Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest, kohtumistest ja välislähetustest.

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal

3.- 7. mai 2004

Esmaspäev, 3. mai – kell 15 algaval istungil vastab peaminister Juhan Parts arupärimisele kodakondsuseta isikute ning Rakvere Viljasalvest viljareservi kadumise kohta. Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets vastab arupärimisele hariduse finantseerimise kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäev, 4. mai – kell 10 algaval istungil on kavas arutada olulise tähtsusega riiklikku küsimust ”Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused”. Järgneb 2 seaduse eelnõu esimene lugemine.

Kolmapäev, 5. mai – kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, siseminister Margus Leivo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Kell 14.00 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 10 esimesele lugemisele. Teisele lugemisele tuleb muu hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 328 SE). Esimesel lugemisel menetletakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE). Samuti arutatakse 5-te maksudega seonduvat, seal hulgas tulumaksuga topeltmaksustamise vältimist reguleerivat rahvusvahelist lepingut ning nende juurde kuuluvate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõusid.

Neljapäev, 6. mai – kell 10 algaval istungil menetletakse kokku 6 eelnõu, millest 2 on teisel ja 3 esimesel lugemisel. Esimese päevakorrapunktina on arutusel Riigikogu otsuse eelnõu ”Peeter Jerofejevi Riigikohtu liikme ametisse nimetamine (317 OE).

Komisjonides:

Esmaspäev, 3. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – EL-i liitumisega seotud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevalmistatavad eelnõud, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi pädevusalas toimunud ministrite tasandi kohtumised, kutsutud: majandus-ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse eelnõu (294 SE), biotsiidiseaduse eelnõu (318 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Vabariigi haridusseaduse, ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE), autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Majanduskomisjonis – alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE), meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE), riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (337 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõutsiga. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemise kohta Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, komisjonile laekunud ettepanekute arutelu. Balti Pataljoniga seotud välislepingute lõpetamise seaduse eelnõu (283 SE), strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (332 SE), telekommunikatsiooniseaduse, jälitustegevuse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (219 SE), Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (275 SE).

Teisipäev, 4. mai

Kultuurikomisjonis – kokkuvõte olulise tähtsusega riikliku küsimuse ”Eesti haridussüsteemi areng – probleemid ja lahendused” arutelust Riigikogu täiskogus.

Maaelukomisjonis – arutusel Eesti osalemine Euroopa Liidu põllumajandusvaldkonna seadusloomes.

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks (356 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Piirivalveameti peadirektori, kindralmajor Harry Heinaga, arutatakse sõjalise kaitse strateegilise kava eelnõu ja Piirivalveameti nägemust piirivalve edasisest rollist riigikaitses.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, alkoholiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (346 SE), tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni ettekanne välispoliitikast Riigikogus 8. juunil.

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE), kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

Neljapäev, 6. mai

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32¹ muutmise seaduse eelnõu (24 SE).

Majanduskomisjonis – telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE), vedelkütuse seaduse muutmise ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse eelnõu (350 SE).

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu ja Venemaa vaheline partnerlus- ja koostööleping. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland.

Õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE).

***

Esmaspäev, 3. mai

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg avab Riigikogu hoone vestibüülis Euroopa Parlamendi ajalugu ja ülesandeid tutvustava näituse.

Kolmapäev, 5. mai

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Malle Leisi ja Villu Jõgeva ühisnäituse ”Omapead”.

Neljapäev, 6. mai

Kell 14 – väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisistung, arutusel Tallinna linna delegatsiooni visiit Moskvasse 13.-16. aprillini ning Eesti ja Venemaa suhted. Kutsutud Tallinna linnapea Edgar Savisaar (L262).

Reede, 7. mai

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kirjandusfestivali Prima Vista avamisel (Tartu Ülikooli Raamatukogu ees).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Viru Keskuse avamispidustustel, mille raames toimub kohtumine Soome parlamendi esimehe Paavo Lipponeniga.

Laupäev, 8. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Rakvere linna päevadel.

Kell 19.30 Ergma osaleb roheliste XV rattaretke ”Kuidas elad, Alutaguse?” raames toimuval väitlusel teemal ”Nädal Euroopa Liidus” (Tudulinna laagris).

***

2. – 3. mai

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse projekti ”Ülemaailmse partnerluse tugevdamine” raames toimuval terroristide massihävitusrelvarünnaku simulatsioonil Brüsselis.

2. – 4. mai

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Europarlamendi presidendi Pat Cox`i kutsel Euroopa Liidu laienemise üritustel Strasbourgis. Riigikogu esimeest saadab üritustel Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul.

3. – 5. mai

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb Europarlamendi ajutise liikmena Euroopa Parlamendi töös Strasbourgis.

4. – 6. mai

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ja liikmed Raivo Järvi, Tiit Mae ning asendusliikmed Imre Sooäär, Andres Tarand ja Peeter Tulviste osalevad Prantsuse Vabariigi Rahvusassamblee Euroopa Liidu delegatsiooni korraldatud kohtumistel Pariisis.

8. – 21. mai

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Nelli Privalova osaleb George C. Marshalli Keskuse korraldataval kõrgemate ametnike seminaril ”Võitlus rahvusvahelise terrorismiga: strateegia pärast Afganistani ja Iraaki” Saksamaa Liitvabariigis Garmisch-Partenkirchenis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside