Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu erakorralised istungjärgud: 

Kell 10 – päevakorras on valitsuse 26. juulil algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine. Kui teine lugemine lõpetatakse siis kahe tunni pärast on kavas Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine. 

Põhiseaduskomisjonis –  15 minutit pärast täiskogu esimese erakorralise istungjärgu lõppu: ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul eelnõu kohta; arvamuse andmine Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta (6 erinevat lahendit); arvamuse andmine Riigikohtule MKS § 136 1 lg 4 kohta, milles see võimaldab maksukohuslasel esitada määruskaebuse kuni Riigikohtuni välja, kuid maksukohuslase abikaasal, kelle vara suhtes kohus MKS § 136 1 ja § 130 alusel täitetoimingu tegemiseks loa annab, edasikaebeõigus puudub.

Riigikaitsekomisjonis – 15 minutit pärast esimese erakorralise istungjärgu lõppu: Euroopa Liidu eesistuja Küprose ettepaneku arutelu: ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentidevahelise konverentsi protseduurireeglid. 

Väliskomisjonis – 15 minutit pärast esimese erakorralise istungjärgu lõppu Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures, asukohaga Brüsselis. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Lauri Lepik. Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Leedu Vabariigis, asukohaga Vilniuses. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Toomas Kukk; Euroopa Liidu eesistuja Küprose ettepaneku arutelu: ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentidevahelise konverentsi protseduurireeglid. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside