Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal 30. aprillist – 3. maini

Esmaspäev, 30. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 13. töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad naiste ja meeste palgalõhet (nr 134) ning HIV/AIDSi vastast võitlust (nr 142).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 2. mail toimuval erakorralisel EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga 30. aprillist – 4. maini Genfis toimuva piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni juhtivorgani 30. kohtumiseks, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Eesti merehariduse tulevik; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 UA); otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ esitamise otsustamine;

majanduskomisjonis – SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ettekanne: Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) arengusuundumusest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE); riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (217 OE);  

rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamine; Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); ülevaade kohalike omavalitsuste finantsolukorrast ja kodualuse maa maksuvabastuse kompenseerimisest; ülevaade vedelkütuse seaduses kavandatavatest muudatustest;

riigikaitsekomisjonis – komisjoni esitatav otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu; kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE);

sotsiaalkomisjonis – kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE); arvamus “Aktiivsena vananemise strateegia aastateks 2013-2020” väljatöötamise ettepaneku kohta;

väliskomisjonis – Balti ja Põhjamaade (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumine Riigikogu konverentsisaalis;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); arvamus otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning kriminaalmenetluse seadustiku § 385 punkti 26 vastavusest põhiseadusele; töögrupi arutelul kell 15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise kokkuvõtte läbivaatamine; informatsioon ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni raames toimunud hindamisvisiidist Eestisse;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus“, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, põllumajandusministeeriumi asekantsler Illar Lemetti ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik;

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Balti ja Põhjamaade (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumine.

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb “Eesti Film 100” filmipäeval Tartus.

Teisipäev, 1. mai – kevadpüha

Kolmapäev, 2. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE) ning raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE), Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (189 SE), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE), Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE) ning Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse teistkordne menetlemine (89 UA).

Esimene lugemine: tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Riigikogu meenepoe. Tegemist on Riigikogu Kantselei ja Eesti Kunstimuuseumi koostöölepinguga, mille kohaselt alustatakse Riigikogu ja muuseumi meenete müüki Toompea lossis.

Neljapäev, 3. mai

Kolmas lugemine: õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE).

Teine lugemine: töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – kell 14.30 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoni ja keskkonnakomisjoniga, kohtutakse Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvoliniku Maria Damanakiga, arutusel on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika reform, kutsutud Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvoliniku kabinetiülema asetäitja Maja Kirchner, eestkõneleja Oliver Drewes, merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi direktor Carla Montesi ja Euroopa Komisjoni esinduse juht Hannes Rumm (ruum L-333);

kultuurikomisjoniskell 13 parlamentaarne kuulamine: õpetajate streigist osavõtnute ettepanekud, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE);

majanduskomisjoniskell 14 kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri Marika Priske ja Maanteeameti peadirektori kt Erkki Raasukesega;

riigikaitsekomisjonis kell 14 komisjoni esitatav otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu; kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE); kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE);

väliskomisjonis – kell 9 väliskomisjoni Aasia strateegia raporti teine lugemine;

õiguskomisjonis – kell 13 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); arvamus Riigikohtule Riigikogu 15.02.2012. a otsuse „Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine“ põhiseaduspärasuse kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-4-12.

riigieelarve kontrolli komisjonis – kahepäevane (3. – 4. maini) väljasõiduistung Narvas, (väljasõit 3. mail kell 10.30);

Kohtumised:

Kell 10.30 – Riigikogu kultuurikomisjoni esimees ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Urmas Klaas kohtub Baieri Liidumaa parlamendi teadus-, kõrgharidus- ja kultuurikomisjoni töögrupiga (ruum L 333).

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hiina suursaadiku Qu Zhe’ga.

Reede, 4. mai

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse “Meie Inimesed” nõukogu koosolekul.

Kell 13 – Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul ning kell 15 Eesti Võimlemisliidu üldkoosolekul. 

Laupäev, 5. mai

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb “Teeme ära!” talgupäeval Pelgulinna sünnitusmajas.

*

Välislähetused:

28. – 30. aprillini

Riigikogu liige Eldar Efendijev osaleb Saksamaal Berliinis Euroopa aserite 4. kongressil.

2. – 7. maini

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Juku-Kalle Raid ja Liisa-Ly Pakosta osalevad OSCE PA delegatsiooni koosseisus ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (3.-7.05) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena parlamendivalimistel Armeenias.

4. – 7. maini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbia parlamendivalimistel.

 

 

27. aprill 2012

 

Tagasiside