investeerimine madala süsinikutasemega majanduse arendamisse, Euroopa kodanike heaolu, energiaküsimused jpm.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside