Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 7. töönädal 3. – 6. novembrini

Esmaspäev, 3. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab Riigikogu liikmete arupärimistele rahandusminister Ivari Padar. Arupärimised käsitlevad ohtlike veoste tollikontrolli ja suurõnnetuste kontrolli rahastamist (nr 91) ning RASi Ookean kohustustega seotud kohtuvaidlust (nr 97).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorra projekti:

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 4. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused;
 
keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008 – 2015”” eelnõu (359 OE); Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);
 
kultuurikomisjonis – kultuuripärandi kaitse olukord; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;
 
maaelukomisjonis – olukorrast põllumajanduses, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Olav Kreen, Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor Kaul Nurm ja Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Üllas Hunt;
 
majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindajatega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused, eelnõu arutelu; ühistranspordiseaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) (ruum L 332);
 
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE); Euroopa Komisjoni teatis „Varjupaigapoliitika kava. Ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus”;
 
rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (346 SE); otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu ( 340 OE); ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal, osaleb riigikontrolör Mihkel Oviir;
 
riigikaitsekomisjonis – kohtumine missioonidel haavata saanud kaitseväelaste esindusega; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE); kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE);
 
sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (370 SE);
 
väliskomisjonis – ülevaade kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna tööst;
 
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega seaduse eelnõu (344 SE) ning politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), kutsutud siseminister Jüri Pihl; arutelu  karistuspoliitikast alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süütegude osas, kutsutud külalised ja eksperdid: riigiprokuratuuri, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ning Lastekaitse Liidu esindajad;
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Raivo Aegiga, et saada ülevaadet kaitsepolitsei osast korruptsioonivastases võitluses ja nimetatud valdkonnas seatud prioriteetidest;
 
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes” arutelu (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis näituse „Elas kord…”. Näitusel osalevad 12 kunstnikku: Anne Linnamägi-Liiva, Catherine Zarip, Piret Mildeberg, Jüri Mildeberg, Juss Piho, Viive Noor, Regina Lukk-Toompere, Tiina Reinsalu, Piret Raud, Kristina Reineller, Priit Rea ja Kristjan Allik.
 
Kell 16.30Ene Ergma võtab osa TEA entsüklopeedia kolleegiumist.
 
Teisipäev, 4. november
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (306 SE).
 
Komisjonides:
keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE); metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seadus (350 SE);
 
kultuurikomisjoniskell 14  Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete kasutuselevõtust tulenevalt välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE); muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (331 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE);
 
majanduskomisjoniskell 13 lennundusseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Euroopa Komisjoni teatiste „Interneti edendamine – tegevuskava Interneti protokolli kuuenda versiooni kasutuselevõtuks Euroopas” ning „Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia abil“ eelnõud; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatud infrastruktuuride kasutamise eest eelnõu;
 
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE); Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE);
 
rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (302 SE);
 
riigikaitsekomisjonis – kell 14 koos väliskomisjoniga ühine väljasõiduistung kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
 
õiguskomisjonis – liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE);
 
Üritused:
 
Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Lauluväljaku Kultuurikeskuse avamisel.
Kell 19 – Riigikogu korvpallimeeskond mängib Turba Gümnaasiumi korvpallimeeskonnaga Turba Gümnaasiumi spordihoones.
 
Kolmapäev, 5. november
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning minister Urve Palo.
Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (255 SE).
Teisele lugemisele tulevad väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ning alkoholi- tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 7 eelnõu: 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE), rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE), tuumamaterjali füüsilise kaitse konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (355 SE), kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE) ning politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE).
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 6.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Kristiina Ojuland osalevad Ameerika Ühendriikide saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste tulemuste jälgimise üritusel ETV stuudios (Gonsiori 27).
 
Kell 9.30 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja Rootsi parlamendi kaitsekomisjoni ühisistung (ruum L 241).
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Lääne-Viru maakonna kuu. Vestibüülis saab vaadata Virumaa Muuseumite Vabadussõja-teemalist näitust ja lõunatiiva III korrusel metsanduseainelist fotonäitust Sagadi metsamuuseumilt. Maakonda esindavad maavanem Urmas Tamm ja Lääne-Viru Omavalitsusliidu juhatuse liikmed jt. Kuu jooksul kohtuvad maakonna esindajad rahandus-, majandus-, keskkonna- ja maaelukomisjoniga; 24. novembril toimub Lääne-Virumaal Riigikogu teabepäev.
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Euroopa Välispoliitika Nõukogu liikmete ja Nobeli Rahupreemia laureaadi Martti Ahtisaariga (Tallinnas).
 
Neljapäev, 6. november
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) ning alkoholi- tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjonis – lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
 

rahanduskomisjonis – 10. min pärast täiskogu istungi lõppu kohtumine omavalitsusliitude esindajatega, arutusel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE); EL nõukogu 10. septembri 2008 töödokument „Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite Euroopa Liidu eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega”;

väliskomisjoniskell 13 välisministeeriumi valitsemisala 2009. aasta eelarves; ülevaade 3. novembril 2008 toimunud Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu mitteametlikust kohtumisest ning informatsioon ja Eesti seisukohad 10. – 11. novembrini 2008 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet;

õiguskomisjonis – korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE);

 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Kristiina Ojuland osalevad XIII avatud ühiskonna foorumil „Euroopa ja Venemaa – mida tulevik toob?“, mille korraldab Avatud Eesti Fond (hotell Euroopa konverentsikeskus, Paadi 5).
Kell 16Ene Ergma osaleb seminaril „Molekulaarne äratundmine keemias ja bioloogias“ ja akadeemik Jaak Järve juubeli tähistamisel (Kohtu 6).
 
Reede, 7. november
 
Üritused:
 
Kell 10Ene Ergma osaleb Tartu Ülikooli arengukonverentsil „Ülikool homse ühiskonna kujundajana“ (Ülikooli aulas).
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland esineb ettekandega IX riigiametnike foorumil “Riigi ja ametnike roll ühiskonna teenimisel – eile, täna ja homme” (Tartu, Vanemuise Teatri suur saal).
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
2. – 4. novembrini
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Rein Ratas ningRiigikogu õiguskomisjoni liige Hanno Pevkur osalevad Prantsusmaal Pariisis COSACi 40. konverentsil. Arutusel on Prantsusmaa eesistumisaeg Euroopa Liidus, energiajulgeolek, Euroopa lähendamine oma kodanikele, rahvusparlamentide koostöö vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas Europoli ja Eurojusti tegevuse valguses jpm.
 
3. – 4. novembrini
 
Riigikogu maaelukomisjoni liige Aleksei Lotman osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Liikmesriikide ning kandidaatriikide rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelu arengu komisjonide esindajate ühisistungil. Arutusel on põllumajanduspoliitika käimasolev läbivaatamine ja selle tulevik pärast 2013. aastat ning Euroopa Liidu põllumajanduse roll maailma toiduainetega kindlustamisel.
 
5. november
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide ja kaitsekomisjonide kohtumisel.
 
5. – 7. novembrini
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning kultuurikomisjoni aseesimees Mailis Reps osalevad Prantsusmaal Pariisis Euroopa ja Iisraeli suhete edendamise poliitikakonverentsil „Lähema partnerluse nimel“.
 
5. – 7. novembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kalev Kallo osaleb Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee kaitsekomitee, parlamentaarsete ja avalike suhete komitee ning tehnoloogia ja õhuruumi komitee istungitel.
 
6. – 8. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Montenegros Podgoricas ENPA missiooni koosseisus ümarlaual „Kohalike omavalitsuste seadusandlik raamistik – Euroopa lahendused ja praktika“.
 
6. – 10. novembrini
 
Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Itaalias Veneetsias kultuuri- ja keskkonnaalastel läbirääkimistel Veneetsia linnavalitsuses.
 
7. – 12. novembrini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Aserbaidžaanis Bakuus Aserbaidžaani 14. Rahvusvahelisel näitusel ning telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia konverentsil BakuTel.
 
7. – 12. novembrini
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Dubais Maailma Majandusfoorumil, kus peab loengu.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside