Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest

Riigikogu III istungjärgu 16. töönädal

31. mai – 3. juuni 2004

Esmaspäev, 31. mai – kell 15 algaval istungil vastab siseminister Margus Leivo arupärimisele Eesti päästestruktuuride valmisoleku kohta kriisisituatsioonideks. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäev, 1. juuni – kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 8 eelnõu, millest 3 tuleb teisele ja 5 eelnõu esimesele lugemisele. Muu hulgas jätkatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE) teist lugemist. Teisel lugemisel menetletakse ka Vabariigi Valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE). Esimesele lugemisele tuleb Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Kolmapäev, 2. juuni – kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Margus Hanson, keskkonnaminister Villu Reiljan ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 9 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 3 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE). Teisele lugemisele tuleb muu hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (346 SE). Esimesel lugemisel menetletakse Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE) ja kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (366 SE).

Neljapäev, 3. juuni – kell 10 algaval istungil menetletakse teisel lugemisel Riigikogu liikmete Evelyn Sepa ja Toivo Tootseni algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE).

Vt ka päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 31. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse koostöö EL küsimuste menetlemisel. Kutsutud: riigisekretär Heiki Loot, valitsuse nõunik ja Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu. Järgnevalt päevakorras strateegiliste projektide foorumiga seonduvad küsimused.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse, riigilõivuseaduse ja väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel liikumise "Kodukant" pöördumine.

Majanduskomisjonis – vedelkütuse seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (228 SE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), Riigikogu otsuse ”Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni tegevuse kohta” eelnõu (373 OE).

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemise kohta Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Järgnevalt arutusel strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (333 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu ja Venemaa suhted, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna (Ida-Euroopa, Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika, Austraalia, Okeaania) peadirektor Margus Laidre ja 5. büroo (Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia) direktor Jaan Hein.

Õiguskomisjonis – relvaseaduse muudatuste algatamise otsustamine, päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE), arvamuse kujundamine konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE) kohta.

Teisipäev, 1. juuni

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse perspektiivid Euroopa Liidus.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi ”Kalev”.

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE), halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eruohvitseride kogu pöördumine ja selle lisatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise analüüs, kutsutud Eruohvitseride Kogu esimees kolonel Raul Luks ja liige Edgar Ääro.

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE), kutsutud Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja Marek Sepp. Ülevaade välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna tööst, kutsutud välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna peadirektor Andres Rundu ja välisministeeriumi pressiesindaja Ehtel Halliste.

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE).

Neljapäeval, 3. juuni

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE), postiseaduse eelnõu (281 SE), vedelkütuse seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE), elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE), telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (342 SE). Amnesty Internationali aastaaruande kuulamine.

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (384 SE), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE), töölepingu seaduse eelnõu (212 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Eesti Vabariigi uue erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Serbias ja Montenegros William Mart Laanemäega. Arutusel o lukord Iraagis, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE).

***

Esmaspäev, 31. mai

Kell 12.15

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb Euroopa Parlamendi eelvalimistel, minnes hääletama Tallinna Pedagoogikaülikoolis asuvasse valimisjaoskonda.

Kell 13

Ruumis L241 toimub pressibriifing, kus Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu räägib 71 Riigikogu liikme algatatud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõust, mille eesmärgiks on muuta Vabariigi Presidendi valimiskorda. Sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova tutvustab lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille algatasid Riigikogu liikmed Evelyn Sepp ja Toivo Tootsen. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson teeb kokkuvõtte väliskomisjoni töövisiidist Armeeniasse ja Gruusiasse. Töövisiidist on valmis küsimustele vastama ka delegatsiooni liikmed Sergei Ivanov ning Toomas Alatalu.

Teisipäev, 1. juuni

Kell 14

Riigikogu aseesimees Toomas Savi kohtub Euroopa Kontrollkoja liikme Kersti Kaljulaiuga (R 218).

Neljapäev, 3. juuni

Kell 20

Riigikogu aseesimees Toomas Savi avab ürituse patroonina heategevuskontserdi ”Kuningas Arthuri Gala” Tallinna Püha Katariina kiriku varemetes.

Reedel, 4. juuni

Kell 12

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb pidulikul jumalateenistusel Eesti lipu 120. aastapäeva puhul Otepää kirikus.

***

27. mai – 1. juuni

NATO PA Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser (27.5 -1.6) ja liikmed Tiit Matsulevitš ning Toomas Tein (28.5 -1.6) osalevad Bratislavas toimuval NATO PA kevadistungi töös.

31. mai – 7. juuni

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb USA-s ja Kanadas toimuval Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide esimeeste ühisvisiidil. Delegatsioon kohtub USA Esindajatekoja spiikri Dennis Hastertiga, Senati välissuhete komisjoni esimehe Richard Lugariga, senaator Joseph Bideni ja Esindajatekoja liikme Tom Lantosega ning teiste kõrgete riigivõimu esindajatega. Visiidi eesmärgiks on parlamentaarse koostöö edendamine ja infovahetus akuutsetel teemadel, hõlmates NATO ja EL laienemisest tulenevaid uusi koostöövõimalusi, transatlantilise sideme tugevdamist ning koostööd võitluses rahvusvahelise terrorismiga. Lisaks ametlikele kohtumistele osaleb Riigikogu esimees 4. juunil New Yorgi Eesti Majas ja 6 juunil Toronto Eesti majas Eesti lipu 120. aastapäeva tähistamise üritustel. Riigikogu esimeest saadab visiidil kantselei direktor Heiki Sibul.

1. – 3. juuni

Riigikogu majanduskomisjoni liikmed Ants Pauls ja Liina Tõnisson osalevad rahvusvahelisel taastuvenergeetika alasel parlamentaarsel foorumil Bonnis.

1. – 6. juuni

Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Robert Lepikson osaleva Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 50. istungjärgu istungitel Pariisis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside