Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 10. töönädal 5. – 7. aprillini

Esmaspäev, 5. aprill
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 10. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele regionaalminister Siim Valmar Kiisler (2), rahandusminister Jürgen Ligi (2), majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts (3), justiitsminister Rein Lang (4), keskkonnaminister Jaanus Tamkivi (2), põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder (2) ning kultuuriminister Laine Jänes (5). Arupärimised käsitlevad vastavalt tööhõive olukorda (nr 385), regionaalprogramme (nr 386), PPP-projektide arvestust (nr 387), kohalike omavalitsuste laenu võtmise kooskõlastamist (nr 389), Tallinna Sadama laenuskeemi (nr 379), merenduse arengukava koostamist ja merendusalaste rahvusvaheliste kohustuste täitmist (nr 380), energeetikat (nr 391), perearsti visiiditasudega seotud õiguslikku korralagedust (nr 382), kohtutäiturite tegevust (nr 384), VEB-fondi vastu esitatud nõudeid (nr 392), õppelaenu hüvitamise lõpetamist (nr 416), räime ülepüüki (nr 393), Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevust avaliku huvi kaitsmisel ja riigihangete korraldamisel (nr 401), Audru kalafarmiga seonduvat ja uute töökohtade loomist kalandusvaldkonnas (nr 398), piimandussektori jätkusuutlikkust (nr 400), meediatöötajate koondamist (nr 381), liitmuuseumi reformi (nr 390), Rahvusooperi Estonia rahastamist (nr 394), spordi riikliku rahastamise aluseid ja eesmärke (nr 395) ning Eesti Vabariigi aastapäeva kajastamist rahvusringhäälingus (nr 396).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti õiguskeele olukord;
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE);
majanduskomisjonis – turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE); Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE); riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE);
põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (688 SE); otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (704 OE); Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE);
rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse eelnõu ( 709 SE); arvamuse andmine pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) kohta; matusetoetuse seaduse eelnõu (696 SE);
riigikaitsekomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE);
sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (684 SE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (682); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuse käivitamiseks” eelnõu (720); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;
väliskomisjonis – Eesti ettevalmistused 1. maist kuni 31. oktoobrini Hiinas Shanghais toimuvaks maailmanäituseks World EXPO 2010 (ruum L 332);
õiguskomisjonis – päästeseaduse eelnõu (514 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine justiitsminister Rein Langiga, arutusel on valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 täitmise hetkeseis; valimistel osalenud Pärnu linna valimisliidu „Aus Pärnu“, Kiviõli linna valimisliidu „ Linna Patrioodid“ ja Narva Jõesuu linna valimisliidu „Linna patrioodid“ poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 2010. aasta kevadise majandusprognoosi ülevaade, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Teisipäev, 6. aprill
 
Kell 10 algaval istungil on esimesele lugemisele kavandatud 4 eelnõu: rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (666 SE), riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (672 SE) ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-de 11 ja 52 muutmise seaduse eelnõu (674 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – pestitsiidide kasutamine põllumajanduses; euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 14 (ruum L 332) ühisistung korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga, arutusel on erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang ning õiguskantsler Indrek Teder;
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;
sotsiaalkomisjoniskell 13 avalik istung, arutusel on pensioniea tõusu vajadus ja mõjud, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Lastevanemate Liidu esindajad, Praxise analüütikud, riigikontrolör, Eesti Panga, Raudteelaste Ametiühingu, Pensionäride Ühenduse ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni esindajad (Riigikogu konverentsisaalis), istungit saab jälgida aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.;
väliskomisjoniskell 14 kohtumine Vabariigi presidendiga Kadriorus;
õiguskomisjoniskell 13.15 äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); arvamus riigikaitse komisjoni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõule (719 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu väliskomisjoni kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Polt’iga (ruum L 251).
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Moldovas sündinud ja alates 1985. aastast Tallinnas elava vabakutselise kunstniku Vladimir Baciu maalinäituse.
 
Kolmapäev, 7. aprill
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ja siseminister Marko Pomerants.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 3 eelnõu: liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE).
 
Esimesele lugemisele on kavandatud 10 eelnõu: spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE); jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE), noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 83¹ muutmise seaduse eelnõu (706 SE), meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE), euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE), riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE) ning ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).
 
Neljapäev, 8. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb arutusele olulise tähtsusega riikliku küsimusena võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli professor Dagmar Kutsar, Lastekaitseliidu president Katrin Saks ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof.
 
Seejärel on kavas riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE) teine lugemine.
 
Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE), vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (681 SE) ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).
 
Komisjonides:
 
riigikaitsekomisjonis – kell 13 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on valitsuse algatatud otsuse “Eesti julgeolekupoliitika alused” eelnõu (718 OE), kutsutud välisminister Urmas Paet ja kaitseminister Jaak Aaviksoo (ruum L 241);
sotsiaalkomisjoniskell 13 edasine tegevus tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamisel;
väliskomisjoniskell 13 ühisistung riigikaitsekomisjoniga (ruum L 241), otsuse “Eesti julgeolekupoliitika alused” eelnõu (718 OE); pärast ühisistungit jätkab väliskomisjon 4 suursaadiku kandidaadi kuulamisega, osalevad suursaadiku kandidaadid Portugali Vabariiki ja Maroko Kuningriiki, Austraaliasse ja Uus-Meremaale, Jaapanisse ning Egiptuse Araabia Vabariiki;
 
Kohtumised:
 
Kell 10.30 – Riigikogu õiguskomisjon kohtub Eestisse visiidile saabuva Soome parlamendi politsei, korrakaitse ja piirivalve valdkonnaga tegeleva administratiivkomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333). Visiidi eesmärgiks on tutvuda Eesti politsei- ja piirivalveameti ühendamise ja tööga seotud küsimustega. Kavas on kohtumised siseminister Marko Pomerantsi ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori Raivo Küüdiga, külastatakse politsei- ja piirivalveameti juhtimiskeskust ning Muraste Piirivalvekooli.
 
Reede, 9. aprill
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 ühisistung rahanduskomisjoniga, teemad: ülevaade Euroopa Liidu eelarve reformist ja tulevane finantsperspektiiv; Läänemere strateegia rahastamine järgmises finantsperspektiivis; eurole ülemineku hetkeseis.
                         
*        *        *
 
Välislähetused:
 
2. – 10. aprillini
 
Riigikogu delegatsioon eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga viibib ametlikul visiidil Indias. Riigikogu delegatsiooni kuuluvad veel keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ning Riigikogu liikmed Peeter Tulviste ja Raivo Järvi, samuti osaleb visiidil Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Delegatsiooniga koos on Indias ka Eesti äridelegatsioon. Visiidi käigus on kavas kohtumised India riigi- ja parlamendijuhtidega, kus arutatakse mitmepoolseid, sealhulgas Euroopa Liidu ja India kontakte, samuti Eesti ja India kahepoolseid suhteid. 5. aprillil võtab külalised vastu India parlamendi alamkoja (Lok Sabha) spiiker Meira Kumar. 6. aprillil avab Ergma New Delhis Eesti-India äriseminari. Järgnevatel päevadel külastatakse ka Mumbaid, kus osaletakse samuti äriseminaril ning kohtutakse Mumbai linna- ning Maharashtra osariigi juhtidega. Visiidi käigus külastatakse ka Agra ning Jaipuri linna.
 
6. – 7. aprillini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee esimees Aleksei Lotman osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA keskkonna põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee istungil.
 
7. – 10 aprillini
 
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb Venemaal Moskvas rahvusvahelisel konverentsil „Võit fašismi üle 1945. aastal: selle tähendus SRÜ rahvastele ja maailmale”. Konverentsi korraldab Venemaa Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Venemaa Teaduste Akadeemia ning SRÜ Valitsustevahelise Haridus-, Teadus- ja Kultuurikoostöö Fondiga.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside