Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 8. töönädal

Esmaspäev, 4. juuni

Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Vallo Reimaa. Arupärimised käsitlevad Tallinna linna haldusalas reformimata riigimaal metsade korrashoidu, maavanema ametist vabastamist, maksumaksja raha raiskamist rahvastikuministri büroos, Tõnismäe mälestusmärgi teisaldamise asjaolusid ning Keila linajuhtide asjaajamist ja varalisi kohustusi.

Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 5. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel (majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts) ning Nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb kaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise erikorra kohandust ning mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini maksustamise koordineerimist.

Keskkonnakomisjonis arututakse muuhulgas riigikontrolli kirja millega esitati kontrolliaruanne reoveekäitluse arendamise kohta maapiirkondades ühtekuuluvusfondi projektide toel ning Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna tellitavaid uuringuid.

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega,  kes annab ülevaate Euroopa Liidu struktuuritoetuste jagamisest.

Maaelukomisjonis – riigikontrolli kontrolliaruande tutvustamine ning põllumeestele lindude tekitatud kahju hüvitamisega seonduv.

Majanduskomisjonis on arutusel liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) ning kuulatakse ülevaadet Poolas toimunud Läänemere keskkonnaohtude teemalisest konverentsist.

Põhiseaduskomisjonis – andmekaitseinspektsiooni tegevuse ülevaade isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse täitmise üle järelevalve teostamisel.

Riigikaitsekomisjonis – kaitsejõudude harjutusväljade olukord, kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudi HIV ja narkomaania levikut käsitleva rahvusvahelise projekti tutvustus ( ruum L 241).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade auditiaruannetest Tallinna Tehnikaülikooli majandustegevuse kohta ning Rahvusooperi Estonia majandustegevuse kohta, ülevaade auditiaruandest Mustvee linna sisekontrollisüsteemi ja raamatupidamise korraldus ning majandustehingute seaduslikkuse kohta aastatel 2004 ja 2005 ning auditiaruandest Kaitseliidu majandustehingute seaduslikkuse ja raamatupidamise korralduse kohta.

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Andris Piebalgsiga.

Õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse eelnõud (49 SE ja 5 SE), osaleb siseminister Jüri Pihl; politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE); politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE)

Üritused:

Kell 7 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti lipu päeva lipuheiskamise tseremoonial Pika Hermanni torni juures.

Kella 12 – 16 toimub SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse eestvedamisel Riigikogu, Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei ühine doonoripäev (Toompea lossis ruumis 262).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Soome kaitseväe 89. aastapäeva tähistamise üritusel (Soome saatkond, Kohtu 4).

Teisipäev, 5. juuni

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel 3 otsuse ja 6 seaduse eelnõu. Muuhulgas tulevad arutusele Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE), aga ka vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE) ning päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE).

Komisjonide istungid algavad kell 14:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Sauele Salu kooli.

Maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE, merealapiiride seaduse eelnõu (3 SE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade  struktuurivahendite rakendamisest ja EL eelarvereformist, osaleb rahandusministeeriumi asekantsler Renaldo Mändmets.

Riigikaitsekomisjonis – riigikontrolli auditi kontrolliaruanne Kaitseliidu majandustehingute seaduslikkuse ja raamatupidamise korralduse kohta.

Sotsiaalkomisjonis – arutatakse õiguskantsleri ettekannet kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 21 põhiseaduslikkuse kohta, kohtutakse Ravimitootjate Liidu esindajatega.

Väliskomisjonis – arutelu Läänemerre kavandatava gaasitoru rahvusevahelise mereõiguse aspektidest.

Kohtumised:

Kell 12.15 – Riigikogu õigus- ja põhiseaduskomisjoni liikmed ning Eesti-Saksa parlamendirühma liikmed kohtuvad Eestis visiidil viibiva Saksamaa Alam-Saksimaa Maapäeva õigus- ja põhiseaduskomisjoni delegatsiooniga.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Päästeameti korraldatud laste joonistuste näituse (Toompea lossi lõunatiiva III korrusel).

Kell 19Ene Ergma külastab Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud poiste laululaagrit Pärlseljal.

Kolmapäev, 6. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar ja minister Urve Palo.

Kell 14 algaval istungil on kavas 3 eelnõu teine ja 6 eelnõu esimene lugemine: teiste hulgas on esimesel lugemisel tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE) ning korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Kohtumised:

Kell 12 – Riigikogu maaelukomisjon kohtub MTÜ Veskivaramu esindajatega.

Neljapäev, 7. juuni

Kell 10 algaval istungil toimub 2 seaduseelnõu kolmas lugemine.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjoni istung algab kell 10.20, arutusele tuleb maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE), jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) ning toimub väljasõiduistung Lääne-Virumaale ja Järvamaale metsandusküsimustega tutvumise eesmärgil.

Majanduskomisjoni istung algab kell 14, arutusel on liikluskindlustuse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), riikliku statistika seaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 64 SE).

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE).

Väliskomisjonis – olukord Lähis-Idas.

Üritused:

Kell 11 Ene Ergma esineb tervituskõnega Kohtunike foorumil 2007 (Tartus Vanemuise kontserdisaalis).

Reede, 8. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 11. – 12. juunini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel (põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi); Eesti seisukohad 12. – 13 . juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl) ning Euroopa Liidu tulevikuarengud (Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu).

 

*       *       *

Välislähetused:

3. – 7. juunini

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 53. istungjärgu 1. osaistungil. Arutusel on julgeolekuprobleemid Kaug-Põhjas ja Kagu-Euroopas, Euroopa maavägede isikkoosseis ja rahastamine, Euroopa Liidu lahinguüksused, sõduri tulevik, Euroopa relvajõudude osalus NATO missioonide jpm.

6. – 9. juunini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Pariisis Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee istungitel. Arutusel on seaduse ülimuslikkuse printsiip, samasooliste partnerlussuhte legaliseerimisega seotud küsimused Euroopas, Euroopa Nõukogu liikmesriikide üleskutse rahvusvaheliseks surmanuhtluse moratooriumiks jmt.

7. -11. juuni

Väliskomisjoni liige Marko Mihkelson osaleb Tokios Sasakawa Rahu Fondi konverentsil “Venemaa poliitika – naaberriikide kogemused.”

8. juuni

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Peep Aru osaleb Lätis Valkas, Eestis Valgas ja Tõrvas BA majanduskomisjoni ümarlaual „Via Hanseatica ja maaturismi areng”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside