Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 7. töönädal 30. maist – 2. juunini

Esmaspäev, 30. mai
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt omavalitsuste tulude vähendamise hüvitamist (nr 1), euroala stabiilsuse tagamist (nr 3) ning omavalitsusi, OECD raportit ja maamaksu (nr 5). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – Keskkonnainspektsiooni peadirektori Peeter Volkovi ülevaade; veekogude paisutamine ja selle mõju looduslikule lõhepopulatsioonile; looduskaitseseaduse § 36 muutmine;
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE); koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade Eesti metsandusest – metsanduse arengukava 2011-2020; vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE);
majanduskomisjonis – raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE); kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Interneti SA esindajatega, arutusele tuleb uue .ee tippdomeeni korraldus; Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (53 OE);
põhiseaduskomisjonisühisistung õiguskomisjoniga, arutusel on õiguskantsleri ettepanek nr 12 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder, peaprokurör Norman Aas (ruum L 241); pärast ühisistungit põhiseaduskomisjonis: riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE); 
rahanduskomisjonis – koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE); Euroopa Investeerimispanga ja Sihtasutuse Põhja- Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmise otsuse eelnõu (49 OE);
sotsiaalkomisjonis – arutusel on ravikvaliteedi kontrolliga seotud küsimused ( ruum L 262);
õiguskomisjonisühisistung põhiseaduskomisjoniga, arutusel on õiguskantsleri ettepanek nr 12 (ruum L 241); pärast ühisistungit õiguskomisjonis: töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; kell 13 väljasõiduistung koos julgeolekuasutuste järelevalve komisjoniga Riigiprokuratuuri;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Raivo Aegiga ja peadirektori asetäitja Eerik Heldnaga, arutusel on ülevaade korruptsioonivastase võitluse olukorrast riigist; Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; deklaratsioonihoidjatele esitatava küsimustiku arutamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Perearstiabi korraldus”, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Pelgulinna sünnitusmaja toetusfondi juhi Eeva Kaubaga.
 
Teisipäev, 31. mai
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 3 eelnõu: Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu (46 OE), kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) ning koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 arvamus Euroopa Komisjoni teatise konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta; välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE);
kultuurikomisjonis – loomemajandusteemaline ühine väljasõidustung koos majanduskomisjoniga, külastatakse Telliskivi loomelinnakut, Eesti Disaini Maja, loomemajandusvaldkonda tutvustavad Riigikogu liikmetele Eva Leemet, Herkko Labi, Ilona Gurjanova, Ville Jehe, Tiina Lokk ja Helen Sildna;
maaelukomisjonisväljasõiduistung Maa-ametisse;
rahanduskomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamise otsuse ning Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõude algatamine; tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (4 SE); arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta „Käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas“; kell 14 väljasõiduistung Maksu- ja Tolliametisse;
riigikaitsekomisjoniskell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; kaadrikaitseväelaste palkadest ning personalivoolavusest; Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);
sotsiaalkomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Valkla Hooldekodusse;
väliskomisjonis – kell 14 ülevaated olukorrast Valgevenes ja Vene Föderatsioonis asuvate Eesti konsulaaresinduste tööst; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE);
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 12;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Poltiga.
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste nõukoja ümarlaual (ruum L 262).
                       
Kolmapäev, 1. juuni
 
Kell 13 – infotund
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 9 eelnõu: Euroopa Investeerimispanga ja Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmise otsuse eelnõu (49 OE), makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE), vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE), 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (26 SE), välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE), meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) ning raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).
 
Neljapäev, 2. juuni
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Õiguskantsleri ettepanek nr 12 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta. Ettekannetega esinevad õiguskantsler Indrek Teder ning Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni esindajad
 
Esimene lugemine: riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 ühisistung majanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoniga teemal: Riigikontrolli auditi kontrolliaruanne “Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel” (ruum L 241);
maaelukomisjonisväljasõiduistung Tartusse, külastatakse Eesti Maaülikooli ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit;   
majanduskomisjonis – pärast ühisistungit arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Energiatõhususe kava 2011“ ning teatisele „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“; 
põhiseaduskomisjoniskell 14 elektroonilise hääletamise vahekokkuvõte ja võimalike arenduste arutelu (ruum L 332);
riigikaitsekomisjoniskell 13 otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE);
õiguskomisjoniskell 14 väljasõiduistung Politsei- ja Piirivalveametisse;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.15 – Riigikogu esimees Laine Randjärv tervitab Eestisse visiidile saabuvat Baden Württembergi parlamendi FDP delegatsiooni (Valge saal).
 
Kell 11 – Laine Randjärv osaleb e-riigi akadeemia korraldataval online-valimiskampaania analüüsi tulemuste esitlemisel (Rahvusraamatukogu kuppelsaal).
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub vanaisade klubi Raavis liikmetega (Riigikogus).
 
Reede, 3. juuni
 
Kell 10Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 6. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohta „Käibemaksu tuleviku kohta. Lihtsama, kindlama ja tõhusama käibemaksusüsteemi suunas“.  
                       
Üritused:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutuse (ERMES) nõukogu koosolekul (Tartu, Raadi).
 
Laupäev, 4.juuni
 
Eesti lipu päev
 
Kell 7 algab Kuberneri aias pidulik lipu heiskamise tseremoonia. Riigilipp heisatakse Pika Hermanni torni kooride ja orkestri poolt esitatava hümni saatel. Seejärel esinevad kõnega Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. EELK peapiiskop Andres Põder viib läbi lipu õnnistamise.
 
Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide ja gaidide auvalve, samuti seltside ja ühingute lipud. Päevakohast muusikat esitavad Kaitseväe orkester ning Eesti Kooriühingu koorid. Ürituse korraldavad Riigikogu ja Eesti Lipu Selts.
 
*
 
Välislähetused:
 
27. – 30. maini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Mati Raidma, Sven Mikser (osaleb 28. – 30.05) ja Kadri Simson (27. – 30.05) osalevad Bulgaarias Varnas NATO PA kevadistungil. Kõne all on ülemaailmsed julgeolekuriskid ja käesoleva aasta oktoobris toimuva Bukaresti aastaistungi ettevalmistamine. Pühapäeval, 29. mail esineb kaitse- ja julgeolekukomitee pearaportöör Sven Mikser Afganistani teemalise raportiga. Esmaspäeval, 30. mail toimub Assamblee plenaaristung.
 
29. – 31. maini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA monitooringu- ja poliitikakomiteede istungitel. Arutusel on ülevaated Ukraina, Albaania ja Serbia arengutest, olukord Tuneesias, Euroopa Nõukogu koostöö Araabia maailmaga, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu idapartnerlus, olukord Valgevenes jpm.
 
29. – 31. maini
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas, aseesimees Marianne Mikko ning liikmed Kaja Kallas ja Rainer Vakra osalevad Ungaris Budapestis XLV COSACi kohtumisel. Muuhulgas käsitletakse Ungari Euroopa Liidu eesistumisperioodi ja majanduskriisist taastumisega seotud küsimusi – Euroopa strateegiat 2020. Otseülekannet COSACi koosolekust saab näha: http://elovideo.parlament.hu:8080/ramgen/redundant/live.rm
 
30. mai
 
Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta osaleb Soomes Helsingis kohtumistel Soome haridusministeeriumis.
 
31. maist – 3. juunini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma (31.05-1.06) ning Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osalevad Poolas Varssavis 6. Euroopa Venemaa foorumil. Analüüsitakse Venemaa majanduslikku ja poliitilist olukorda, Euroopa Liidu ja Venemaa koostööd, energiatööstuse küsimusi, samuti vaadeldakse Euroopa ja Venemaa rolli maailmamajanduses, arutatakse välispoliitilisi suundi, NATO – Euroopa Liidu – Venemaa suhteid pärast Lissaboni lepingu jõustumist, aga ka koostööd regionaalsel tasandil.
 
1. – 4. juunini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Itaalias Roomas Itaalia ühendamise 150. aastapäeva üritustel.
 
2. – 3. juunini
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Valeri Korb ja Andre Sepp osalevad Leedus Vilniuses BA majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni parlamentaarsel ümarlaual teemaga ühtse Põhja-Balti jätkusuutliku energiaturu arendamine.
 
3. – 6. juunini
 
OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja liige Juku-Kalle Raid osalevad OSCE PA ametliku delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamendivalimistel. 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside