Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 4. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 7. – 8. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 7. – 8. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu kultuuri- ja audiovisuaalministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes.
 
Riigikogu teabepäev Läänemaal
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja liikmed Lauri Luik, Kalle Laanet, Tarmo Kõuts, Kalev Kotkas ja Valdur Lahtvee osalevad Läänemaal Riigikogu teabepäeval. Orienteeruvalt 10.15 jõutakse Paliverre (Taebla vald), kus on kõne all terviseedendus, spordikeskuse arendus ning Safe Community liikumine, külastatakse raudteejaamast ümberehitatud noortekeskust.
Kell 11.30 tutvutakse maaeluga Üdrumal (Kullamaa vald). Üdruma külaseltsis kohtutakse Kullamaa vallavanema Jüri Otiga, hiljem külastatakse Läänemaa suurimat põllumajandusettevõtet Reinu-Einari OÜ-d, kus tegeletakse põllukultuuride ning puu- ja köögivilja kasvatusega, samuti metsamajanduse ning metsasaaduste varumisega.
Lõuna paiku jõutakse Lihula valda, toimub kohtumine Lihula vallavanema Riho Erismaaga, Külastatakse Penijõe mõisa ja Matsalu rahvusparki, kus Riigikogu liikmetele tutvustatakse kuue valla ühist turismiprojekti.
Pärastlõunal on kavas ringsõit Hanila vallas, kus maaettevõtluse näitena tutvutakse Tootmisettevõtte K-Met OÜ tegevusega. Riigikogu liikmeid saadab ringkäigul Lääne maavanem Neeme Suur.
 
4. – 8. oktoobrini
 
Esmaspäeval, 4. oktoobril saabub Eestisse visiidile Türgi parlamendi Euroopa Liiduga ühtlustamise komisjoni 5-liikmeline delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Yaşar Yakış’ega. Teisipäeval, 5. oktoobril kell 10 on kavas kohtumine Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ning kell 11 Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. Pärastlõunal peab Yakış loengu Eesti Välispoliitika Instituudis. Kolmapäeval, 6. oktoobril külastatakse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) Demokeskust ning tutvutakse e-valitsemise rakendustega. Pärastlõunal kohtutakse Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Juhan Lepassaarega. Neljapäeval, 7. oktoobril tutvutakse Riigikogu Kantselei valimiste osakonnas e-valimiste süsteemiga ning kohtutakse välisministeeriumi Euroopa Liidu asjade asekantsleri Kaja Taelaga. Türgi parlamendidelegatsiooni lahkub Eestist reedel, 8. oktoobril.
 
Kohtumine:
 
Kell 12 – Maaelukomisjoni liige Jaanus Marrandi kohtub Serbia põllumajandus-, metsandus- ja veemajandusministri Saša Dragin’iga.
 
Teisipäev, 5. oktoober
 
Kell 11 –Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Türgi parlamendi Euroopa Liiduga ühtlustamise komisjoni esimehe Yaşar Yakış’ega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub töölõunal Eestisse visiidile saabuva Ukraina peaministri Mykola Azaroviga.
 
Kolmapäev, 6. oktoober
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Tartumaal Piirissaarel. Külastatakse Piirissaare vallavalitsust ning tutvutakse kohaliku eluoluga.
 
Reede, 8. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 11. oktoobril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE) istungil (Juhan Parts); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse teabe saamise õigust kriminaalmenetluses.  
 
Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Eestisse visiidile saabuva Islandi välisministri Össur Skarphéðinssoniga.  
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
2. – 6. oktoobrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa, liikmed Jüri Tamm ja Marika Tuus ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (osaleb 3. – 7. okt) osalevad Šveitsis Genfis IPU 123. assambleel. Seekordse assamblee põhiteemadeks on seadusandluse täiustamine valimistega seotud rikkumiste ennetamiseks, vaatlemise tagamiseks valimistel ning võimu vahetuse kindlustamiseks, samuti poliitiliste parteide ja valimiskampaaniate rahastamise läbipaistvus; loodusressursside säästlik kasutamine, ning põllumajandusliku tootmise probleemid seoses demograafiliste muutustega. Assamblee liikmed saavad kiiret reageerimist nõudvate probleemide osas algatada ka erakorralisi debatte.
Teisipäeval, 5. oktoobril on kavas spetsiaalne migratsiooni- ja arenguteemaline arutelu. Assamblee jooksul toimuvad ka parlamendiliikmete õiguste, Lähis-Ida küsimuste ning ÜRO asjade komiteede istungid. Assambleest võtab kokku osa umbes 1000 delegaati, sh 26 riigi parlamentide spiikrid.
 
2. – 8. oktoobrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu sügisistungil. Seekordsel, 4. – 8. oktoobrini toimuval ENPA assambleel tulevad päevakorra projekti kohaselt arutusele võitlus ekstremismiga, laste ahistamise ja ahistamise ohvrite kaitse kindlustamisega seotud küsimused, demokraatlike institutsioonide tegevusvõimalused Ukrainas, inimõiguste probleemid ärimaailmas, Euroopa Nõukogu Arengupangaga seonduv (the Council of Europe Development Bank), Läänemere regiooni sotsiaal-ökonoomiline potentsiaal jpm.
Eesti delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil veel Silver Meikar (3.-6. okt), Aleksei Lotman (3. – 8. okt) ning Mailis Reps (2. – 7. okt).
 
6. – 12. oktoobrini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad Itaalias Palermos OSCE Parlamentaarse Assamblee sügisistungil, kus tulevad arutusele illegaalse inimkaubanduse, relvakaubanduse ja narkokaubanduse vastane võitlus; terrorismiga seonduvalt konfliktide ennetamine, kriisijuhtimine ja varajane hoiatamine; migratsiooni- ja julgeolekuküsimused; OSCE Vahemere dimensioon; olukord Lähis-Idas.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside