Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 13. töönädal 4. – 7. maini

Esmaspäev, 4. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 5. mail toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; Eesti esindatus Euroopa Liidus (Eurojust);
keskkonnakomisjonis – biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE); jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – olukorrast põllumajanduses; Eesti piimandusstrateegia; Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE);
majanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE); Euroopa Ühenduste Komisjoni „Roheline Raamat – üleeuroopaline transpordivõrgustik: poliitika läbivaatamine”;
põhiseaduskomisjonis – Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimise hindamismehhanisme käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta; erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Eesti inimarengu aruanne 2008;
rahanduskomisjonis – kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 476 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu ( 449 SE); otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE);
riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo;
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE);
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE); perekonnaseaduse eelnõu ja Vabariigi Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditi „Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine” arutelu (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel harrastuskunstnik Jaanus Ermanni siidimaalide näituse. 
Kell 15.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofia tervitustseremoonial Kadriorus.
Kell 16.25Ene Ergma kohtub Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofiaga (Riigikogu esimehe külalistetuba).
Kell 16.45 – Riigikogu juhatus ning fraktsioonide esimehed kohtuvad Hispaania kuningas Juan Carlos I ja kuninganna Sofiaga Kalevipoja saalis.
 
Teisipäev, 5. mai
 
Kell 10 algaval istungil tulevad teisele lugemisele Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (317 UA) ning keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 3 eelnõu: maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE) ning tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (434 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis kell 13 jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seadus eelnõu (98 SE), arvamuse andmine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – olukord Eesti piimandusturul, kohtumine töötlejate esindajatega;
majanduskomisjoniskell 13 planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); otsuse eelnõu algatamine Arengufondi nõukogu liikme nimetamiseks; riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 põhiseaduse § 43; Tallinna Linnavolikogu taotlus tunnistada 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks, arvamuse andmine riigikohtule;
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots; kaitseväe õppekogunemistega seonduv;
sotsiaalkomisjonis kell 13 tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (452 SE);
väliskomisjoniskell 14 kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kreeka Vabariigis, Küprose Vabariigis ja Albaania Vabariigis resideerimisega Ateenas ning Poola Vabariigis ja Rumeenias resideerimisega Varssavis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadikukandidaadid;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE), asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
 
Üritused:
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Tapa valla rahvaga Tapa avatud noortekeskuses (Kooli 24).
 
Kolmapäev, 6. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning minister Urve Palo.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei ja Piirivalveameti loomisega (344 SE), politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE) ning rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE).
Teisele lugemisele on planeeritud 3 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE) ning ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamise” otsuse eelnõu (443 OE), otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu (469 OE), kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE),  karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (467 SE) ning karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (438 SE).
 
Üritused:
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on 6. ja 7. mail Euroopa Päeva raames ringsõidul Raplamaal, kus ta külastab Vesiroosi Gümnaasiumi, Märjamaa Gümnaasiumi, Vigala Teeninduskooli, Rapla Ühisgümnaasiumi, Kohila Gümnaasiumi, kohtub Raplamaa ettevõtjate ning Rapla valla rahvaga.
 
Neljapäev, 7. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 4 eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus (317 UA), isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis kell 11.30 veeteemaline väljasõiduistung, külastatakse Jägala paisu, Aravete Agro Mägise suurfarmi ja Järva-Jaani reoveepuhastit;
kultuurikomisjonis kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis kell 14 riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); riigivaraseaduse eelnõu (437 SE);
õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE);
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb konkursi Aasta Küla 2009 komisjoni töös.
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Sõle Põhikooli õpilastega (Riigikogus).
 
Reede, 8. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 11. – 12. maini toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta; seisukoha andmine Schengeni acquis kohaldamise kontrollimise hindamismehhanismide kohta;
Kell 11 algab Euroopa Liidu asjade komisjoni avalik istung „Eesti esindatus Euroopa Liidus”. Avalikku istungit saab reaalajas jälgida Riigikogu veebi avalehel otseülekandest: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
 
Üritused:
 
Kell 9 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb konverentsil „Majandus, kuhu lähed? Kas õigus saab aidata?” Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
Kell 10.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Audru Keskkooli õpilastega traditsioonilise kevadnädala raames.
 
Laupäev, 9. mai
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristina Ojuland osaleb Euroopa Päeva ja emadepäeva tähistamise üritustel Neeme Naisteseltsis Harjumaal Neemel ning kell 15 Tartus Tartu Linnavalitsuse, Euroopa Parlamendi Infobüroo ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ühisüritusel.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
5. – 7. maini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee kaitsekomitee, poliitikakomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel. Arutusele tulevad Euroopa Liidu osalus võitluses piraatlusega, El sõjalised operatsioonid, sõda Afganistanis: Euroopa strateegia, Euroopa soomusmasinad: käigusolevad programmid ning kosmose alane teadlikkus.
 
5. – 8. maini
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Riigikogu liikmed Keit Pentus ja Rain Rosimannus osalevad Türgis Istanbulis 12. Euraasia majandusfoorumil. Sven Mikser esineb foorumil ka ettekandega.
 
6. – 8. maini
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Saksamaal Greifswaldi Ülikooli nõukogu istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
Tagasiside