Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 16. töönädal 31. maist – 3. juunini

Esmaspäev, 31. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 16. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt omavalitsuste rahastamist (nr 428), Eesti elanikkonna vaesust (nr 435), pensionide vähendamist (nr 437), valitsuse vastutust ja Eesti rahva halba vaimset tervist (nr 438), ERR saadete eetrisse andmist erakanalites (nr 451), riigile kuuluvate maavarade kasutamise korraldamist (nr 436), nõrka sotsiaalset kaitset ja madalat elukvaliteeti (nr 430), tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi (nr 432), toimetulekutoetuste väljamaksete hilinemist (nr 433) ning laste kaitsetust (nr 440). Kokku vastatakse 10 arupärimisele.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
keskkonnakomisjonis – veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE); jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE)
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE);
majanduskomisjonis – liiklusseaduse eelnõu (475 SE);
põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE);
rahanduskomisjonis – hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE); otsus “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 15. rotatsiooni koosseisus” (751 OE); ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee tööst;
sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta kohta; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (735 OE); otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks” eelnõu (720 OE);
õiguskomisjonis – täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; otsuse eelnõu „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018” (757 OE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruanne „Riigi teenuste kättesaadavus maakondades“, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak, asekantsler Marek Helm, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, siseministeeriumi kantsler Märt Kraft ning sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim; laekunud riigikontrolli aruannetest (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogu hoones Kadrioru lasteaia, Pirita Lasteaia ja Kristiine Sotsiaalkeskuse kollektiiviga. Teisipäeval ja kolmapäeval kohtub aseesimees Tallinna Terakese lasteaia, Loitsu lasteaia ja Lehola lasteaiaga.
 
Teisipäev, 1. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE).
Esimesel lugemisel on 2 eelnõu: looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE) ning plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE);
kultuurikomisjonis – kell 12 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE);
majanduskomisjoniskell 12 elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE); riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE);
põhiseaduskomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots;
sotsiaalkomisjonis – kell 13 inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE); tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); lastekaitse teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;
õiguskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (728 SE); halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 14 - Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kõnevõistluse Kuldsuud Põltsamaal 2010 võitjatega.
 
Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aleksei Lotman osaleb maaelu arengu kava 2007-2013 seirekomisjoni istungil Tallinnas (Tallink City Hotel).
 
Kell 18 – Raplamaa kuule Riigikogus paneb punkti korvpalli sõprusvõistlus Riigikogu korvpallimeeskonna ja korvpallitiimi „Raplamaa tähed“ vahel Raplas Sadolini spordimajas.
 
Riigikogu meeskonnas löövad kaasa Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu liikmed Hannes Rumm, Indrek Saar, Kalle Laanet.
 
Raplamaa meeskonda kuuluvad Rapla maavanem Tiit Leier, Aare Heinvee (Rapla vallavolikogu), Karl Tamme (Kehtna vallavolikogu), Margus Miller (Kohila volikogu), Eero Kalberg (Kehtna MTK), Andres Saks (Valtu PK), Hannes Vald (Juuru vallavolikogu), Andres Elmik (Märjamaa gümnaasium), Raul Aarma (Rapla päästeosakond), Mihkel Ital (Rapla päästeosakond), Raivo Erm (Rapla vallavolikogu), Raivo Heinaru (Kohila gümnaasiumi), Kalju Kalda (Valtu spordimaja) ja Priit Karjane (Rapla Maakonna Spordiliit).
 
Kolmapäev, 2. juuni
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas peaministri ülesannetes, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
 
Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE).
Teisele lugemisele tuleb 4 eelnõu ning jätkatakse veel 4 eelnõu teist lugemist: Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (747 SE), kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE), loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE), liiklusseaduse eelnõu (475 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) ning hoiu-laenuühistu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (240 SE).
 
Esimesel lugemisel on 2 eelnõu: biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE) ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE).
 
Neljapäev, 3. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb arutusele olulise tähtsusega riikliku küsimusena laste õiguste tagamine. Ettekannetega esinevad sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja õiguskantsler Indrek Teder.
 
Kavas on ka kaugkütteseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) ja loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE) kolmas lugemine.
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (700 SE); jahiseaduse ja välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (744); looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE); biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu (748 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE);
majanduskomisjonis – (15 min pärast täiskogu istungi lõppu) omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE); töökohtade loomise seaduse eelnõu (740 SE); meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE);
väliskomisjoniskell 13 Riigikogu välissuhtlus (NATO Parlamentaarse Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioonid); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE); rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (731 SE); riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamine;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub OECD peasekretäri Angel Gurriaga.
 
Kell 11.15 – Riigikogu väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon kohtuvad rahvusvahelise fondi Carnegie Endowment for International Peace tuumapoliitika programmi direktori George Perkovich’iga (ruum L243).
 
Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus Haabersti Sotsiaalkeskuse töötajate ning segakoori „Videvik“ liikmetega.
 
Reede, 4. juuni
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10 Eesti seisukohad 11. juunil toimuval keskkonnanõukogu istungil; Eesti seisukohad 8. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 7. – 8. juunini toimuval töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur;
 
Eesti lipu päev
 
Kell 7 algab Kuberneri aias pidulik lipu heiskamise tseremoonia. Riigilipp heisatakse Pika Hermanni torni kooride ja orkestri poolt esitatava hümni saatel. Seejärel esinevad kõnega Riigikogu esimees Ene Ergma ning Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. EELK peapiiskop Andres Põder viib läbi lipu õnnistamise.
 
Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide ja gaidide auvalve, samuti seltside ja ühingute lipud.
 
Päevakohast muusikat esitavad Kaitseväe orkester ning Eesti Kooriühingu koorid.
 
Ürituse korraldavad Riigikogu ja Eesti Lipu Selts.
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtub Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni aseesimehe Alexander Alvaro’ga.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Pärnumaal ja Kihnus, kus toimuvad kohtumised kohalikes omavalitsustes, samuti külastatakse haridusasutusi ja ettevõtteid.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
28. maist – 1. juunini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Sven Mikser ning Kadri Simson osalevad Lätis Riias NATO PA kevadistungil.
 
30. maist – 2. juunini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ning liikmed Evelyn Sepp ja Taavi Rõivas osalevad Hispaanias Madridis COSACi XLIII konverentsil. Arutusel on COSACi tulevikuroll ning rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi suhted Lissaboni lepingu jõustumise valguses. Euroopa Komisjoni president José Manuel Durao Barroso annab ülevaate uue Euroopa Komisjoni poliitilistest prioriteetidest.
 
31. maist – 2. juunini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Silver Meikar osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Muuhulgas on arutusel majanduskriisi poliitilised tagajärjed, demokraatia olukord Euroopas, islamism ja islamofoobia Euroopas jmt.
 
1. – 2. juunini
 
Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja keskkonnakomisjoni liige Mark Soosaar osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide esindajatega. Arutusel on ühtse kalanduspoliitika reformiga seotud küsimused.
 
1. – 4. juunini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Ukrainas Kiievis ENPA monitooringukomitee raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.
 
2. – 4. juunini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste (osaleb 2.-3.06) ning liikmed Sven Sester ja Peep Aru (osalevad 3.-4.06) on Leedus Vilniuses Balti Assamblee majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee istungil. Muuhulgas on arutusel Rail Baltica ja Visaginase tuumajaama projektid.
 
2. – 4. juunini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval välisteenistuse teemalisel arutelul.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside