Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 13. töönädal 3. – 6. maini

Esmaspäev, 3. mai
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 13. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, kultuuriminister Laine Jänes ning rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimised käsitlevad vastavalt peaministri väidetavat põhiseadusevastast tegevust (nr 407), Eesti Omanike Keskliidu toetamist riigieelarve vahenditest (nr 410), kütuseäri Eesti-Vene piiril (nr 412), Eesti maksusüsteemi (nr 424), maleolümpia korraldamist Eestis (nr 406), Tartu piirkonna meediamaastiku korrastamist (nr 427), Eesti Rahvusringhäälingut (nr 434), Eesti kukkumist maailma viie viimase riigi hulka (nr 404), Eesti Väärtpaberikeskuse teenustasusid (nr 411) ning sotsiaalmaksu langevat laekumist (nr 419). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 10. mail toimuval Euroopa Liidu kultuurinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes; Eesti seisukohad 4. mail toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu erakorralisel kohtumisel;
keskkonnakomisjonis – pakendiaktsiisi seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE); veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (710 SE);
kultuurikomisjonis – riigikontrolli aruanne kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmise kohta valla- ja linnaeelarvest; noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE);
majanduskomisjonis – väljasõiduistung töötukassasse: ülevaade tööturumeetmetest: millised on võimalused, vahendid ja nägemused töötuna arvelevõetud isikutele erialase väljaõppe andmisel;
põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); Eesti Noorteühenduste Liidu pöördumine;
rahanduskomisjonis – otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (735 SE); hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE); ülevaade Riias toimunud Balti riikide parlamentide riigikaitsekomisjonide ühisistungist;
sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (692 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE); inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE);
väliskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (732 SE); ülevaade arengutest Kesk-Aasia regioonis;
õiguskomisjonis – relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (730 SE); töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE); kohtumine Briti parlamendi inimkaubanduse vastu võitlemise saadikurühma esindajaga;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Tartu linna Noorte, Tööealiste ja Erivajadustega Inimeste Valimisliidu – Eesti Meile Kõigile poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruande läbivaatamine; GRECO III hindamisvooru vastavusaruanne (inkrimineerimine ja erakondade rahastamise läbipaistvus);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli analüüs valdade ja linnade tuludes, kuludes ja finantsseisus 2009. aastal toimunud muutuste kohta, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 13 - Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone sisehoovis Raplamaa kuu Riigikogus. Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli sepaeriala õpilased näitavad sepistamise nippe ja saab näha nende kaunimaid töid. Esineb seppade ansambel “Raudam”. Õpilased pakuvad maitsvat koduleiba, kodusinki, kalja ja ehtsaid hapukurke.
 
Riigikogu hoone vestibüülis saab näha Järvakandi klaasistuudio kunstniku Eero Vaikre ja ehtekunstniku Mari-Liis Makuse näitust, keraamikataieseid Haidi Rataselt, Piret Marksilt ja Atla mõisakeraamikalt, samuti Järvakandi Rabarockki tutvustavat fotonäitust Toomas Dettenbornilt.
Riigikogu hoone II korrusel eksponeeritakse Katri Lumi ja Riin Palloni maale. 
Toompea lossi raamatukogus tutvustatakse Raplamaa kohta viimastel aastatel ilmunud raamatuid. Samas saab vaadata portselanile maalitud taieseid Juta Hiielolt ja Leida Jõenurmelt. Kohvikus jookseb film Raplamaast.
 
Raplamaa kuu raames on 20. mail Toompea lossi kohvikus praktikal Kehtna Majandus – ja Tehnoloogiakooli toitlustuseriala III kursuse õpilased, kes pakuvad välja enda koostatud menüü ja valmistavad ka ise toidud.
 
Kuu jooksul toimub fraktsioonide esindajate osavõtul Riigikogu teabepäev Raplamaal 

ja korvpallimatš Raplamaa ja Riigikogu meeskondade vahel.
 
Teisipäev, 4. mai
 
Kell 10 algaval istungil jätkatakse töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) esimest lugemist. Esimesel lugemisel on veelriigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE) ning tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE).
Teisele lugemisele tuleb Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) laiendatud arutelu, osalevad haridus- ja teadusministeeriumi, Koolijuhtide Ühenduse, Õpilasesinduste Liidu, Õpetajate Liidu, EMOLi, Linnade Liidu, maavalitsuste haridusosakondade ning Tallinna haridusameti esindajad (ruum L 241);
maaelukomisjonis – erimärgistatud kütusega põllutöömasinate kasutamine lumetõrje- ja lumekoristustöödel;
majanduskomisjoniskell 14 riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE) töögrupi nõupidamine (ruum L 342);
rahanduskomisjoniskell 14 arutelu kohalike omavalitsusliitude esindajatega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teemal;
riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjonis – tervisekaitsenõuete ning peredele lasteaiakoha tagamisega seotud küsimused Tallinna linnas, kutsutud  sotsiaalministeeriumi, Terviseameti,  Linnade Liidu, Tallinna lasteaedade hoolekogude liidu, Tallinna Haridusameti esindajad; kell 13 avalik istung, arutusel on alkoholi tarbimine ja vigastused ning tervisekäitumine ja ennetustegevus (ruumis L – 333);
õiguskomisjonis – (pärast täiskogu istungi lõppu) võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE), kutsutud Tartu Ülikooli professor Paul Varul, justiitsministeeriumi, Kohtunike Ühingu, Tallinna Sotsiaaltöökeskuse, Pangaliidu, Finantsinspektsiooni, Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, Korteriühistute Liidu ning Juristide Liidu esindajad; päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Horvaatia Euroopa Liidu pealäbirääkija Vladimir Drobnjak’iga.

 

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põlva Päevakeskuse eakatega.
 
Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Soome presidendi Tarja Haloneni auks Vabariigi Presidendi poolt korraldataval pidulikul õhtusöögil Kadrioru Kunstimuuseumis.
 
Kolmapäev, 5. mai
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning rahandusminister Jürgen Ligi.
 
Kell 14 algaval istungil esineb Riigikogu ees pöördumisega Eestisse riigivisiidile saabuv Soome Vabariigi president Tarja Halonen. Seejärel tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: päästeseaduse eelnõu (514 SE) ja tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE).
Esimesel lugemisel on 3 eelnõu: omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE), välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE) ning elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE).
 
Kohtumine:
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Siim-Tanel Annuse maalinäituse „Raha“.

 

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome presidendi Tarja Haloneniga.
 
Neljapäev, 6. mai
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisel 2 eelnõu: otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomiteesse“ eelnõu (735 OE)ningvälismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE).
 
Komisjonides:
 
maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (745 SE);
rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung – kell 13, Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite kasutamine 2010. aastal (Riigikogu konverentsisaalis);
riigikaitsekomisjoniskell 13 otsuse “Eesti julgeolekupoliitika alused” eelnõu (718 OE);
väliskomisjoniskell 14 kandidaadid suursaadiku ametikohale Soome Vabariigis, suursaadiku ametikohale Itaalia Vabariigis, San Marino Vabariigis ja Maltal ning suursaadiku ametikohale Iirimaal, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ning suursaadiku kandidaadid;
 
Üritused ja kohtumised:
 
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega EASi korraldataval rahvusvahelisel kosmosekonverentsil „Space Downstream Services 2010” (Swissotel). Kell 16.30 võtab Ene Ergma konverentsi osa peaesinejate paneelarutelust. Kell 19.30 jätkatakse kohtumistega Teaduste Akadeemias, kus Ene Ergma esineb sõnavõtuga.
 
Kell 10 – Riigikogu majanduskomisjoni liikmed osalevad Estonia teatri kammersaalis toimuval Arengufondi III arengufoorumil: Kasvuvisioon – maailmas edukas ja koduselt armas Eesti aastal 2018.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hoshiga.

 

Kell 13.30 - Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõva pensionäride Liidu „Kuldne Sügis“ liikmetega.
 
Kell 14.30 – Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Sachsen-Anhalti Liidumaa parlamendi petitsioonikomisjoni delegatsiooniga.
 
Kell 16Keit Pentus võtab osa Eesti Disainikeskuse II sünnipäevast D2.
 
Reede, 7. mai
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjoniskell 10 Eesti seisukohad 10. – 11. maini toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil, kus osalevad ka arengukoostööministrid; projekti Rail Baltica hetkeseis ja perspektiivid;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 - Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Jaapani suursaadiku Hideaki Hosh’iga (ruum L 251).
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Pärnumaal. Toimuvad kohtumised kohalikes omavalitsustes ning külastatakse haridusasutusi.
 
*     *     *
 
Välislähetused:
 
2. – 4. maini
 
Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Islandil Reikjavíkis NB8 riikide (Põhjamaad ja Balti riigid) parlamentide peasekretäride kohtumisel.
 
4. mai
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Lätis Riias Läti Vabariigi iseseisvuse taastamise 20. aastapäevale pühendatud üritustel. Kell 12 algab Riia Ooperimajas Saeima pidulik istung. Seejärel toimub lillede asetamise tseremoonia Vabaduse monumendi juures. Ene Ergma kohtub ka Läti Vabariigi presidendi Valdis Zatlersiga.
 
5. – 8. maini
 
Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Belgias Brüsselis panellistina Euroopa Parlamendi hoones toimuval avalikul kuulamisel „Inimõiguste olukorrast Tiibetis pärast Pekingi olümpiamänge” ja sellele järgneval koosolekul.
 
6. mai
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Soomes Helsingis kohtumistel Soome siseministeeriumis. Soome siseminister Anne Holmlund annab muuhulgas Mati Raidmale üle Soome tuletõrje teenetemärgi (Palotorjunnan ansiomerkki Paloristi). 
 
6. – 9. maini
 
Riigikogu liige Evelyn Sepp osaleb Leedus Vilniuses inimõiguste teemalisel üritusel Baltic Pride 2010, mille raames toimub ka konverents teemal inimõiguste võitlus hirmu ja eelarvamustega.

 

7. – 10. mai
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Leedus Palangas Puhta Läänemere Ühenduse (CCB) aastakonverentsil “Läänemere looduslik mitmekesisus”. Arutusel on Läänemere keskkonna bioloogilise elurikkusega seotud küsimused: ohustatud liigid, laevanduse mõjud, Euroopa Liidu keskkonnaalased direktiivid jpm.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside