Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 17. töönädal 4. – 7. juunini

Esmaspäev, 4. juunini

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 17. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Hanno Pevkur ning siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised käsitlevad vastavalt tervisekaitse nõuete täitmist koolieelsetes lasteasutustes (nr 153), Eesti noorte tervist (nr 157), abiarstisüsteemi rahastamist (nr 160), Tervise Infosüsteemi probleeme (nr 164) ning vägivaldsete surmade arvu jätkuvat tõusu 2012. aasta esimestel kuudel (nr 156). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“; Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher; Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;

keskkonnakomisjonis –sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu laevade ringlussevõtu kohta ning nõukogu otsuse eelnõu, millega taotletakse liikmesriikidelt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides; jäätmekäitluskoht keskkonnahäiringu põhjustajana, raporti koostamine;

kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

maaelukomisjonisLeader meede järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil;

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu algatamine; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule laevade ringlussevõtu kohta ning nõukogu otsuse eelnõule, millega taotletakse liikmesriikidelt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides;

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet; Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtusüsteemist; korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); arvamus Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõus (223 SE) sisalduva kodakondsuse seaduse muutmise seaduse § 34 lõike 1 võimaliku muudatuse kohta; välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); 

rahanduskomisjonis – ülevaade Töötukassa tegevusest (ruum L 241); vedelkütuse seaduse eelnõu (228 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE); otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 OE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

sotsiaalkomisjonis – lühiülevaade rahvaloendusest; kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); projekti “Virtuaalsed eakate hooldusteenused Läänemere saartel” tutvustus;

õiguskomisjonis – õiguskantsleri 2011 aasta tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder;  abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine“.

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldnaga, ülevaade korruptsioonivastasest võitlusest riigis, sealhulgas kapo poolt menetletud ja lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest kapo laiendatud korruptsioonivastaste ülesannete täitmisel; avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;

Üritused ja kohtumised:

Kell 7 – Toompeal Kuberneri aias Pika Hermanni torni jalamil toimub Eesti lipu päeva tähistamise raames traditsiooniline riigilipu heiskamise pidulik tseremoonia. Kõnedega astuvad üles Riigikogu esimees Ene Ergma ja Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste, lipu pühitseb EELK peapiiskop Andres Põder. Pidulikku meeleolu aitavad luua Kaitseväe orkester ja Eesti Kooriühingu koorid. 4. juunil möödub 128 aastat sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia istungil.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastega.

Kell 18Ene Ergma esineb sõnavõtuga Eesti lipu päeva tähistamise üritusel Pärnus Rüütli platsil.

Teisipäev, 5. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE), perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) ning välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE), erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE) ning karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (209 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE);

maaelukomisjonis – kell 14 talupidajate asendusteenistus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE); korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (238 OE);

rahanduskomisjonis – kell 14 ülevaade muudatustest riigieelarve koostamise põhimõtetes ja seadusepildis;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise arutelu lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust;

väliskomisjonis – kell 14 Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi,   Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahelise lepingu Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (221 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE);

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Taani suursaadiku Uffe Anderssøn Balsleviga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu kevadturniiril tennises (Tondiraba Tennisekeskus).

Kolmapäev, 6. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 11 eelnõu: riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE), politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE), maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) ning kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

Teine lugemine – 10 eelnõu: otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (230 OE), Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (231 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE), vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE), halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE), ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) ning hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE).

Üritused ja kohtumised:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Tadžikistani Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Mamadsho Ilolovi, Tadžikistani Riikliku Ülikooli rektori professor Hayet Odinaevi ja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Richard Villemsiga.

Kell 10.30Ene Ergma kohtub Leedu suursaadiku Juozas Bernatonisega.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Lions International’i II asepresidendi Barry Palmeriga.

Neljapäev, 7. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE) ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, ettekandega esineb Riigikohtu esimees Märt Rask.

Teine lugemine: Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (223 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 avalik parlamentaarne kuulamine: õpetajakoolituse hetkeseis, probleemid ja ootused (Riigikogu konverentsisaalis), otseülekanne aadressil: http://live.riigikogu.ee/live.

põhiseaduskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE); kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE). 

Kohtumised ja üritused:

Eestis on visiidil 6-liikmeline (+ 3 ametnikku) Tai parlamendi Tai-Eesti parlamendirühma delegatsioon. Neljapäeval, 7. juunil kell 10 kohtub Tai parlamendi delegatsioon Riigikogu Eesti-Tai parlamendirühma esimehe Valdo Randpere ja rühma liikmetega. Kell 11 kohtub külalistega Riigikogu väliskomisjon ning kell 11.30 võtab Tai parlamendidelegatsiooni vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Kahe päeva jooksul on veel kavas kohtumised Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve, siseminister Ken-Marti Vaheri, välisminister Urmas Paeti, e-Valitsemise Akadeemia juhatuse liikme Ivar Tallo ning Estonian Airi presidendi Tero Taskilaga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna Liivamäe lasteaeda 30. aastapäeva puhul.

Reede, 8. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 11. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil ning 12. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (Keskkonnaministeeriumi vastutusalas olevates punktides), kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 10. – 11. juunini toimuval mitteametlikul üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule laevade ringlussevõtu kohta ja nõukogu otsuse eelnõule, millega taotletakse liikmesriikidelt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides;

Kohtumised:

Kell 11.30  - Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rahvusvahelise Kõrge Esindajaga (OHR) Bosnias ja Hertsegoviinas Valentin Inzkoga

Laupäev, 9. juuni

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on ringsõidul Narvas, kus ta võtab kell 12 osa kodakondsustseremooniast Narva muuseumis. Kell 14 osaleb Randjärv Narva päeva ja rahvusvahelise Sankt-Peterburi kaasaegse kunsti festivali “Sõpruse sild” galakontserdi avamisel Narva linnuses ning kell 15 raamatu “Aleksander Puškin. Luule” esitlusel Narva raamatukogus.

*

Välislähetused:

2. – 4. juunini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Jevgeni Ossinovski ning Vladimir Velman osalevad Leedus Nidas Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumisel. Arutusel olevad teemad käsitlevad Kaliningradi piirkonna militariseerimist, Balti riikide energiajulgeolekut, NB8 koostööd ning Poola ja Balti riikide suhteid.

5. – 6. juunini

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naiskogu volikogul.

5. – 7. juunini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu Eesti-Läti parlamendirühma esimees Mailis Reps võtavad Vabariigi Presidendi delegatsioonis osa presidendi riigivisiidist Lätis.

7. – 8. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Valeri Korb osaleb Lätis Riias Läänemere maade Parlamentaarse Konverentsi rohelise kasvu töörühma ning Balti Assamblee majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel ümarlaual.

7. – 8. juunini

Riigikogu maaelukomisjoni liige Andre Sepp osaleb Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonna- ja põllumajandus/maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika reform, samuti orgaanilise talupidamisega seotud küsimused.

7. – 8. juunini

Riigikogu liikmed Andres Anvelt, Helmen Kütt, Kajar Lember, Mart Meri, Sven Mikser, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Karel Rüütli, Indrek Saar, Neeme Suur ja Rannar Vassiljev osalevad Soomes Helsingis kohtumisel Soome parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside