Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 7. töönädal 4. – 7. novembrini

Esmaspäev, 4. november

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip võimaliku huvide konflikti kohta seoses maavanemate kandideerimisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel; rahandusminister Jürgen Ligi maksude laekumise kohta, sotsiaalministeeriumi rahalise toetuse kohta materjalidele “Lastekaitsetöötajate juhendmaterjal” ja “Lapse heaolu hindamisjuhis” ja pöördmaksustamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE); EL-i määruse eelnõu invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levitamise ennetamise ja ohjamise kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463SE);

kultuurikomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (seoses Aadu Musta tagasiastumisega); arutelu e-õppevara üldistest suundadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning kirjastuste esindajad; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse § 22 rakendamise arutelu;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti maaelu arengukava 2014-2020 koostamise käigust; maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); ülevaade haldusreformist; rahvusvaheline toidu-, põllumajandus- ja aiandusmess „Internationale Grüne Woche 2014“: maaelukomisjoni delegatsiooni visiidi ettevalmistamine (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (474 SE); omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); tolliseaduse, karistusseadustiku ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse muutmise seaduse eelnõu (515 SE); Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (461 OE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE); kutsutud esitajate esindaja Rainer Vakra; Euroopa Parlamendi määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke sätteid, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

rahanduskomisjonis – kohtumine Eesti Panga esindajatega; riigilõivuseaduse §333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) välisministeeriumi valitsemisala, kutsutud välisminister Urmas Paet; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) põllumajandusministeeriumi valitsemisala, kutsutud põllumajandusminister Helir–Valdor Seeder; investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE) (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE ); patsiendiseaduse eelnõu (457 SE I); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE I); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE); Riigikogu otsuse eelnõu “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (498 OE);

väliskomisjonis – ülevaade Gruusia poliitilisest olukorrast ning 27. oktoobril toimunud Gruusia presidendivalimistest, kutsutud OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde, Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Andres Herkel, Eesti Välispoliitika Instituudi ja välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: ülevaade Põhjala kaitsekoostööst;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad eCall paketi suhtes, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE), arvamuse andmine rahanduskomisjonile; korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 ülevaade Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO kolmandast hindamisvoorust „Inkrimineerimised“ ja „Erakondade rahastamise läbipaistvus“ (ruum L 335).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub riigikontrolör Alar Karisega, kes annab Riigikogu esimehele üle Riigikontrolli aasta aruande.


Teisipäev, 5. november

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.
Ettekandja peaminister Andrus Ansip.
Ettekandja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (510 OE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE); riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (454 SE); patsiendiseaduse eelnõu (457 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); tutvumine valitsuse algatatava loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise eelnõuga, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020 poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega seotud ühispöördumise arutelu (ruum L 333);

majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohtade arutelu eCall paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – EL-i otsuse eelnõu koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta ning ELi määruse eelnõu, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine maamaksuseaduse § 11 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 vandetõlgiseaduse eelnõu (460 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);


Kolmapäev, 6. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (480 SE); Riigikogu otsuse “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (476 OE);

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus.
Ettekandja riigikontrolör Alar Karis.

Esimene lugemine – 6 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE); maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 väljasõiduistung maksu- ja tolliameti ladudesse, kus tutvutakse konfiskeeritud või arestitud varadega, kohtumisel osalevad maksu- ja tolliameti esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab tervitussõnavõtuga Eesti sotsiaaltöö 5. kongressi „Sotsiaaltöö – tänuväärne või tänamatu töö?“ (Tallinna Ülikooli Astra maja).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Maarit Murka isiknäituse „Missioon“ (2. korruse kunstisaal).

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastega programmi „Minu Riik“ raames (L262).

Kell 15.00 – kohtub riigikaitsekomisjoni ja Eesti-Afganistani parlamendirühma aseesimees Aivar Riisalu Afganistani kõrgetasemelise delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga korporatsioon Rotalia 100. aastapäevale pühendatud kontserdil (Estonia kontserdisaal).


Neljapäev, 7. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (498 OE); Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE);

Komisjonides

rahanduskomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine ja arutelu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) (konverentsisaal);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruande „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku kohandamisel ja taristu arendamisel“ tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 263);

väliskomisjonis – kell 13 Riigikogu välissuhtlemise 2013. aasta eelarve täitmisest ja 2014. aasta eelarve kujundamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe; 2014. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab XVII Mardilaada (Saku Suurhall).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab tervituskõne Vanemuise kontserdimaja 15. juubelil.


Reede, 8. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 14. novembril toimuval eurogrupi kohtumisel ja 15. novembril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; informatsioon ja seisukohad Portugali finantsabiprogrammi 8. ülevaatuse ja vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval eelarve majandus- ja rahandusküsimuste nõukogul (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõu invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta; seisukoha andmine elektroonilise side ühtse turu paketi kohta.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega UNICEF Eesti Sinilinnu Aastapreemia 2013 kätteandmisel (Valge saal).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab tervituskõne Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni 21. sünnipäeval (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone).

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Jõgevamaal. 

Ta annab seal ühiskonnaõpetuse tunni Mustvee Gümnaasiumi ja C. R. Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli noortele. Ühtlasi külastab Riigikogu aseesimees Põltsamaa Päevakeskust, ettevõtet Valmeco AS ning AS E-Piim Põltsamaa Meiereid. Jüri Ratas kohtub ka Jõgeva linna juhtidega.

 

Välislähetused

3. – 4. november
Riigikogu liige Andrei Korobeinik osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi sotsiaal- ja tervishoiu innovatsioonialase töörühma koosolekul Riias.

3. – 8. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil Iisraeli riigi ja Palestiina omavalitsuse aladel.

5. – 7. november
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) õigusasjade ja inimõiguse ning monitooringu komiteede töös Pariisis.

6. – 7. november
Riigikogu liige Indrek Saar osaleb ENPA monitooringu komitee töös Pariisis.

6. – 9. november
ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA monitooringu komitee istungil Pariisis ja poliitikakomitee töös Lissabonis.

7 – 9. november
Riigikogu liige Indrek Saar osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatide peasekretäride konverentsil Varssavis.

7. – 10. november
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee poliitika-, julgeoleku- ja inimõiguste komitee istungil Brüsselis ja kohtumistel Eesti aukonsulaadis.

8. – 10. november
Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb Saksamaa meediakonverentsi juhtkomitee koosolekul Leipzigis, Saksamaal.

9. – 12. november
Sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom osaleb sotsiaalkomisjonide esimeeste kohtumisel “Tööhõive stiimulid Euroopa 2020 strateegia rakendamisel” Vilniuses.

10. – 11. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis.

10. – 13. november
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb III Põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil Arhangelskis.

 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside