Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Esmaspäev, 4. september
 
Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung
Päevakorras on Eesti seisukohad 8. – 99. septembrinitoimuval mitteametlikul majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/6657EMÜ ja 92/13/EMÜ vaidluste lahendamise efektiivsuse parandamise kohta riigihankemenetluses (kutsutud on rahandusminister Aivar Sõerd) ning seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks ja pärast seda. Säästvad ökosüsteemi teenused inimeste hüvanguks (kutsutud Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Liina Eek).
 
Teisipäev, 5. september
 
Kell 12 – põhiseaduskomisjoni erakorraline istung
 
Päevakorras on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu ( 830 SE) teise lugemise jätkamine, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teise lugemise jätkamine, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE) esimene lugemine, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (944 SE) esimene lugemine ja ELAK`le arvamuse andmine nõukogu raamotsuse „Teabevahetuse kohta vastavalt kättesaadavuse põhimõttele” eelnõu kohta.
 
Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub õiguskantsler Allar Jõksiga (esimehe kabinet). Õiguskantsler annab Riigikogu juhatusele üle Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaate, mis sisaldab arvamust seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega, samuti kokkuvõtet õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja -vabaduste kaitsel.
 
Kell 12.30 – Riigikogu väliskomisjoni esindajad kohtuvad Eesti välisesinduste juhtidega Välisministeeriumis. 
 
Reede, 8. september
 
Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb kell 13.00 Kundas Haavapuitmassi tehase avamisel.
 
*       *       *
Välislähetused
 
2. – 6. september
 
Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, liige Sven Sester ja juhi asetäitja Trivimi Velliste (3. – 6. sept.) osalevad Islandil Reykjavikis 15. Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil. Arutusel on Läänemereregiooni riikide vahelise koostööga seotud küsimused: ülikoolidevaheline koostöö, Euroopa merepoliitika, globaalne soojenemine, eutroofsus, kalanduspoliitika, põhjadimensiooni tööturupoliitika, transpordi- ja logistikaküsimused.
 
6. – 10. september
 
Riigikogu kultuurikomisjoni liige Mark Soosaar osaleb Itaalias Veneetsias 10. rahvusvahelisel arhitektuuribiennaalil, mille peateemaks on inimasumite sotsiaalne planeerimine.
 
7. – 9. september
 
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial, aseesimees Kadi Pärnits (osalevad 7. – 8. sept.) ning liikmed Kaarel Pürg ja Peeter Tulviste osalevad Leedus Druskininkais Eesti, Läti ja Leedu parlamentide sotsiaalkomisjonide kohtumisel.
 
7. – 12. september
 
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Toomas Alatalu osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Montenegro Vabariigis Montenegro parlamendi valimistel.
 
  
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside