Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal, töö komisjonides, Riigikogu liikmete kohtumised, välislähetused

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal

3. – 6. november 2003

Esmaspäeval, 3. novembril algab kell 15.00 täiskogu istung, kus välisminister Kristiina Ojuland ja kaitseminister Margus Hanson vastavad Riigikogu liikme Andres Tarandi arupärimistele patriarh Aleksius II autasustamise kohta ja Eesti kaitsepoliitika kohta. Arupärimistele vastamisele järgneb vaba mikrofon.

Teisipäeval, 4. novembril kell 10.00 algaval istungil toimub päevakorra projekti kohaselt olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus ettekannetega esinevad välisminister Kristiina Ojuland ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Välispoliitika arutelu järel on kavas käsitleda ühe erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse ning kahe uue erikomisjoni moodustamise otsuse eelnõusid.

Kolmapäeval, 5. novembril algab kell 13.00 infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, kultuuriminister Urmas Paet ning sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14.00 algaval täiskogu istungil tuleb kolmandale lugemisele 3 eelnõu, sh valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja tolliseadustiku eelnõud. Teisele lugemisele on kavandatud samuti 3 eelnõu ning esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu.

Neljapäeval, 6. novembril kell 10.00 algaval istungil on teisel lugemisel 4 ja esimesel lugemisel 2 eelnõu.

Vt päevakorra projekti http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 3. november

Keskkonnakomisjonis – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE), kemikaaliseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (104 SE)

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE)

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE)

Majanduskomisjonis – raudteeseaduse eelnõu (7 SE), tolliseadustiku muutmise seaduse eelnõu (99 SE), seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE), liiklusseaduse §-de 27 ja 79 muutmise seaduse eelnõu (100 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused

Põhiseaduskomisjonis – sotsiaalkomisjoni palvel arutatakse vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE) kooskõla põhiseadusega, Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu (86 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (161 SE)

Rahanduskomisjonis – 2003. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE)

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE)

Väliskomisjonis – Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse algatamisest, 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE) Välisministeeriumi valitsemisala, kustutud välisminister Kristiina Ojuland, Eesti-Vene piiri äärsete alade elanike viisarežiimi arutelu

Kell 13.00 algab väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni ühisistung, millest võtab osa välisminister Kristiina Ojuland, käsitletakse Valitsustevahelise Konverentsi (IGC) hetkeseisu, ning arutusel on Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine.

Õiguskomisjonis – vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), perekonnaseaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 8145 SE) Teisipäev, 4. november

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (105 SE)

Kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (141 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE)

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE)

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE)

Põhiseaduskomisjonis – Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (1 SE), korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE)

Sotsiaalkomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse (lastekaitse) arutelu ettevalmistamisega seonduv, vanemahüvitise seaduse eelnõu (125 SE)

Rahanduskomisjonis 2004. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (128 SE)

Õiguskomisjonis – kohtumine riigi peaprokuröri Jüri Pihliga, kriminaalmenetluse koodeksi, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (102 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (84 SE) Neljapäev, 6. november

Kultuurikomisjonis – keeleseaduse § 28¹ muutmise seaduse eelnõu (149 SE), keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE)

Maaelukomisjonis – osaletakse Maalehe päeval Tallinnas

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale, tutvutakse sealse majanduse olukorraga

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu algatamisest

Sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Põhja-Eesti Häirekeskusesse

Väliskomisjonis – Eesti ja Venemaa vahelised suhted, kutsutud Margus Laidre ja Tiia Miller Välisministeeriumist, Venemaa sisepoliitiline olukord, kutsutud Balti Venemaa Uuringute Keskuse direktor Vladimir Juškin

Õiguskomisjonis – mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu )113 SE)

* * *

Esmaspäev, 3. november

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb seminaril ”Eesti kultuuriline kehtestamine Euroopas” (Rahvusraamatukogu nurgasaal), mille korraldab Eesti instituut.

Neljapäev, 4. november

Kell 13.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Eesti Teaduste Akadeemia konverentsi ”Noore teadlaspõlvkonna kujunemine Eestis – järeldoktorite institutsioon”.

Reede, 5. november

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Tartu Laste Tugikeskust.

Laupäev, 8. november

Kell 11.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Viljandi linna 720. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel teatris Ugala ning sellele järgnevatel aastapäeva tähistamise üritustel.

Pühapäev, 9. november

Kell 12.00 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga isadepäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. – 5. NOVEMBER

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja liige Toomas Alatalu (1. – 5. nov) osalevad Austrias Viinis SIDi (Society for International Development), EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) ja Hollandi Välisministeeriumi koostöös korraldataval Euroopa Liidu laienemise ja arengu koostöö alasel konverentsil.

2. – 5. NOVEMBER

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ning liikmed Olav Aarna ja Robert Lepikson osalevad Pariisis WEU Assamblee poliitika-, kaitse-, tehnika- ja õhuruumi ning parlamentaarsete suhete komiteede istungitel.

3. – 4. NOVEMBER

Riigikogu aseesimees Toomas Savi on Euroopa Parlamendi vaatlejana Brüsselis.

3. – 5. NOVEMBER

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil.

4. – 5. NOVEMBER

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed Väino Linde ja Koit Prants ning õiguskomisjoni liige Vladimir Velman osalevad Brüsselis TAIEXi korraldataval migratsiooni ja asüüli alasel seminaril.

5. – 6. NOVEMBER

Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg on Euroopa parlamendi vaatlejana Brüsselis.

6. – 7. NOVEMBER

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Küllo Arjakas ja Väino Linde osalevad Vilniuses BA redaktsioonikomisjoni istungil.

6. – 13. NOVEMBER

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ning Tiit Matsulevitš ja Toomas Tein osalevad Ameerika Ühendriikides Orlandos (Florida) NATO PA aastaistungil.

Riigikogu pressitalitus

Kell 12.00 avab minister Paul-Eerik Rummo Toompea lossi lõunatiiva I ja III korrusel algklasside õpilaste joonistusvõistlusel ”Igasse peresse tita” osalenud tööde näituse.

Tagasiside