Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal

5. – 8. aprill 2004

Esmaspäeval, 5. aprillil kell 15.00 algaval istungil vastab sotsiaalminister Marko Pomerants arupärimistele tulupoliitilise kokkuleppe ja Ida-Virumaa suurkoondamiste kohta. Minister Jaan Õunapuu vastab samuti arupärimisele Ida-Virumaa suurkoondamiste kohta. Põllumajandusminister vastab arupärimisele Narva piiripunkti sulgemise kohta toidukaupade sisse – ja väljaveoks.

Teisipäeval, 6. aprillil kell 10.00 algaval istungil on kõigepealt olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006” arutelu. Seejärel käsitletakse esimesel lugemisel 5 eelnõu.

Kolmapäeval, 7. aprill kell 13.00 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, siseminister Margus Leivo ning minister Paul-Eerik Rummo. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 33 seaduseelnõu, millest 6 tuleb kolmandale, 18 teisele ja 9 esimesele lugemisele. Nende hulgas on kolmandal lugemisel soolise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (38 SE ja 227 SE) ja üleliigse laovaru tasu seaduse eelnõu (272 SE).

Neljapäeval, 8. aprill kell 10.00 algaval istungil on kõigepealt teisel lugemisel välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE). Seejärel on esimesel lugemisel 3 seaduseelnõu.

Vt päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 5. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE) arutelu, kutsutud sotsiaalminister Marko Pomerants, isikute vaba liikumine pärast EL laienemist, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), p akendiseaduse eelnõu (291 SE), geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE).

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Maaelukomisjonis – toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE), taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE), veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (306 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE).

Majanduskomisjonis – tolliseaduse eelnõu (280 SE), autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (288 SE), infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (285 SE), telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (282 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (263 SE), avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE).

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse eelnõu (289 SE), kogumispensionide seaduse eelnõu (290 SE), hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga: informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemise kohta Iraagis, Afganistanis ja Kosovos; Eesti Vabariigi valitsuse, NATO arendusstaabi ülemjuhatuse ja Liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse peakorteri vastastikkuse mõistmise memorandumi vastuvõtva riigi panuse kohta NATO operatsioonide läbiviimisel ratifitseerimise seaduse eelnõu (276 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE),

Väliskomisjonis – Eesti Antarktika ekspeditsioonist, ülevaade Eesti – Vene suhetest ja viimastest arengutest Venemaal.

Õiguskomisjonis – Eesti Euroopa liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (311 SE).

Teisipäev, 6. aprill

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), p akendiseaduse eelnõu (291 SE).

Kultuurikomisjonis – täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE).

Maaelukomisjonis – Vabariigi Valitsuse kahel viimasel istungil heakskiidetud põllumajandusvaldkonna seaduste eelnõud.

Majanduskomisjonis – elektrihinnaga seotud arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse üleriigiliste valimisnimekirjade kaotamiseks ja valimisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks eelnõu (302 SE), Riigikogu otsuse ”Uno Lõhmuse Riigikohtu esimehe ametist vabastamine” eelnõu (316 OE), riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks eelnõu (260 OE).

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse §48 muutmise seaduse eelnõu (239 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (261 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (212 SE), ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE).

Väliskomisjonis – ”Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ning Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahelise vabakaubanduslepingu lõpetamise kohta” ratifitseerimise seaduse eelnõu (301 SE).

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

Neljapäeval, 8. aprill

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), looduskaitseseaduse eelnõu (279 SE), p akendiseaduse eelnõu (291 SE), geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE), välisõhukaitse seaduse eelnõu (294 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Majanduskomisjonis – postiseaduse eelnõu (281 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” eelnõu (314 OE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse projekti arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (274 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse paragrahvi 5 lõike 4 punkti 5, paragrahvi 21 ja paragrahvi 53 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (307 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Õiguskomisjonis – Eesti Euroopa liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE), seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (311 SE), kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

***

Esmaspäeval, 5. aprillil

Kell 10.35 – Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kohtub NATO Loode-Euroopa Liitlasvägede Operatiivstaabi aseülema kontradmiral Klaus-Peter Hirtz`iga.

Kell 13.00 – toimub ruumis L 241 pressibriifing, kus Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang teeb sissejuhatuse teisipäevasel täiskogu istungil arutusele tulevale olulise tähtsusega riiklikule küsimusele – kõne all on Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004–2006. Keskkonnakomisjoni esimees Jürgen Ligi tutvustab ajakirjanikele pakendiseaduse eelnõu, selgitades lähemalt joogipakendi tagatisraha süsteemi, rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok annab aga ülevaate kogumispensionide seaduse eelnõust.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone 2. korrusel rändnäituse ”101 poliitilist karikatuuri 2003”.

Teisipäeval, 6. aprillil

Kell 14.15 – Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa asekaitseministri Walter Kolbowi ja teda saatva delegatsiooniga.

Neljapäeval, 8. aprillil

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Eesti Inseneride Liidu korraldataval INSENERIDEPÄEVAL 2004 (TTÜ energeetikamajas).

***

4.- 7. aprill

NATO PA Riigikogu delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb NATO PA poliitikakomitee Kesk- ja Ida-Euroopa koostöö allkomitee istungil Belgradis.

6.- 8. aprill

ENPA Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb ENPA poliitikakomitee Lähis-Ida allkomitee töös Istanbulis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside